logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Úradná správa SF č. 11

piatok, 11.09.2020|Posledná aktualizácia 16.10.2020 12:02

Úradná správa SF č. 11 - 2020/2021 zo dňa 11.9.2020

1.) Výkonný výbor SF

- schválili riadne členstvo v SF pre Podpor Pohyb Košice

2.) Športovo-technický úsek SF

- oznamuje, že na základe žiadostí klubov predlžuje lehotu na podanie prihlášky do juniorských súťaží FEJ U-17 a FEJ U-20 prostredníctvom ISSF do 20. septembra 2020 do 24,00 hod. (začiatok súťaží je plánovaný na 24. októbra 2020)

- oznamuje, že v ISSF bola vyžrebovaná Varta Futsal Liga 2020/2021 (https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/slovensky-futsal/s/3472/)

- žiada kluby Varta Futsal Ligy 2020/2021 o bezodkladné nahlásenie požadovaných údajov v zmysle článku B/3/b a B/5/l RS

3.) Matrika SF

- oznamuje zrealizované matričné úkony - základné registrácie
1342490 Martina Maďarová, 1365292 Nikoleta Bukrotinová; 1352500 Noemi Buchlovičová; 1291585 Alexandra Štrúbelová;1375721 Veronika Szabóová; 1341483 Sylvia Šumerajová; 1373334 Jessica Ižoldová; 1292152 Jana Jeleneková;1333599 Alexandra Budovcová; 1387280 Dominika Zeleiová; 1226918 Elena Šinková Pekaríková; 1336775 Gabriela Jozefína Kovančíková; 1352975 Karolína Lešťanová; 1440059 Lenka Belanová; 1169844 Lenka Palicová; 132389 Dominika Cebuľová; 1382342 Kristína Takáčová; 1371006 Natália Račková; 1351488 Petra Petríková - všetky Futsal Team Levice
1252325 Denis Krajčír Futsal Team Komárno