logo

Úradná správa SF č. 1 2021/22

piatok, 06.08.2021|Posledná aktualizácia 6.8.2021 06:34
Úradná správa SF č. 01 - 2021/2022

1.) Výkonný výbor SF.

- oznamuje, že na svojom zasadnutí dňa 28.7. 2021:

- schválil model súťažného ročníka 1.SLF na 10 účastníkov pod podmienkou prihlásenia klubov a splnenia všetkých náležitostí. 

- schválil rozpis súťaže 1.SLF a termínovník 

- schválil začiatok súťažného ročníka 2021/2022 na 10.9.2021

- schválil vylosovanie súťaže na 17.8.2021, ktoré bude vysielané naživo

- určil ako hlavných vykonávateľov exekutívy všetkých súťaží p. Vladimíra Ambrozeka (vladsson@gmail.com) a Ladislava Angyala (ladislavangyal@gmail.com)

- určil za koordinátorov mládežníckych súťaží p. Miroslava Kunscha a Dušana Štaffena a súťaže žien p. Mareka Hrabčáka a Romana Sedlárika

- schválil predbežný termínovník reprezentačných výberov do 31.12.2021

Celé znenie zápisnice zo zasadnutia VV SF zo dňa 28.7.2021 je k dispozícíi na https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futsalslovakia.sk/2021/08/vv_sf_28_7_2021.pdf

2.) Športovo-technický úsek SF.

- oznamuje, že rozhodnutím VV SF sa administrátorom a správcom súťaži stal Ladislav Angyal (0950802971). V prípade akýchkoľvek nejasností je možné ho kontaktovať na uvedenom telefonickom čísle.

- Prihlášky do nového súťažného ročníka 2021/2022 sa podávajú prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže). Termín uzavretia prihlášok : 09. augusta 2021 do 23:59 hod. Termín na zaplatenie štartovného je 16.8.2021 do 23:59 hod. V prípade nepodania prihlášky, alebo nezaplatenia štartovného v stanovenom termíne je klub považovaný za neprihlásený do súťaže na sezónu 2021/2022.

- štartovné treba uhradiť na účet SF SK80 1100 0000 0026 2576 2389, prihláseným klubom bude vystavená a zaslaná faktúra

- Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzať farbu výstroja v prihláške je pre družstvá dospelých aj mládeže.

- Predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022 v 1. SLF je 10. septembra 2021

Na základe rozhodnutia najvyšších riadiacich a legislatívnych orgánov SFZ pristúpili v ISSF k úpravám, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania noriem SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov. Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov. Nejde o hráčov, ale trénerov a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v ISSF. Už v novembri 2020 boli vymazané všetky osoby v realizačných tímoch a je ich potrebné opakovane nahrať novým spôsobom, aj s ich súhlasom. Kompletný návod nájdete tu: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: ladislavangyal@gmail.com

3.) Komisia rozhodcov a delegátov SF.

- oznamuje, že seminár rozhodcov a delegátov SF sa uskutoční 27.-28.08.2021 od 17:00hod. v Žiline v Hoteli Galileo, Hlinská 25, 01001. Pozvánka a podrobný program bude zaslaný emailom. Úspešne absolvovanie seminára je podmienka pre zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov a delegátov pre sezónu 2021/2022.

4.) Matrika SF.

Prestup:

reg. číslo Meno Východzí klub Cieľový klub

1288115 Martin Péchy MIBA Banská Bystrica Podpor Pohyb Košice

1288397 Dávid Trojan FK Ekoprim Prešov Podpor Pohyb Košice

1141127 António Hernández GRIZZLY Slovakia Košice Podpor Pohyb Košice

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 5 - 2022/23

12.8.2022

Úradná správa SF č. 4 - 2022/23

5.8.2022

Úradná správa SF č. 2 - 2022/23

22.7.2022

Úradná správa SF č. 1 - 2022/23

15.7.2022

Úradná správa SF č. 46 - 2021/22

8.7.2022

Úradná správa SF č. 45 - 2021/22

1.7.2022

Úradná správa SF č. 44 - 2021/22

24.6.2022

Úradná správa SF č. 43 - 2021/22

17.6.2022

Úradná správa SF č. 42 - 2021/22

10.6.2022

Úradná správa SF č. 41 - 2021/22

3.6.2022

Úradná správa SF č. 40 - 2021/22

28.5.2022

Úradná správa SF č. 39 - 2021/22

20.5.2022