logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Úradná správa SF č. 12 - 2021/22

piatok, 22.10.2021

1.) Športovo-technický úsek SF

U33: Na základe žiadosti ŠK Makroteam Žilina odkladá stretnutie 8. kola Futsal

Team Komárno – ŠK Makroteam Žilina na neurčito z dôvodu účasti viacerých hráčov

na reprezentačnom zraze U19. (RS B/3/j).

U34: Na základe vzájomnej dohody klubov schvaľuje zmenu termínu stretnutia 10.

kola Mimel Lučenec - CopyLeaders Prievidza, stretnutie sa odohrá 20.11.2021 o

18:00.

U35: Na základe dohody klubov a na program v ŠH schvaľuje zmenu termínu

stretnutia 7. kola ŠK Makroteam Žilina - CopyLeaders Prievidza, stretnutie sa odohrá

30.10.2021 o 19:00.

U36: Na základe Správy delegáta zo stretnutia 5. kola ŠK Makroteam Žilina - Mimel

Lučenec za nezabezpečenie hlásateľskej služby udeľuje domácemu mužstvu

finančnú pokutu 20€. (RS B/5/l)

U37: Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených

nedostatkoch v stretnutí 5. kola Pinerola 1994 Futsal Academy - MŠK MAYERSON

Nové Zámky za nezabezpečenie hlásateľskej služby udeľuje domácemu mužstvu

finančnú pokutu 20€. (RS B/5/l)

U38: Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených

nedostatkoch v stretnutí 5. kola medzi Pinerola 1994 Futsal Academy - MŠK

MAYERSON Nové Zámky za nevhodný výstroj (zlá farebná kombinácia dresov a

nezabezpečenie náhradnej sady na stretnutie) udeľuje hosťujúcemu mužstvu

finančnú pokutu 20€. (RS B/5/k)

2.) Komisia rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje nové obsadenie R v stretnutí 6.kola 1.SLF:

Piatok 22.10.2021:

20:00 MŠK Mayerson Nové Zámky - ŠK Makroteam Žilina (Budáč P. ml., Filkus,

Rečka, Krchňavý)

20:00 Futsal Team Komárno - Podpor Pohyb Košice (Fischer, Mózer, Angyal,

Kubinec)

- oznamuje obsadenie R a D v stretnutiach 7.kola 1.SLF:

Piatok 29.10.2021:

20:00 Podpor Pohyb Košice - 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava (Marko,

Šeršeň, Bereščík, Hrmo)

20:00 MIBA Banská Bystrica - MŠK Mayerson Nové Zámky (Cisko M., Cisko Š.,

Antalík, Ploštica)

20:30 Pinerola 1994 Futsal Academy - Futsal Team Komárno (Budáč P. ml., Rečka,

Fischer, Hlavenka)

Sobota 30.10.2021:

17:30 ŠK Makroteam Žilina - CopyLeaders Prievidza (Matula, Nemček S., Michna,

Kuspán)

- oznamuje nové obsadenie R na turnaj U19 v Srbsku 01.-07.11. (Botka)

- ospravedlnenia: Behančín 20.-31.10., Ježík 29.10.-01.11., Matula 01.11.-07.11.

3.) Matrika SF

Upozorňuje:

Článok 7 - Registračné obdobia

(1) Žiadosť o transfer sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.07. do 31.10. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),

b) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie); v prípade, ak

podľa termínovníka príslušnej súťaže je termín posledného kola základnej časti 

predchádzajúcej nadstavbovej časti skorší ako 31.01., zimné registračné obdobie sa

končí týmto termínom posledného kola.

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 39 - 2021/22

20.5.2022

Úradná správa SF č. 38 - 2021/22

20.5.2022

Úradná správa SF č. 37 - 2021/22

6.5.2022

Úradná správa SF č. 36 - 2021/22

29.4.2022

Úradná správa SF č. 35 - 2021/22

22.4.2022

Úradná správa SF č. 34 - 2021/22

15.4.2022

Úradná správa SF č. 33 - 2021/22

8.4.2022

Úradná správa SF č. 32 - 2021/22

1.4.2022

Úradná správa SF č. 30 - 2021/22

21.3.2022

Úradná správa SF č. 29 - 2021/22

11.3.2022

Úradná správa SF č. 28 - 2021/22

4.3.2022

Úradná správa SF č. 27 - 2021/22

24.2.2022