logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

V sobotu sa konala riadna Konferencia SF

nedeľa, 31.05.2020|Posledná aktualizácia 31.5.2020 21:23

V sobotu 30. mája 2020 sa v súlade so Stanovami Slovenského futsalu (SF) konala riadna konferencia, ktorej súčasťou boli aj doplňujúce voľby do Výkonného výboru SF (VV SF). Po virtuálnom vyhlásení výsledkov ankety TOP FUTSAL 2019 sa vedenie SF pustilo do ďalšieho virtuálneho projektu a celé rokovanie konferencie sa zrealizovalo v elektronickej podobe. Ako nástroj poslúžili aplikácie Microsoft Teams a my.sportnet.online a pri zodpovednom disciplinovanom prístupe zúčastnených 38 delegátov všetko prebehlo bez najmenších problémov. 

Základnými bodmi programu riadnej konferencie bolo prerokovanie správ o činnosti a hospodárení SF (Výročná správa za rok 2019), správa kontrolóra a správa predsedu Komisie pre riadenie súťaží SF. Všetky správy delegáti hlasovaním zobrali na vedomie a SF si tak splnil jednu z povinností vyplývajúcich zo zákona o športe. Do programu rokovania bola zaradená aj novelizácia Stanov SF, ktorá sa nepodarila pre nízku účasť delegátov zaradiť do programu konferencie v predchádzajcich dvoch rokoch (pozn.: na rokovanie o stanovách je potrebná kvalifikovaná väčšina delegátov - 70%, čo pri vysokých počtoch delegátov býva každoročne problém). Za schválenie novely hlasovalo "len" 25 delegátov (na schválenie bolo potrebných 31 hlasov "za") a tak novelizácia Stanov SF do platnosti nevstúpiSúčasťou konferencie boli aj doplňujúce voľby na voľné miesta vo VV SF. Delegáti si zvolili nových zástupcov vo VV SF, ktorými sa stali Roman Sedlárik z Prievidze a Jozef Kamenský z Lučenca. Do konca funkčného obdobia zostane neobsadené miesto člena VV SF za komunitu trénerov a VV SF sa opäť bude musieť vysporiadať so situáciou, že Komisia pre riadenie súťaží SF (Exekutívy SF) nemá riadne zvoleného predsedu. Do týchto volebných aktov neboli predložení žiadni kandidáti. 

Dušan Dobšovič, prezident SF: "Pandémia koronavírusu a núdzový stav vyhlásený vládou SR nás prinútil nájsť alternatívne riešenie pre konferenciu, pokiaľ sme nechceli riešiť jej odloženie a prípadné nestihnutie zákonných termínov na prerokovanie a zverejnenie príslušných dokumentov. Do projektu elektronického zabezpečenia sme vstupovali trochu s obavami, no zásluhou mojich kolegov a priamo na konferencii aj zásluhou prístupu delegátov sme to zvládli prakticky bez problémov. V tejto súvislosti patrí moje veľké poďakovanie Martinovi Matulovi a Jánovi Plošticovi za dlhé hodiny príprav tak, aby sme zvládli všetky legislatívne a technické požiadavky a aby každý delegát bol dostatočne pripravený na samotnú konferenciu. Vďaka patrí aj Jánovi Letkovi zo SFZ, ktorý operatívne zabezpečil všetko potrebné v rámci aplikácie my.sportnet.online, pomocou ktorej sme zrealizovali všetky verejné i tajné hlasovania. Z tohto pohľadu sme maximálne spokojní. Mrzí nás, že opäť sa nenašiel žiadny kandidát na "nevďačný" post predsedu Exekutívy. Kluby deklarujú snahu riadiť si súťaž samé, no nedokážu zabezpečiť to základné, čo riadenie vyžaduje. Vstupujeme do posledného roku nášho funkčného obdobia a budeme sa musieť s touto skutočnosťou vysporiadať."