logo

Komisia rozhodcov SF analyzovala

nedeľa, 01.03.2020|Posledná aktualizácia 03.3.2020 13:00

Komisia R a DZ analyzovala rozhodnutia R na HP. Tieto rozhodnutia si môžete pozrieť v nasledovnom prehľade.

Komisia R a DZ, je nezávislá komisia a na jej rozhodnutie nemôže mať vplyv žiadny ďalší orgán riadenia súťaží SF. O sporných situáciach rozhoduje 5-členná komisia zložená z kvalifikovaných ľudí v oblasti pravidiel futsalu. Komisia využila prítomnosť medzinárodného odborníka a autora pravidiel futsalu Pedra Galána na Slovensku a konzultovala situácie, na ktoré nevládol v komisii 100% konsenzus. Výsledky nielen oficiálnych námietok klubov, ale aj situácii, na ktoré poukázali samotný rozhodcovia, alebo delegáti jednotlivých stretnutí si môžete pozrieť nižšie.  

Rok 2019/2020 - videá konzultované s UEFA lektorom sú označené *

* Ruka

Správne vyhodnotená herná situácia keď hráč domácich tesne pred bránkovou čiarou úmyselne zahral loptu rukou s úmyslom zabrániť gólu. Jednalo sa o úmyselné hranie lopty rukou kedy hráč evidentne urobil pohyb tela a ruky k lopte.


* Neúmyslná ruka

Správne posúdená herná situácia, nejednalo sa o úmyselné hranie lopty rukou keď brániaci hráč najskôr zasiahol loptu nohou od ktorej sa mu odrazila lopta do ruky. V prípade ak by lopta smerovala priamo do ruky hráča jednalo by sa o úmyselné hranie lopty rukou, v tomto prípade neboli porušené pravidlá futsalu.


* Ruka

Rozhodca mal nariadiť PK a udeliť ŽK za úmyselné hranie lopty rukou v sľubne sa rozvíjajúcej akcii. Jednalo sa o neprirodzený pohyb ruky hráča (rozšírenie tela) pri obrannom zákroku.


Simulovanie

Rozhodca správne vyhodnotil hernú situáciu ako simulovanie hráča hostí v PU s jasným úmyslom oklamať rozhodcu s následnou ŽK pre simulujúceho hráča.


Dovolená hra (po 5 AF)

Rozhodca nesprávne nariadil 10 m PK v prospech H za držanie hráča D, hráč D9 sa dostával pred brániaceho hráča, ktorý zovrel ruku útočiacemu hráčovi a v domnení že nestíha zastaviť útočiaceho hráča odtláčal ho telom s následným pádom.


* Priestupok brankára vo VGS

Rozhodca správne posúdil hernú situáciu ako nedovolenú ale v tomto prípade mal udeliť brankárovi hostí priamo ČK za priestupok vo vyloženej gólovej situácii kedy brankár s jasným úmyslom zabrániť gólu podrazil domáceho hráča, ktorý by postupoval na prázdnu bránku mužstva hostí v prečíslení dvaja na jedného.


Pokutový kop

Rozhodca nesprávne nariadil PK v prospech hostí, lopta zasiahla brániaceho hráča do hrude v tomto prípade sa nejednalo o úmyselné hranie lopty rukou.


Riskantné podrazenie v SA (priestupok po 5 AF)

Rozhodca mal nariadiť 10 m PK v prospech hostí za riskantné podrazenie hráča hostí v sľubne sa rozvíjajúcej akcii, zároveň mal udeliť ŽK brániacemu hráčovi.


Riskantné podrazenie

Rozhodca správne nariadil PVK za podrazenie hráča domácich hráčom (brankárom) hostí ale jednalo sa o riskantné podrazenie (dohratie súboja) a mala byť udelená druhá ŽK brankárovi hostí.


Podrazenie v SA

Rozhodca správne posúdil hernú situáciu jednalo sa o nedbanlivé podrazenie hráča v sľubne sa rozvíjajúcej akcii. Správne udelil druhú ŽK hráčovi hostí za priestupok vykonaný v SA.


Vrazenie (priestupok po 5 AF)

Rozhodca správne nariadil 10 m PK za vrazenie hráča hostí do hráča domácich tesne pred PU.


* Sľubne sa rozvíjajúca akcia (priestupok po 5 AF)

Rozhodca mal nariadiť 10 m PK za sotenie hráča domácich hráčom hostí v sľubne sa rozvíjajúcej akcii. 


* Ruka

Rozhodca správne nariadil PVK za úmyselné hranie lopty rukou hráča hostí. Hráč hostí sa pri hernej situácii rozšíril mal ruku v neprirodzenom pohybe čím zabránil v hernej akcii domáceho mužstva.


* Vyložená gólová situácia

Rozhodca nesprávne posúdil hernú situáciu. Mal udeliť ČK hráčovi hostí za zmarenie vyloženej gólovej situácie.


Ruka

Rozhodca nesprávne vyhodnotil hernú situáciu. Mal nariadiť PK a udeliť ŽK za úmyselné hranie lopty rukou v sľubnej situácii. Hráč MŠK sa pri strele na bránku otáčal a rozšíril svoj objem rukou čím zabránil úmyselne v lete lopty na bránku.


Vyložená gólová situácia

Rozhodca správne udelil ČK hráčovi domácich za priestupok vo vyloženej gólovej situácii kedy hráč svojou nedovolenou hrou zabránil hráčovi hostí dať gól do prázdnej bránky.


* Neúmyselná ruka

Správne posúdenie hernej situácie nejednalo sa o úmyselnú hru rukou hráča hostí. Hráč neurobil rukou pohyb k lopte nebol to ani neprirodzený pohyb ruky (nerozširoval sa), zároveň hráč mal pri prudko nakopnutej lopte tendenciu vyhnúť sa jej.


Nebezpečná hra

Rozhodca správne posúdil hernú situáciu jednalo sa o nebezpečnú hru vysokou nohou vykonanú riskantným spôsobom s dotykom. Správne nariadený PK a udelená ŽK v tomto prípade druhá ŽK hráčovi Makroteamu.


* Ruka

Identická situácia ako predošlé video, R správne udelil ČK brankárovi domácich za zmarenie vyloženej gólovej situácie úmyselnou hrou rukou. Brankár zahral rukou pred PU s jasným úmyslom zabrániť gólu.


Ruka

R správne udelil ČK brankárovi domácich za zmarenie vyloženej gólovej situácie úmyselnou hrou rukou. Brankár zahral rukou pred PU s jasným úmyslom zabrániť gólu.


Sľubná akcia

R správne nariadil ŽK za priestupok v sľubne sa rozvíjajúcej akcii. Nejednalo sa o vyloženú gólovú situáciu nakoľko vzdialenosť útočiaceho hráča od bránky bola značná a v blízkosti bol ešte jeden brániaci hráč.


Surová hra a HNS

R mal v uvedenej hernej situácii postupovať nasledovne: udeliť ČK hráčovi hostí za surovú hru - kopnutie súpera nadmernou silou a následne po prerušení hry uvedený hráč sa správal hrubo nešportovo keď úmyselne udrel lakťom hráča do oblasti tváre. Delegované osoby druhý zákrok po stretnutí mali zaevidovať do Oznámenia o nedostatkoch a prvý zákrok do Zápisu o stretnutí. V tomto prípade R hráčovi udelili ČK ale opomenuli zaevidovať prvý priestupok (surovú hru).


* Vyložená gólová situácia

Rozhodca nesprávne udelil ŽK hráčovi hostí, R mal udeliť priamo ČK za zmarenie vyloženej gólovej situácie nakoľko brankár hostí sa nenachádzal v bránke a domáci hráč by postupoval sám na prázdnu bránku hostí.


* Ruka v PU

R nesprávne nariadil PK za úmyselné hranie lopty rukou v pokutovom území. Jednalo sa o neúmyselné hranie lopty rukou kde brániaci hráč sa otáčal (uhýbal) prudko zahratej lopte z autu, ktorá ho následne trafila do ruky.


Kopnutie

Správne udelená ŽK hráčovi hostí za kopnutie súpera riskantným spôsobom.


* Vyložená gólová situácia

Vyložená gólová situácia, R správne udelil ČK za držanie a zároveň podrazenie hráča vo vyloženej gólovej situácii.


* Úmyselná hra rukou

Správne udelená ČK brankárovi hostí, rozhodca postupoval správne keď udelil ČK brankárovi za zmarenie vyloženej gólovej situácie úmyselnou hrou rukou mimo PU.


Mohlo by vás zaujímať

Hráč mesiaca február

4.4.2020 | JÁN PLOŠTICA

Gól mesiaca

28.3.2020 | JÁN PLOŠTICA

TOP FUTSAL - vyhodnotenie

26.3.2020 | JÁN PLOŠTICA

Futsal relácia: S Pedrom Galánom

23.3.2020 | JÁN PLOŠTICA

Seminár R a DZ pod gesciou FIFA lektora Pedra Galana.

12.3.2020 | JÁN PLOŠTICA

Súťaže futsalu. Ako ďalej?

11.3.2020 | JÁN PLOŠTICA

Povedali po stretnutí...

9.3.2020 | JÁN PLOŠTICA

1. kolo PLAY OFF tipuje Marián Berky

6.3.2020 | JÁN PLOŠTICA

Lučenec v príprave víťazne

6.3.2020 | JÁN PLOŠTICA

LIVE prenos z Bystrice, textový online zo Žiliny

6.3.2020 | JÁN PLOŠTICA

Preview štvrťfinále play-off: Favoriti sú jasní, tímy z dolnej trojky môžu iba prekvapiť

5.3.2020 | MATEJ KUBOVE KUBOVE

Rozhovor týždňa - Dušan Dobšovič: Napriek nepárnemu počtu účastníkov priniesla základná časť veľa pozitívneho

5.3.2020 | MATEJ KUBOVE KUBOVE