logo

Úradná správa SF č. 32 - 2021/22

piatok, 01.04.2022|Posledná aktualizácia 1.4.2022 10:02

1.) Výkonný Výbor SF

Oznamuje, že mimoriadna konferencia SF sa koná 2.4.2022 o 18.00 online pomocou aplikácie MS Teams a hlasovanie formou per rollam v systéme Sportnet cez ISSF.

Navrhovaný program mimoriadnej konferencie dňa 2.4.2022 o 18.00 obsahuje nasledovné body: (Prípadné ďalšie návrhy bodov programu konferencie je členmi SF možné podať pred bodom b) programu a budú schvaľované nadpolovičnou väčšinou delegátov s právom hlasovať:

a) Otvorenie, privítanie a úvodné oboznámenie KSF s účasťou delegátov
b) Schvaľovanie programu rokovania KSF
c) Predloženie návrhu a schválenie pracovných komisií KSF
d) Voľba predsedu exekutívy súťaží
e) Voľba kontrolóra SF
f) Voľba člena Výkonného výboru za záujmovú skupinu trénerov – žiadni ohlásení kandidáti
g) Voľba člena Výkonného výboru za záujmovú skupinu rozhodcov
h) Diskusia
i) Návrhy uznesení z KSF Návrhovou komisiou a ich schvaľovanie
j) Záver a ukončenie konferencie 

Zloženie delegátov mimoriadnej KSF podľa čl.8, odsek 16 Stanov SF (max.počet 47):

  • 10 delegáti za kluby pôsobiace v najvyššej súťaži (štatutári alebo iní ustanovení zástupcovia klubov 1.SLF zo sezóny 2021/2022)
  • 2 delegáti za kluby pôsobiace v druhej najvyššej súťaži (za 2.SLF – Bratislava)
  • 32 delegátov za regionálne združenia SF (zástupcovia regionálnych združení v počte zohľadňujúcom členskú základňu

Bratislava – 9 delegátov
Stredoregión – 9 delegátov
Západoregión – 9 delegátov
Východoregión – 5 delegátov

  • 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu trénerov
  • 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu rozhodcov a delegátov
  • 1 delegát zastupujúci ženský futsal

Kandidáti

Predseda Exekutívy súťaží:

VLADIMÍR AMBROZEK

Kontrolór SF:

ĽUDOVÍT HRMO, IVAN ČUHÁR

Člen Výkonného výboru za záujmovú skupinu rozhodcov

MIROSLAV JEŽÍK, RASTISLAV BEHANČIN, MICHAL BOTKA

Prosíme všetkých delegátov, aby v aplikácii MS Teams po prihlásení mali uvedené svoje celé meno a priezvisko (nie iniciály, prezývky a pod.) pre jasnú identifikáciu ich prítomnosti mandátovou komisiou na konferencii.

2.) Športovo-technická komisia SF

U97: Schvaľuje termín dohrávky stretnutia 11. kola 1.SLF ŠK Makroteam Žilina - 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK BA a stretnutie sa odohrá 11.4.2022 o 18:30 v ŠH Rosinky.

U98: Určuje podľa RS čl. B/3/h termín dohrávky stretnutia 14. kola 1.SLF Futsal team Levice - MIBA Banská Bystrica na 5.4.2022 o 19:30 v ŠH Levice.
U99: Poplatky za delegované osoby v zmysle RS za 03/22 nájdu kluby v zbernej faktúre.

 3.) Komisia rozhodcov a delegátov SF

· Oznamuje zmenu obsadenia R2, R3, D v dohrávkach 14.kola 1.SLF:

Štvrtok 31.03.2022

20:00 MŠK MAYERSON Nové Zámky - Pinerola 1994 Futsal Academy (Rečka za Nagy, Hlavenka za Krchňavý)

Utorok 05.04.2022

19:30 Futsal team Levice – MIBA Banská Bystrica (Matula za Filkus, Krchňavý za Hlavenka)

· oznamuje obsadenie R a D v dohrávkach 8., 10., 14., 15..kola 1.SLF:

Nedeľa 03.04.2022

20:30 Futsal Team Komárno – ŠK Makroteam Žilina (Bublávek, Peško, Angyal, Čuhár)

Utorok 05.04.2022

19:30 Futsal team Levice – Miba Banská Bystrica (pôvodné obsadenie Peško, Matula, Kováčik, Krchňavý)

Piatok 08.04.2022

20:00 MIBA Banská Bystrica – Podpor Pohyb Košice (pôvodné obsadenie Bohun, Bublávek, Fischer, Kubinec)

Sobota 09.04.2022

17:45 ŠK Makroteam Žilina - MŠK MAYERSON Nové Zámky (pôvodné obsadenie Matula, Havrila, Michna, Čuhár)

·        oznamuje obsadenie R a D v súťažiach U17, U20:

U20

07.04.2022 ŠH Levice

10:00 Pinerola 1994 Futsal Academy - Mimel Lučenec (Bohun, Rečka, Ježík)

11:15 Futsal Team Levice - Mimel Lučenec (Rečka, Bohun, Ježík)

12:30 Pinerola 1994 Futsal Academy - Podpor Pohyb Košice (Bohun, Rečka, Ježík)

13:45 Futsal Team Levice - Podpor Pohyb Košice (Rečka, Bohun, Ježík)

· KRaD SF oznamuje termín online seminára 23.04.2022 od 18:00hod.

· Seminára sa zúčastnia R a D na nominačnej listine pre r.2021/2022. Účasť všetkých R a D je povinná. 

Ospravedlnenia: Cisko M. soboty a nedele, Filkus 15.-16.4., Matula 22.04.

4.) Matrika

Základná registrácia:

1327370       Marko Sochora                  CopyLeadesr Prievidza

1272805       Daniel Kovács                   CopyLeaders Prievidza

1347506       Dávid Görög                      CopyLeaders Prievidza

1361043       Vladimír Ilanovský             CopyLeaders Prievidza

1340351       Marco Divald            Mimel  Lučenec

5.) Disciplinárna komisia SFZ

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa čl. 9/2b1,2 DP a čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

U 720 – Matúš Hazda / 1376868 / MŠK Žilina FUTSAL, Futsalová extraliga juniorov U-20 / – od 30.03.2022. DS je už vykonaná.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 721 – Milan Nestorík / 1300207 / Pinerola 1994 Futsal Academy, 1. SLF / – od 26.03.2022.

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 5 - 2022/23

12.8.2022

Úradná správa SF č. 4 - 2022/23

5.8.2022

Úradná správa SF č. 2 - 2022/23

22.7.2022

Úradná správa SF č. 1 - 2022/23

15.7.2022

Úradná správa SF č. 46 - 2021/22

8.7.2022

Úradná správa SF č. 45 - 2021/22

1.7.2022

Úradná správa SF č. 44 - 2021/22

24.6.2022

Úradná správa SF č. 43 - 2021/22

17.6.2022

Úradná správa SF č. 42 - 2021/22

10.6.2022

Úradná správa SF č. 41 - 2021/22

3.6.2022

Úradná správa SF č. 40 - 2021/22

28.5.2022

Úradná správa SF č. 39 - 2021/22

20.5.2022