logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Úradná správa č. 24

piatok, 21.05.2021|Posledná aktualizácia 23.5.2021 14:30

Úradná správa SF č. 24 - 2020/2021

1.) Výkonný výbor SF

- oznamuje, že riadna (volebná) Konferencia SF sa uskutoční v sobotu 19. júna 2021 v Púchove; všetky informácie ku konferencii budú priebežne zverejňované na webstránke SF www.futsalslovakia.sk

- vyzýva oprávnené osoby, aby doručili VV SF (emailom na adresu: exekutiva@futsalslovakia.sk) najneskôr 14 dní pred konaním Konferencie SF 2021 (t. j. do 5. 6. 2021) prípadné návrhy do programu s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi

- oznamuje, že návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť riadne a kompletne podané (emailom na adresu: exekutiva@futsalslovakia.sk) najmenej 5 dní pred dňom konania KSF, na ktorej sa konajú voľby (t.j. v pondelok 14.6.2021 do 24,00 h.)

- oznamuje, že výsledky Futsal Cup-u 2021 sa zahrnujú do výsledkov stretnutí Varta Futsal Ligy 2020-2021 podľa pôvodného vyžrebovania

- oznamuje, že extraligové súťaže juniorov do 20 rokov, juniorov do 17 rokov a žien súťažného ročníka 2020/2021 budú odohraté náhradným turnajovým spôsobom v období od 31.5. do 20.6.2021; detaily budú zaslané klubom na emailové adresy


2.) Športovo-technický úsek SF

- schvaľuje dohodu klubov o ÚHČ dohrávaného stretnutia 2. kola Varta Futsal Ligy 2020/2021 Ridop MIBA Banská Bystrica - MŠK Žilina Futsal na pondelok 24.5.2021 o 20:00 h v ŠH v Badíne

- oznamuje ÚHČ záverečného kola Varta Futsal Ligy 2020/2021 nasledovne:

MIMEL Lučenec - MAYERSON Nové Zámky Futsal, piatok 28.5. o 19.00 ŠH Lučenec
Futsal Team Komárno - RIDOP MIBA Banská Bystrica, piatok 28.5. o 19:00 ŠH Komárno
MŠK Žilina Futsal - Futsal Team Levice, sobota 29.5. o 19:30 ŠH Aréna Púchov
TNF Prievidza - ŠK Makroteam Žilina, sobota 29.5. o 19:00 ŠH Prievidza

- dôrazne vyzýva kluby na splnenie si povinnosti zverejnenia videozáznamov z odohraných stretnutí na Futbalnete v zmysle článku B/5/n Rozpisu súťaže

- udeľuje pokutu klubu Mimel Lučenec v úhrnnej výške 150 eur za porušenie článku B/5/m Rozpisu súťaže (zákaz duálnosti funkcií usporiadateľskej služby, krátkodobá neprítomnosť lekára v ŠH)


3.) Komisia rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje zmeny obsadenia R a D v stretnutiach Varta Futsal Ligy 2020/2021:

Piatok 21.05.2021

19:00 ŠK Makroteam Žilina - MŠK Žilina Futsal (Behančin za Havrilu)

19:00 Futsal Team Levice - MIMEL Lučenec (Bohun za Belavého)

20:00 MAYERSON Nové Zámky Futsal - Futsal Team Komárno (Belavý za Bohuna, Grom za Mózera)


- oznamuje obsadenie R a D v stretnutiach Varta Futsal Ligy konaných dňa 24.5., 28. - 29.5.2021:

Pondelok 24.05.2021

Dohrávka 2.kola:20:00 Miba Banská Bystrica – MŠK Žilina Futsal (Matula, Šlapka, Ďurina, Ježík)

Piatok 28.05.2021:

19:00 MIMEL Lučenec - MAYERSON Nové Zámky Futsal (Budáč ml., Belavý, Grom, Hrmo)
19:00 Futsal Team Komárno - Ridop MIBA Banská Bystrica (Behančin, Polomský, Ďurina, Kuspán)

Sobota 29.05.2021:

19:00 MŠK Žilina Futsal - Futsal Team Levice (Fischer, Bublávek, Botka, Ploštica)
19:00 TNF Prievidza - ŠK Makroteam Žilina (Bohun, Grom, Kováčik, Badura)


- opakovane vyzýva na bezodkladné predloženie videozáznamov zo stretnutí MIBA Banská Bystrica - Futsal Team Komárno, MŠK Mayerson Nové Zámky - MŠK Žilina Futsal konaných dňa 9.5.2021 v ŠH Nové Zámky

- vyzýva na bezodkladné predloženie videozáznamov zo stretnutí Futsal team Komárno – Futsal Team Levice, 2.polčas Miba Banská Bystrica – ŠK Makroteam Žilina konaných dňa 15.05.2021 v ŠH Badín

- vyzýva na bezodkladné predloženie videozáznamu zo stretnutia MŠK Mayerson Nové Zámky – Mimel Lučenec konaného dňa 16.05.2021 v ŠH Púchov


*** Výpis z Úradnej správy DK SFZ týkajúci sa futsalu:

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa čl. 9/2b1,2 DP:

U 796 – David Taibl / 1250961 / Futsal Team Komárno, VARTA Futsal liga / - vylúčenie za HNS – udretie súpera do tváre hlavou nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 17.05.2021 s prerušením (1 týždeň) podľa čl. 34/7 DP od 31.05.2021 do začiatku jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 797 – Dávid Trojan / 1288397 / ŠK Makroteam Žilina, VARTA Futsal liga / – od 17.05.2021.

U 798 – Dominik Mokrý / 1230063 / TNF Prievidza, VARTA Futsal liga / – od 17.05 2021.

Oznamy :

U 799 – Gabriel Švec / 1130614 / Futsal Team Levice, VARTA Futsal liga - DK na základe podnetu v ISSF, správy delegáta a písomného stanoviska odbornej komisie Exekutívy SF rozhodla, že za HNS na hracej ploche (udretie súpera rukou do tváre nadmernou silou v prerušenej hre) počas stretnutia 13. kola VARTA Futsal liga medzi Futsal Team Levice – MIBA Banská Bystrica podľa čl. 49/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 49/2b a čl. 71/5a DP, od 17.05.2021.