logo

Úradná správa SF č. 3 2021/22

piatok, 20.08.2021

1.) Športovo-technický úsek SF

- oznamuje, že kluby 1.SLF sú povinné najneskôr do 31.augusta 2021 oznámiť na e-mailovú adresu exekutiva@futsalslovakia.sk úradné hracie časy platné pre súťažný ročník 2021-2022, domovskú halu a farby dresov pre domáce a zápasy hrajúce vonku (hráčov aj brankárov)

- oznamuje, že 17. augusta bola v priamom prenose vyžrebovaná základná časť 1. SLF 2021-2022, kompletné vyžrebovanie je uverejnené na webovom sídle www.futsalslovakia.sk

- pripomíname, že na základe rozhodnutia najvyšších riadiacich a legislatívnych orgánov SFZ pristúpili v ISSF k úpravám, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania noriem SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov. Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov. Nejde o hráčov, ale trénerov a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v ISSF. Už v novembri 2020 boli vymazané všetky osoby v realizačných tímoch a je ich potrebné opakovane nahrať novým spôsobom, aj s ich súhlasom. Kompletný návod nájdete tu: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: ladislavangyal@gmail.com

2.) Komisia rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje, že seminár rozhodcov a delegátov SF sa uskutoční 27.-28.08.2021 od 17:00hod. v Žiline v Hoteli Galileo, Hlinská 25, 01001. Pozvánka a podrobný program bude zaslaný emailom. Úspešne absolvovanie seminára je podmienka pre zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov a delegátov pre sezónu 2021/2022. 

Ospravedlnenia: Bereščík 27.08. – 28.08., Nagy R. 27.08. – 28.08., Angyal 27.08. – 28.08.

3.) Matrika SF

Základná registrácia:

1230055 Michal Vilkovský - Podpor Pohyb Košice

1246985 František Horník - Podpor Pohyb Košice

Prestup:

1284942 Marek Buzek - Pinerola 1994 Futsal Academy

1209367 Miroslav Seman - Podpor Pohyb Košice

Prestup s obmedzením: do 30.06.2022

1305699 Roman Rusnák - Pinerola 1994 Futsal Academy

1305477 Dominik Podhajeczký - Pinerola 1994 Futsal Academy

1305465 Patrik Papp - Pinerola 1994 Futsal Academy

1304968 Maroš Kardoš - Pinerola 1994 Futsal Academy

1241105 Marek Belaník - MIBA Banská Bystrica

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 5 - 2022/23

12.8.2022

Úradná správa SF č. 4 - 2022/23

5.8.2022

Úradná správa SF č. 2 - 2022/23

22.7.2022

Úradná správa SF č. 1 - 2022/23

15.7.2022

Úradná správa SF č. 46 - 2021/22

8.7.2022

Úradná správa SF č. 45 - 2021/22

1.7.2022

Úradná správa SF č. 44 - 2021/22

24.6.2022

Úradná správa SF č. 43 - 2021/22

17.6.2022

Úradná správa SF č. 42 - 2021/22

10.6.2022

Úradná správa SF č. 41 - 2021/22

3.6.2022

Úradná správa SF č. 40 - 2021/22

28.5.2022

Úradná správa SF č. 39 - 2021/22

20.5.2022