logo

Riadna konferencia SF sa uskutoční 18. júna 2022 v Martine

piatok, 17.06.2022|Posledná aktualizácia 17.6.2022 17:33

Výkonný výbor SF:

- oznamuje zvolanie riadnej Konferencie SF na 18.6.2022 v Martine o 11.00, hotel Victoria - V. Žingora 9820, 036 01 Martin

- vyzýva oprávnené osoby, aby doručili VV SF (emailom na adresu: vvsf@futsalslovakia.sk) najneskôr 14 dní pred konaním Konferencie SF 2022 (t. j. do 4. 6. 2022) prípadné návrhy do programu s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Prípadné ďalšie návrhy bodov programu konferencie je členmi SF možné podať pred bodom c) programu a budú schvaľované nadpolovičnou väčšinou delegátov s právom hlasovať

Navrhovaný program KSF obsahuje nasledovné body:

a) Otvorenie, privítanie a úvodné oboznámenie KSF s účasťou delegátov
b) schválenie pracovných komisií KSF
c) Predloženie návrhov zmeny programu a schválenie programu
d) Správa o plnení uznesenia z poslednej KSF
e) Správa o činnosti SF za obdobie od poslednej KSF
f) Správa o hospodárení SF za obdobie od poslednej KSF
g) Správa kontrolóra za obdobie od poslednej KSF
h) Doplňujúca voľba člena VV za záujmovú skupinu trénerov
i) Doplňujúca voľba člena VV bez špecifického určenia (kandidát: L. Harsa)
j) Schválenie komplexnej zmeny Stanov SF, Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku v predloženom znení
k) Diskusia
l) Správa mandátovej komisie
m) Predloženie návrhu na uznesenie a schválenie uznesenia z KSF
n) Ukončenie konferencie (predsedajúci)

Na konferencii majú právo sa zúčastniť nasledovní delegáti:

 a) 10 delegátov za kluby pôsobiace v najvyššej súťaži
b) 2 delegáti za kluby pôsobiace v druhej najvyššej súťaži – za 2.ligu Bratislava
c) 32 delegátov za regionálne združenia SF- Bratislava 9, Západ 9, Stred 9, Východ 5
d) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu trénerov,
e) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu rozhodcov a delegátov,
f) 1 delegát zastupujúci ženský futsal 

- oznamuje, že návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť riadne a kompletne podané (emailom na adresu: office@futsalslovakia.sk) najmenej 5 dní pred dňom konania KSF, na ktorej sa konajú voľby (t.j. v pondelok 13.6.2022 do 24,00 h.)

- oznamuje členom SF, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania KSF prostredníctvom svojich delegátov, aby zabezpečili ich voľbu tak, aby mohli delegátov KSF a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámiť VV SF najneskôr 7 dní pred konaním KSF. (emailom na adresu vvsf@futsalslovakia.sk)

Mohlo by vás zaujímať

El Dragon Tomáš Drahovský prestúpil do Interu Movistar

23.6.2022

Slováci vyzvú na akademických MS v Portugalsku Brazíliu

21.6.2022

Mimoriadna konferencia SF nebola opäť uznášaniaschopná

4.4.2022

Stanovisko SF k súčasnej situácii na Ukrajine i k rozhodnutiam FIFA a UEFA

4.3.2022

Prezident SFZ J.Kováčik obhájil mandát: S novým vedením futsalu sa budeme približovať a hľadať projekty

25.2.2022

EURO 2022 V HOLANDSKU: Portugalci po výhre nad Ruskom obhájili titul, bronz do Španielska

6.2.2022

Doplňujúce voľby mimoriadnej konferencie SF budú 26. marca

28.1.2022

Na rade je FUTSAL! V Ziggo Dome koncertovali najväčšie hviezdy, zažila aj športové bitky

19.1.2022

Tlačová konferencia Slovenského futsalu pred odchodom na ME - 17. januára

13.1.2022

Reprezentácia SR nominovaná v ankete najlepší tím sveta podľa Futsalplanet. Uspel aj tréner Berky

12.1.2022

Lukáš Peško nechýba medzi rozhodcami na EURO 2022 v Holandsku

6.1.2022

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2022 želá Slovenský futsal

31.12.2022