logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Zvolanie mimoriadnej konferencie SF

utorok, 28.12.2021|Posledná aktualizácia 29.12.2021 11:35

Výkonný výbor SF oznamuje, že na svojom zasadnutí dňa 27.12.2021 rozhodol na žiadosť predsedu SF o zvolaní Mimoriadnej konferencie futsalu na deň 26.1.2022 o 19.00.

Konferencia prebehne online spôsobom per rollam prostredníctvom informačného systému SFZ. Navrhovaný program Mimoriadnej konferencie obsahuje:

1.      Otvorenie, privítanie a úvodné oboznámenie Mimoriadnej KSF s účasťou delegátov

2.      Predloženie a schválenie programu Mimoriadnej konferencie

3.      Voľba kontrolóra SF

4.      Voľba predsedu Komisie pre riadenie súťaži

5.      Voľba člena VV za záujmovú skupinu rozhodcov a delegátov

6.      Voľba člena VV za záujmovú skupinu trénerov

7.      Zmena sídla SF

8.      Informácia o uzneseniach z Konferencie

9.      Ukončenie konferencie

Oprávnené osoby môžu doručiť VV SF najneskôr 14 dní před zasadnutím KSF prípadné návrhy do programu KSF s ich krátkym odôvodnením a příslušnými sprievodnými dokumentmi. Na návrh predsedu SF alebo delegáta môže byť program KSF pozmenený alebo doplnený na začiatku KSF pred schvaľovaním programu, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať.

Priebeh Konferencie a navrhované volby budú prebiehať v súlade so Stanovami SF, Volebným a Rokovacím poriadkom SF.

Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť podané písomne na SF/elektronicky na office@futsalslovakia.sk na SF najmenej päť dní pred dňom konania KSF, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže prijať kandidatúru iba na jednu funkciu volenú na tej istej KSF.

Na Konferencii sú oprávnení zúčastniť sa delegáti s hlasovacím právom v nasledovnom zložení:
a) 10 delegáti za kluby pôsobiace v najvyššej súťaži,
b) 8 delegáti za kluby pôsobiace v druhej najvyššej súťaži,
c) 32 delegátov za regionálne združenia SF v pomernom zastúpení SF-B 9 delegátov, SF-Západ 9 delegátov, SF-Stred 9 delegátov, SF-Východ 5 delegátov
d) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu trénerov,
e) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu rozhodcov a delegátov,
f) 1 delegát zastupujúci ženský futsal.

Mohlo by vás zaujímať

Na rade je FUTSAL! V Ziggo Dome koncertovali najväčšie hviezdy, zažila aj športové bitky

Včera

Tlačová konferencia Slovenského futsalu pred odchodom na ME - 17. januára

13.1.2022

Reprezentácia SR nominovaná v ankete najlepší tím sveta podľa Futsalplanet. Uspel aj tréner Berky

12.1.2022

Lukáš Peško nechýba medzi rozhodcami na EURO 2022 v Holandsku

6.1.2022

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2022 želá Slovenský futsal

31.12.2022

Predseda SF Tomáš Takáč hodnotí decembrové vystúpenia našich reprezentácií

21.12.2021

SF zastavuje futsalovú extraligu, vláda SR vyhlásila lockdown a núdzový stav

24.11.2021

Odmena za výkony v základnej skupine. Michal Botka rozhodoval finále kvalitného turnaja v Srbsku

12.11.2021

Lučenec sa rozlúčil z tohtoročnou edíciou Ligy majstrov prehrou proti Benfice Lisabon

31.10.2021

MIMEL Lučenec po prehre s Halle-Gooik stratil šancu zabojovať o postup do Elite round

28.10.2021

MIMEL Lučenec na úvod potrápil ruský Jekaterinburg, o postup sa pobije s Belgičanmi

28.10.2021

LIGA MAJSTROV: V Lučenci futsalový sviatok za účasti Benficy, Jekaterinburgu a Halle-Gooik

24.10.2021