logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Úradná správa SF č. 21

piatok, 30.04.2021|Posledná aktualizácia 30.4.2021 10:24

Úradná správa SF č. 21-2020/2021

1.) Športovo-technický úsek SF

- oznamuje časový harmonogram stretnutí Futsal Cup-u 2021(3):

ŠH Prievidza 
1.5.2021 o 16:00 TNF Prievidza - Ridop MIBA Banská Bystrica
1.5.2021 o 18:30  Futsal Team Komárno – MIMEL Lučenec
2.5.2021 o 10:00 Ridop MIBA Banská Bystrica - MIMEL Lučenec
2.5.2021 o 12:30  TNF Prievidza - Futsal Team Komárno
ŠH Lučenec 
1.5.2021 o 16:00 Futsal Team Levice - MŠK Žilina Futsal
1.5.2021 o 18:30 MŠK MAYERSON Nové Zámky futsal - ŠK Makroteam Žilina
2.5.2021 o 10:00 MŠK Žilina Futsal - ŠK Makroteam Žilina
2.5.2021 o 12:30 Futsal Team Levice - MŠK MAYERSON Nové Zámky futsal


- oznamuje časový harmonogram dohrávaných stretnutí Futsal Cup-u 2021(2), ktoré boli odložené zo dňa 26. - 28. marca 2021:

Piatok 07.05.2021, ŠH Nové Zámky

19:00 MŠK Žilina FUTSAL – MIBA RIDOP Banská Bystrica

Sobota 08.05.2021, ŠH Nové Zámky

16:00 Futsal Team Komárno – MŠK Žilina Futsal
18:30 MŠK MAYERSON Nové Zámky futsal – RIDOP MIBA Banská Bystrica

Nedeľa 09.05.2021, ŠH Nové Zámky

10:00 MŠK Žilina FUTSAL – MŠK MAYERSON Nové Zámky futsal
12:30 MIBA Banská Bystrica – Futsal Team Komárno 

- oznamuje, že Futsal Cup 2021(4) sa uskutoční v dňoch 15. - 16. mája 2021 v Banskej Bystrici a Púchove

- dôrazne vyzýva účastníkov Futsal Cup-u 2021 na dôsledné dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR, Protokolu osobitných opatrení v súvislosti s minimalizáciou šírenia ochorenia Covid-19 na futsalových stretnutiach a manuálov vypracovaných pre potreby Covid Cup-u 2021

- vyzýva usporiadateľov Futsal Cup-u 2021(1) v Lučenci a Nových Zámkoch o náhradné splnenie povinnosti podľa článku B.5.n Rozpisu 1.SLF a článku V. ods. 1 Usmernenia VV SF - PRINCÍPY, ZÁSADY, SYSTÉM A ORGANIZÁCIA FUTSAL CUP-u 2021 (spracovanie a zverejnenie videozáznamov zo stretnutí)


2.) Komisia rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje obsadenie rozhodcov a delegátov na Futsal Cup 2021(3) v Prievidzi a Lučenci v dňoch 1. - 2. mája 2021 nasledovne:

Sobota 01.05.2021 ŠH Lučenec

16:00 Futsal Team Levice - MŠK Žilina Futsal (Havrila, Šeršeň, Cisko Š., Hrmo)

18:30 MŠK MAYERSON Nové Zámky futsal - ŠK Makroteam Žilina (Marko, Cisko M., Cisko Š., Hrmo)

Sobota 01.05.2021 ŠH Prievidza

16:00 TNF Prievidza - Ridop MIBA Banská Bystrica (Botka, Šlapka, Nemček J., Ježík)

18:30 Futsal Team Komárno – MIMEL Lučenec (Behančin, Nemček S., Nemček J., Ježík)

Nedeľa 02.05.2021 ŠH Lučenec

10:00 MŠK Žilina Futsal - ŠK Makroteam Žilina (Marko, Šeršeň, Cisko Š., Kubinec)

12:30 Futsal Team Levice - MŠK MAYERSON Nové Zámky futsal (Havrila, Cisko M., Cisko Š., Kubinec)

Nedeľa 02.05.2021 ŠH Prievidza

10:00 Ridop MIBA Banská Bystrica - MIMEL Lučenec (Fischer, Bublávek, Mózer, Krchňavý)

12:30 TNF Prievidza - Futsal Team Komárno (Bohun, Polomský, Mózer, Krchňavý)


- oznamuje obsadenie rozhodcov a delegátov na dohrávané stretnutia Futsal Cup-u 2021(2) v dňoch 7. - 8. mája 2021, a to nasledovne:

Piatok 07.05.2021

ŠH Nové Zámky o 19:00 MŠK Žilina FUTSAL – MIBA RIDOP Banská Bystrica (Budáč ml., Belavý, Fischer, Hlavenka)

Sobota 08.05.2021

ŠH Nové Zámky o 16:00 Futsal Team Komárno – MŠK Žilina Futsal (Bohun, Marko, Cisko Š., Kuspán)
ŠH Nové Zámky o 18:30 MŠK MAYERSON Nové Zámky futsal – RIDOP MIBA Banská Bystrica ( Fischer, Bublávek, Cisko Š. Kuspán)

Nedeľa 09.05.2021

ŠH Nové Zámky o 10:00 MŠK Žilina FUTSAL – MŠK MAYERSON Nové Zámky futsal (Fischer, Bohun, Cisko Š., Kuspán)
ŠH Nové Zámky o 12:30 MIBA Banská Bystrica – Futsal Team Komárno (Marko, Bublávek, Cisko Š. Kuspán)


- upozorňujeme rozhodcov a delegátov stretnutí, že pre účely konania futsalových stretnutí v termíne 14. - 16.5.2021 je potrebné ospravedlnenia zaslať do 4.5.2021