logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY
piatok, 13.03.2020|Posledná aktualizácia 13.3.2020 09:37

Úradná správa Slovenský futsal 37 - 2019/2020 zo dňa 13.3.2020


1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- prerušuje súťaž VARTA Futsal Ligy na neurčito

- upozorňuje klub MŠK Žilina futsal na dodržanie náležitostí ohľadom videozáznamu.

2.) Exekutíva v oblasti riadenia mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- prerušuje súťaže mládeže na neurčito.

3.) Exekutíva v oblasti riadenia ženských súťaží (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk)

- prerušuje súťaž žien na neurčito.

4. Exekutíva v oblasti matričných konaní: (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1356760  Martin Píš    TNF Prievidza

1329376  Jakub Hvizdák    MŠK Žilina FUTSAL

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.