logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Úradná správa SF č. 8 - 2021/22

piatok, 24.09.2021|Posledná aktualizácia 24.9.2021 11:25

Úradná správa SF č. 08 - 2021/2022

 

1.) Výkonný výbor SF

- určil povinnosť pre kluby mať v hale, kde sa hrá zápas riadený SF, nosidlá
- oznamuje, že klubom budú v blízkej dobe expedované normalizované lekárničky pre prípad zranení v športovej hale
- oznamuje, že od zápasov 3.kola 1. SLF 2021/22 budú na dueloch prítomní tretí rozhodcovia (náklady počas základnej časti plne na seba preberá SF), ktorí budú dôrazne sledovať správanie sa lavičiek klubov počas zápasov a dodržiavanie Rozpisu súťaže
- konkretizoval a schválil minimálny počet usporiadateľskej služby na 5 ľudí, pri počte divákov vyššom ako 300, minimálne 10 ľudí (lekárska služba, časomerač, hlásateľ, videotechnik sa do tohto počtu nezapočítavajú) v súlade so zákonom č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí v znení neskorších predpisov

2.) Športovo-technický úsek SF

- dôrazne žiada o prísne dodržiavanie vládnych nariadení pre organizáciu hromadných podujatí podľa usmernenia SF. Všetky stretnutia sa hrajú v režime OTP. Dodržiavania opatrení budú zaznamenávať delegáti v správach o stretnutiach
- dôrazne upozorňuje kluby na dodržiavanie Rozpisu súťaže pod hrozbou finančných sankcií

U 18: Na základe dohody klubov schvaľuje zmenu termínu stretnutia 3. kola 1. SLF 2021/22 medzi Futsal Team Komárno - MŠK Mayerson Nové Zámky, ktoré sa odohrá 30.09.2021 o 20:30 v ŠH Komárno.
U 19: Na základe dohody klubov schvaľuje zmenu termínu stretnutia 4. kola 1.SLF 2021/22 medzi Mimel Lučenec - Pinerola 1994 Futsal Academy, ktoré sa odohrá v pôvodnom termíne 8.10.2021, ale o 18:00.
- oznamuje klubom 1.SLF, že komisia sa bude zaoberať iba oficiálnymi podaniami a podnetmi cez systém ISSF
- upozorňuje kluby, aby sa riadili aktuálnym COVID automatom, pre kluby vyplýva už aj povinnosť menných zoznamov pre zápasy (podľa farby okresov), najneskôr do 24 hodín pred uskutočnením duelov ich hosťujúce tímy musia zaslať domácemu organizátorovi.
- určuje povinnosť klubom, aby zverejňovali v dostatočnom predstihu informácie, minimálne však 24 hodín pred výkopom, v akom režime sa zápasy budú hrať v tom ktorom aktuálnom kole

3.) Komisia rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje obsadenie R a D v stretnutiach 3.kola 1.SLF:

Štvrtok 30.09.2021:

20:30 Futsal Team Komárno - MŠK MAYERSON Nové Zámky (Bohun, Fischer, Rečka, Čuhár)

Piatok 01.10.2021:

20:15 TNF Prievidza - 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava (Polomský, Mózer, Nemček J., Hrmo)
20:30 Pinerola 1994 Futsal Academy – Futsal Team Levice (Budáč ml., Bublávek, Bohun, Krchňavý)

Sobota 02.10.2021:

18:00 Podpor Pohyb Košice – Mimel Lučenec (Behančin, Šeršeň, Cisko Š., Ploštica)
18:30 ŠK Makroteam Žilina – Miba Banská Bystrica (Matula, Nemček S., Michna, Ježík)

Ospravedlnenia: Cisko M. 06.-08.10., 14.-16.10. plus soboty a nedele.

- upozorňuje R a D aby ospravedlnenia posielali 14 dní vopred iba na email:rozhodcovia@futsalslovakia.sk

- oznamuje, že náhradný seminár rozhodcov a delegátov SF sa uskutoční 01.10.2021 na štadióne v Kysuckom Novom Meste. Od 15:30 fyzické previerky absolvujú: Kováčik, T. Nagy, Bereščík, R. Nagy, Angyal, Kopec, Havrila, Grom. Od 16:30 písomný test absolvujú: Kováčik, T. Nagy, Bereščík, R. Nagy, Angyal, Kopec, Havrila, Antalík, Jablonický, Kubinec. Každý účastník uhradí poplatok 20€ (ŠH, tartan, večera). Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Upozorňujem všetkých, že náhradný seminár bude fungovať v režime OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

4.) Matrika SF

Upozorňuje:

RaPP : príloha 3. Článok 7 - Registračné obdobia

(1) Žiadosť o transfer sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.07. do 31.10. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),

b) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie); v prípade, ak podľa termínovníka príslušnej súťaže je termín posledného kola základnej časti predchádzajúcej nadstavbovej časti skorší ako 31.01., zimné registračné obdobie sa končí týmto termínom posledného kola.

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 21 - 2021/22

14.1.2022

Úradná správa SF č. 20 - 2021/22

31.12.2022

Úradná správa SF č. 19 - 2021/22

16.12.2021

Úradná správa SF č. 18 - 2021/22

3.12.2021

Úradná správa SF č. 17 - 2021/22

26.11.2021

Úradná správa SF č. 16 - 2021/22

19.11.2021

Úradná správa SF č. 15 - 2021/22

12.11.2021

Úradná správa SF č. 14 - 2021/22

12.11.2021

Úradná správa SF č. 13 - 2021/22

29.10.2021

Úradná správa SF č. 12 - 2021/22

22.10.2021

Úradná správa SF č. 11 - 2021/22

15.10.2021

Úradná správa SF č. 10 - 2021/22

8.10.2021