logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY
piatok, 24.04.2020|Posledná aktualizácia 24.4.2020 12:35

Úradná správa Slovenský futsal 43 - 2019/2020 zo dňa 24.4.2020


1.) Výkonný výbor SF (dobsovic@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že riadna Konferencia SF 2020 sa uskutoční 30. mája 2020 (všetky informácie o programe, počte delegátov a pod. budú uvedené na oficiálnej webstránke SF www.futsalslovakia.sk); detaily k technickému zabezpečeniu zasadnutia budú včas oznámené s ohľadom na vývoj bezpečnostných opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (exekutiva@futsalslovakia.sk)

- umožňuje pripomienkovať Rozpis súťaží pre ročník 2020/2021 do 15.5.2020 prostredníctvom online dokumentu TU

- žiada kluby TNF Prievidza, MŠK Žilina futsal, MIBA Banská Bystrica o bezodkladnú úhradu mesačných zberných faktúr splatných 13.4.2020

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.