logo

Úradná správa SF č. 43 - 2021/22

piatok, 17.06.2022

1.) Výkonný Výbor SF

- oznamuje zvolanie riadnej Konferencie SF na 18.6.2022 v Martine o 11.00, hotel Victoria - V. Žingora 9820, 036 01 Martin

Navrhovaný program KSF obsahuje nasledovné body:

a) Otvorenie, privítanie a úvodné oboznámenie KSF s účasťou delegátov
b) schválenie pracovných komisií KSF
c) Predloženie návrhov zmeny programu a schválenie programu
d) Správa o plnení uznesenia z poslednej KSF
e) Správa o činnosti SF za obdobie od poslednej KSF
f) Správa o hospodárení SF za obdobie od poslednej KSF
g) Správa kontrolóra za obdobie od poslednej KSF
h) Doplňujúca voľba člena VV za záujmovú skupinu trénerov
i) Doplňujúca voľba člena VV bez špecifického určenia (kandidát: L. Harsa)
j) Schválenie komplexnej zmeny Stanov SF, Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku v predloženom znení
k) Diskusia
l) Správa mandátovej komisie
m) Predloženie návrhu na uznesenie a schválenie uznesenia z KSF
n) Ukončenie konferencie (predsedajúci) 

Na konferencii majú právo sa zúčastniť nasledovní delegáti:

a) 10 delegátov za kluby pôsobiace v najvyššej súťaži
b) 2 delegáti za kluby pôsobiace v druhej najvyššej súťaži – za 2.ligu Bratislava
c) 32 delegátov za regionálne združenia SF- BA 9, Západ 9, Stred 9, Východ 5
d) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu trénerov,
e) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu rozhodcov a delegátov,
f) 1 delegát zastupujúci ženský futsal 

- oznamuje, že nový kontaktný email na Výkonný výbor SF je vvsf@futsalslovakia.sk

- oznamuje, že kontaktný email Exekutívy súťaží je exekutiva@futsalslovakia.sk

2.) Matrika

Základná registrácia:

1316485       Roman Hroza         ŠK Makroteam Žilina

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 12 - 2022/23

30.9.2022

Úradná správa SF č. 11 - 2022/23

23.9.2022

Úradná správa SF č. 10 - 2022/23

16.9.2022

Úradná správa SF č. 9 - 2022/23

9.9.2022

Úradná správa SF č. 8 - 2022/23

3.9.2022

Úradná správa SF č. 7 - 2022/23

26.8.2022

Úradná správa SF č. 6 - 2022/23

19.8.2022

Úradná správa SF č. 5 - 2022/23

12.8.2022

Úradná správa SF č. 4 - 2022/23

5.8.2022

Úradná správa SF č. 2 - 2022/23

22.7.2022

Úradná správa SF č. 1 - 2022/23

15.7.2022

Úradná správa SF č. 46 - 2021/22

8.7.2022