logo

Doplňujúce voľby mimoriadnej konferencie SF budú 26. marca

piatok, 28.01.2022|Posledná aktualizácia 28.1.2022 23:01

Volebná komisia mimoriadnej konferencie SF konanej dňa 26.januára 2022 vyhlasuje podľa čl.9 odsek 6 stanov SF, že doplňujúce voľby na volené funkcie kontrolór SF a predseda Komisie pre riadenie súťaži SF sa budú konať dňa 26.03.2022 na mimoriadnej konferencii SF.

Za volebnú komisiu MK SF

Predseda Miroslav Ježík

Členovia: Branislav Targoš, Anton Greguš, Dalibor Franko.

Výkonný výbor SF na svojom zasadnutí dňa 27.12.2021 rozhodol na žiadosť predsedu SF o zvolaní Mimoriadnej konferencie futsalu na deň 26.1.2022 o 19.00. 

Konferencia prebehla online spôsobom per rollam prostredníctvom informačného systému SFZ. Navrhovaný program Mimoriadnej konferencie obsahoval. Keďže sa nepodarilo zvoliť kontrolóra, ani predsedu Komisie riadenia súťaží, boli v stanovenom čase vyhlásené doplňujúce voľby.

1.      Otvorenie, privítanie a úvodné oboznámenie Mimoriadnej KSF s účasťou delegátov

2.      Predloženie a schválenie programu Mimoriadnej konferencie

3. Doplňujúca voľba volebnej komisie

4.      Voľba kontrolóra SF
Kandidáti na funkciu: Lukáš Harsa a Ivan Čuhár

5.      Voľba predsedu Komisie pre riadenie súťaži
Kandidáti na funkciu: Ján Ploštica

6.      Voľba člena VV za záujmovú skupinu rozhodcov a delegátov
Kandidáti na funkciu: Miroslav Ježík, Rastislav Behančin a Michal Botka

7.      Voľba člena VV za záujmovú skupinu trénerov
Kandidáti na funkciu: Richard Bačo, Peter Kozár a Tomáš Drahovský

8.      Zmena sídla SF

9.      Informácia o uzneseniach z Konferencie

10.      Ukončenie konferencie

Oprávnené osoby môžu doručiť VV SF najneskôr 14 dní před zasadnutím KSF prípadné návrhy do programu KSF s ich krátkym odôvodnením a příslušnými sprievodnými dokumentmi. Na návrh predsedu SF alebo delegáta môže byť program KSF pozmenený alebo doplnený na začiatku KSF pred schvaľovaním programu, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať.

Priebeh Konferencie a navrhované volby budú prebiehať v súlade so Stanovami SF, Volebným a Rokovacím poriadkom SF.

Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť podané písomne na SF/elektronicky na office@futsalslovakia.sk na SF najmenej päť dní pred dňom konania KSF, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže prijať kandidatúru iba na jednu funkciu volenú na tej istej KSF.

Na Konferencii sú oprávnení zúčastniť sa delegáti s hlasovacím právom v nasledovnom zložení:
a) 10 delegáti za kluby pôsobiace v najvyššej súťaži,
b) 8 delegáti za kluby pôsobiace v druhej najvyššej súťaži,
c) 32 delegátov za regionálne združenia SF v pomernom zastúpení SF-B 9 delegátov, SF-Západ 9 delegátov, SF-Stred 9 delegátov, SF-Východ 5 delegátov
d) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu trénerov,
e) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu rozhodcov a delegátov,
f) 1 delegát zastupujúci ženský futsal.

Mohlo by vás zaujímať

Charitatívny VOVA Cup ovládol favorit - Podpor pohyb Košice

16.8.2022

Doškoľovací trénerský seminár bude 1.septembra, prihlásiť sa treba do konca augusta

16.8.2022

Veľký krok v kariére dopredu, Drahovský si zahrá v najlepšom futsalovom klube sveta

12.8.2022

MIMEL Lučenec začne boje v Lige majstrov s Cardiffom, o postup posledný hrací deň proti Cosmosu Tallinn

4.8.2022

Reštart futsalovej pohárovej súťaže. Na palubovky sa vracia po dlhých šiestich rokoch

28.7.2022

Reprezentácia Slovenska na akademických MS obsadila 8. miesto po prehre s Novým Zélandom

24.7.2022

Unavení Slováci nestačili na Poliakov, o konečné 7.miesto sa stretnú s Novým Zélandom

24.7.2022

Domáce Portugalsko nad sily Slovákov vo štvrťfinále MS, v sobotu proti Poľsku

23.7.2022

Slovensko vyzve vo štvrťfinále Akademických MS domáce Portugalsko

22.7.2022

Akademický výber postúpil do štvrťfinále MS v Portugalsku aj napriek prehre s Brazíliou

21.7.2022

Slováci zaknihovali na AMS v Portugalsku prvé víťazstvo, Omán zdolali 4:2

22.7.2022

Akademici vstúpili do Majstrovstiev sveta v Portugalsku prehrou s Ukrajinou 1:4

19.7.2022