logo

Mimoriadna konferencia SF nebola opäť uznášaniaschopná

pondelok, 04.04.2022|Posledná aktualizácia 4.4.2022 09:23

Ani druhý pokus o uskutočnenie mimoriadnej konferencie, ktorej prioritou bolo zvolenie kontrolóra, nebol úspešný. Ľuďom na Slovensku, ktorí majú právo o futsale rozhodovať, pravdepodobne na tomto športe nezáleží.

Na dátum 26.3.2022 o 18.00 bola zvolaná mimoriadna online konferencia SF, na ktorej malo právo zúčastniť sa podľa Stanov SF 47 delegátov. V momente začatia konferencie bolo odprezentovaných 28 delegátov (potrebná bola kvalifikovaná väčšina - 33), čo znamenalo že konferencia nie je uznášaniaschopná a jej otvorenie bolo odložene o 1 hodinu so začiatkom o 19:15. Ani k tomuto času však nebolo v aplikácii MS teams prihlásených dostatok delegátov (29), čím nebola konferencia naďaľej uznášaniaschopnou.

Predseda SF ako predsedajúci konferencie preto v zmysle článku 8, bod 23 Stanov SF nariadil opakovanie tejto konferencie rovnakou formou s rovnakým návrhom programu, a to v dátume 2.4.2022 o 18.00. Pri opakovanej konferencii sa k uznášaniaschopnosti vyžadovala nadpolovičná väčšina delegátov – 24. Ani tento počet sa nepodarilo naplniť.

Navrhovaný program mimoriadnej konferencie dňa 2.4.2022 o 18.00 obsahuje nasledovné body: (Prípadné ďalšie návrhy bodov programu konferencie je členmi SF možné podať pred bodom b) programu a budú schvaľované nadpolovičnou väčšinou delegátov s právom hlasovať:

a) Otvorenie, privítanie a úvodné oboznámenie KSF s účasťou delegátov
b) Schvaľovanie programu rokovania KSF
c) Predloženie návrhu a schválenie pracovných komisií KSF
d) Voľba predsedu exekutívy súťaží
e) Voľba kontrolóra SF
f) Voľba člena Výkonného výboru za záujmovú skupinu trénerov – žiadni ohlásení kandidáti

g) Voľba člena Výkonného výboru za záujmovú skupinu rozhodcov
h) Diskusia
i) Návrhy uznesení z KSF Návrhovou komisiou a ich schvaľovanie
j) Záver a ukončenie konferencie

Zloženie delegátov mimoriadnej KSF

  • 10 možní delegáti za kluby pôsobiace v najvyššej súťaži (štatutári alebo iní ustanovení zástupcovia klubov 1.SLF zo sezóny 2021/2022)
  • 2 možní delegáti za kluby pôsobiace v druhej najvyššej súťaži (za 2.SLF – Bratislava)
  • 32 možných delegátov za regionálne združenia SF (zástupcovia regionálnych združení v počte zohľadňujúcom členskú základňu

Bratislava - 9 delegátov

Stredoregión – 9 delegátov

Západoregión – 9 delegátov

Východoregión – 5 delegátov

  • 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu trénerov
  • 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu rozhodcov a delegátov
  • 1 delegát zastupujúci ženský futsal

Kandidáti:

Predseda Exukitívy súťaží:

VLADIMÍR AMBROZEK

Kontrolór SF:

ĽUDOVÍT HRMO, IVAN ČUHÁR

Člen Výkonného výboru za záujmovú skupinu rozhodcov

MIROSLAV JEŽÍK, RASTISLAV BEHANČIN, MICHAL BOTKA

Prosíme všetkých delegátov, aby v aplikácii MS Teams po prihlasení mali uvedené svoje celé meno a priezvisko (nie iniciály, prezývky a pod.) pre jasnú identifikáciu ich prítomnosti mandátovou komisiou na konferencii. Rovnako v záujme hladkého priebehu konferencie nech si skontrolujú svoj prístup do ISSF, ktorým budú prebiehať uvedené voľby.

Mohlo by vás zaujímať

Charitatívny VOVA Cup ovládol favorit - Podpor pohyb Košice

16.8.2022

Doškoľovací trénerský seminár bude 1.septembra, prihlásiť sa treba do konca augusta

16.8.2022

Veľký krok v kariére dopredu, Drahovský si zahrá v najlepšom futsalovom klube sveta

12.8.2022

MIMEL Lučenec začne boje v Lige majstrov s Cardiffom, o postup posledný hrací deň proti Cosmosu Tallinn

4.8.2022

Reštart futsalovej pohárovej súťaže. Na palubovky sa vracia po dlhých šiestich rokoch

28.7.2022

Reprezentácia Slovenska na akademických MS obsadila 8. miesto po prehre s Novým Zélandom

24.7.2022

Unavení Slováci nestačili na Poliakov, o konečné 7.miesto sa stretnú s Novým Zélandom

24.7.2022

Domáce Portugalsko nad sily Slovákov vo štvrťfinále MS, v sobotu proti Poľsku

23.7.2022

Slovensko vyzve vo štvrťfinále Akademických MS domáce Portugalsko

22.7.2022

Akademický výber postúpil do štvrťfinále MS v Portugalsku aj napriek prehre s Brazíliou

21.7.2022

Slováci zaknihovali na AMS v Portugalsku prvé víťazstvo, Omán zdolali 4:2

22.7.2022

Akademici vstúpili do Majstrovstiev sveta v Portugalsku prehrou s Ukrajinou 1:4

19.7.2022