logo

Aktéri korupcie

pondelok, 01.07.2019|Posledná aktualizácia 20.9.2019 15:35

Aktéri korupcie

 

Vo svete futbalu existuje množstvo rôznych skupín zainteresovaných osôb. Väčšina z týchto skupín a jednotlivcov majú schopnosť ovplyvniť výsledok zápasu, alebo sériu zápasov v závislosti na ich úlohách ako je uvedené na obrázku.

Aktéri v zelenom (tí skutočne na ihrisku počas zápasu) majú priamy vplyv na výsledok stretnutia a sú teda nevyhnutnými aktérmi ovplyvňovania zápasov. Tí v šedej farbe z dôvodu ich vplyvu, môžu byť využití ako sprostredkovatelia v procese ovplyvňovania zápasov. Títo aktéri priamo v športe môžu mať vplyv na ovplyvnenie pre športový zisk. Tí, ktorí sú žltí, majú schopnosť zabrániť alebo uľahčiť ovplyvnenie zápasov.

K tomu, aby ovplyvňovanie výsledkov zápasov mohlo nastať, zločinci musia konať buď spolu s tými, ktorí majú priamy vplyv, alebo s tými, ktorí pôsobia ako sprostredkovatelia.

Hráči

Vzhľadom k priamemu vplyvu v priebehu zápasu, hráči zohrávajú významnú úlohu v rámci futbalu. Bez hráčov nie je žiadna hra. Vzhľadom na ich kľúčovú úlohu nie je prekvapujúce, že tí, ktorí by mohli chcieť ovplyvniť výsledok zápasu budú vyberať hráčov, ako možný cieľ pre korupciu. Brankári a obrancovia sú častejšie oslovovaní, než útočníci, pretože sú v lepšej pozícii, aby si nechali naschvál vstreliť gól. Existuje celá rada spôsobov, ktoré zločinci používajú pri snahe o skorumpovanie hráča. K dnešnému dňu najviac prevláda prístup, ponúknuť peniaze na oplátku hráčom, aby sa pokúsili ovplyvniť zápas. Tieto sumy sú všeobecne stanovené podľa trhovej hodnoty a miery rizika, v ktorom sú v priebehu ovplyvňovania zápasu. Takže hráčom, v slabšej súťaži, ktorých platy sú relatívne nízke sa platí menej, ako hráčom v najsilnejších ligách, v ktorých sú atraktívnejšie stretnutia pre divákov.

Rozhodcovia

Na rozdiel od hráčov, rozhodcovia sú jediní, ktorých činnosť môže priamo ovplyvniť výsledok zápasu. S dostupnými zdrojmi organizovaného zločinu, môže rásť pokušenie rozhodcov pomôcť ovplyvniť zápas s prísľubom veľkej finančnej odmeny. V dôsledku toho sa zločinci naďalej snažia vymýšľať spôsoby akými ich môžu korumpovať. Opäť peniaze sú kľúčovým nástrojom lákania rozhodcov, aby zvážili nelegálne ovplyvňovanie výsledku zápasu. To však nie je jediný spôsob, sú zaznamenané prípady, keď rozhodcom bola ponúknutá pohostinnosť v rôznych formách výmenou za ich priaznivý výkon. Táto pohostinnosť môže byť vo forme ponuky sexuálnych služieb, alebo drahého tovaru.

Zločinci

Tam, kde je možnosť a príležitosť zarobiť peniaze nelegálne, tam sa objaví kriminalita. Svet futbalu zaznamenal masívny nárast množstva peňazí investovaných do neho a generovaných športom. To priťahuje pozornosť mnohých bohatých, slušných podnikateľov, ako aj tých, pre ktorých je futbal jednoducho ďalšia možnosť, ako zarobiť peniaze nelegálne. Jedným z hlavných spôsobov, ako zarobiť peniaze z futbalu je cez stávkovanie na futbalové zápasy. Ich úsilie je venované snahe vopred určiť výsledok, alebo prvok stretnutia. Ak človek, ktorý stávkuje vie, ako to má dopadnúť, potom to výrazne znižuje riziko prehry stávky. Výsledkom toho je, že mnoho zločincov má záujem zapojiť sa do pokusov o ovplyvnenie zápasov. Táto forma kriminality však vyžaduje pomerne veľa plánovania, trpezlivosti a zdrojov. Preto býva doménou organizovaného zločinu. Existuje mnoho ďalších jednotlivcov v rámci iných skupín, ktorí môžu byť podplatení, ktorí potom môžu pôsobiť ako sprostredkovatelia, aby využili svoj vplyv na pomoc pri ovplyvňovaní zápasov. Niektoré z týchto kľúčových skupín sú nasledovné:

Starší alebo bývalí hráči

Ako je vidieť v prípade v SR (DAC Dunajská Streda), existujú prípady, keď vplyv starších alebo bývalých hráčov bol rozhodujúci pri získavaní prístupu k hráčom, získali ostatných a tí potom chceli tiež korumpovať. Úlohou staršieho alebo bývalého hráča môže byť jednoducho iba predstaviť hráča podvodníkom, ale v niektorých prípadoch hrajú oveľa väčšiu úlohu. Často starší hráč, alebo bývalý hráč bude pôsobiť ako spojovací článok medzi korumpujúcim a hráčom, môže dokonca ručiť za korumpujúceho. Ak ten starší alebo bývalý hráč má dobrú povesť v danej disciplíne, potom by to mohlo ovplyvniť mladých hráčov a vyvolať dojem, že korupcia "nie je tak zlá." Ex-hráči majú veľa úcty od ich nástupcov, môžu teda ľahko zneužiť dôveru týchto mladých hráčov. Finančná situácia bývalých profesionálov po ich kariére je niekedy problematická. Tým je táto skupina zraniteľná. V SR to boli napríklad futbalisti Ivan Hodúr (bývalý reprezentant) a Róbert Rák (bývalý najlepší strelec ligy).

Tréneri a manažéri

Hoci sú prípady trénerov a manažérov zapojených do ovplyvňovania zápasov je u nich bežnejšia snaha získať konkurenčnú výhodu, skôr ako zarobiť zo stávkovania na výsledok. Majú však pravidelný prístup k hráčom a možnosť ovplyvniť, ako sa má zápas hrať. Ako takí sú priamo cieľom korumpujúcich, alebo sa dostávajú pod tlak vo vnútri klubu a to predovšetkým zo strany klubového vedenia. S príchodom a nárastom stávkovania "počas hry" a možností rôznych typov stávok môžu byť tréneri využití: napríklad na vystriedanie kľúčových hráčov v priebehu hry, dať hrať hráča na nezvyčajnú pozíciu alebo vykonať neskoré striedania v tíme, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok stretnutia.

Klubový personál

Zdravotnícky personál má tiež prístup k hráčovi a môžu im napríklad podať látky, kvôli ktorým nie sú na vrchole fyzickej zdatnosti. Nečakane môžu byť zápasy ovplyvnené sekundárne zamestnancami (napríklad údržbou). To bol prípad v roku 1997, kedy niekoľko majstrovských zápasov v anglickej Premier League bolo prerušených kvôli prerušeniu dodávok elektrickej energie. Na štadióne technici vypnú svetlá s cieľom zmraziť skóre zápasu (na ázijských stávkových stránkach, v prípade, že zápas je prerušený z technických dôvodov je skóre v okamihu prerušenia považované za konečný výsledok).

Vedenie klubu

Vo veľkom množstve prípadov korupcie niektoré zo zapojených kľúčových postáv boli tie na samom vrchole hierarchie klubu, čiže vedenie klubu. Opäť v mnohých prípadoch, týkajúcich sa korupcie vedenia klubu boli zápasy, v ktorých vďaka nej získavali pre seba konkurenčnú výhodu. Existujú však príklady, kde klubové vedenie ovplyvňovalo zápasy, aby zarobilo peniaze zo stávkovania na výsledok. Vzhľadom na ich silu v klube, tlak na trénerov, manažérov a hráčov musí byť značný, ak ich "šéf" požiada o pomoc pri ovplyvnení stretnutia.

Člen zväzu alebo organizácie

Funkcionári niektorých zväzov boli známi tým, že boli uplácaní korumpujúcimi, aby ovplyvnili pridelenie rozhodcov na konkrétne stretnutie, na pomoc pri manipulácii a ovplyvňovaní výsledkov zápasov. Korumpujúci pôsobí ako finančne ovplyvňujúca obchodná organizácia, ktorá si kladie za cieľ ovplyvniť pridelených "priaznivých" funkcionárov, ktorí boli už predtým podplatení.

Agenti hráčov

Hráčsky agent má vynikajúci prístup ku konkrétnym hráčom, preto je často v hľadáčiku korumpujúcich. Úloha agenta vo futbale sa v priebehu rokov vyvinula, má obrovský vplyv na správanie hráčov, ktorých zastupujú, čo ich samo o sebe robí potenciálnym cieľom pre úplatkárov. Ďalším faktorom, ktorý pracuje v prospech korumpujúcich pri použití agentov je, že je úlohou agenta, predstavovať ľudí hráčom za účelom podpísania zmlúv a zisku, napríklad z reklamy. Hovoria rovnakým jazykom. Ľudia ovplyvňujúci zápasy sa môžu predstavovať aj ako agenti a tým získať prístup k veľmi mladým hráčom a ich rodinám, s cieľom pripraviť ich na ovplyvňovanie zápasov, skôr než podporovať ich kariéru.

Organizátori zápasov alebo podujatí

Medzinárodné priateľské zápasy a dokonca aj celé turnaje boli v minulosti organizované za jediným účelom - ovplyvňovania zápasov. Organizátor zápasu, alebo akcie môže pôsobiť ako korumpujúci, inscenovať medzinárodné priateľské zápasy so zapojenými spriaznenými rozhodcami, hráčmi, či celými tímami za účelom vytvárania ilegálnych stávok na priebeh zápasu alebo konečný výsledok.

Stávkové kancelárie

Legitímne stávkové kancelárie sú len zriedka zapojené do ovplyvňovania zápasov. V skutočnosti chcú pochopiteľne zabezpečiť, aby zápasy na ktoré je možné staviť, boli poctivé. Avšak nelegitímne, neregulované a menšie stávkové kancelárie, niekedy bývajú zapojené do ovplyvňovania zápasov za účelom zisku. Ich schopnosť priamo ovplyvňovať hráčov a rozhodcov je pomerne obmedzená, s výnimkou, ak hráč dlhuje peniaze bookmakerovi z predchádzajúcich hazardných hier.

Aby bolo možné správne školiť uvedené skupiny: tréning, vzdelávanie a osveta musí byť navrhnutá v súlade s typom a úrovňou vplyvu. Skupiny s priamym vplyvom na výsledok a priebeh zápasu by mali dostávať face-to-face školenia, zatiaľ čo v skupinách s nepriamym vplyvom na výsledok a priebeh zápasu stačí ďalšie zvyšovanie povedomia.