logo

Epizóda 6 - DRŽANIE LOPTY

Epizóda 6. - cvičenia / hry na držanie lopty

Hry s držaním lopty zohrávajú vo vzdelávacom procese veľmi dôležitú úlohu pri vzdelávaní našich hráčov, pretože hráči musia riešiť problémy na ihrisku a rýchlo sa rozhodovať. Na to potrebujú využívať technické zručnosti (spracovanie lopty a prihrávky). Zlepšujeme aj naše obranné aktivity, obranné prvky, obranné pohyby a predvídanie. Učíme a zlepšujeme schopnosti hráčov, aby boli pripravení neustále riešiť rôzne futsalové situácie na ihrisku.
Hry na držanie lopty nie sú určené len na to, aby hráči mali loptu, môžeme zadať ďalšie úlohy, ako napríklad: určenie smeru útoku, finalizácia útoku po určitom počte prihrávok alebo čas držania lopty (ako tímová odmena).

Pri plánovaní cvičenia musíme brať ohľad na úroveň zručností a schopností hráčov. Upravujeme veľkosť ihriska alebo herných zón, určíme počet dotykov hráča s loptou, počet prihrávok tímu, čas a intenzitu cvičení. Obmedzenie počtu dotykov hráčovi s loptou nám umožní vytvoriť viac prihrávok (ak je náš cieľ zlepšiť prihrávky). Naopak, ak je naším cieľom zlepšenie driblingu - musíme zvýšiť počet dotykov hráča s loptou (napríklad: urobiť minimálne 3 dotyky). V príprave našich cvičení by bolo vhodné aplikovať aj úlohy pre obrancov (napríklad: po odobratí lopty, môžu pokračovať do protiútoku a finalizovať svoju akciu (tranzícia).Cvičenie 1

Popis cvičenia: Hra 3 tímov: 4+4 vs 4. Každý tím má 4 hráčov. Cieľom je držať loptu. Dva tímy hrajú spolu proti tretiemu tímu. Tím, ktorého hráč stratí loptu sa vymení s obrancami. Variant: tímy majú po 3 alebo 5 hráčov (musíme upraviť veľkosť ihriska); napríklad: môžeme umiestniť malé brány do rohov tak, aby obrancovia mohli prejsť do útoku po obdržaní lopty a zakončiť strelou.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie), so súperom.
Organizácia cvičenia:  Polovica ihriska (20m x 20m). Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou.Cvičenie 2

Popis cvičenia: Hra 4 tímov: 4+4+4 vs 4. Každý tím má 4 hráčov. Cieľom je držať loptu. Tri tímy hrajú spolu proti štvrtému tímu. Tím, ktorého hráč stratí loptu sa vymení s obrancami.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie), so súperom.
Organizácia cvičenia: Polovica ihriska (20m x 20m). Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou.Cvičenie 3

Popis cvičenia: Hra 3 tímov v 3 zónach: 3+3 vs 3. Každý tím má 3 hráčov. Cieľom je držať loptu. Dva tímy hrajú spolu proti tretiemu tímu, ale vždy je hra len v 2 najbližších zónach (jedna krajná a vždy stredná zóna - nie je možné dať prihrávku z jednej krajnej do druhej krajnej zóny). Tím, ktorého hráč stratí loptu sa vymení s obrancami.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie), so súperom.
Organizácia cvičenia: Ihrisko 20m x 14m. Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou.Cvičenie 4

Popis cvičenia: Hra 2 tímov: 5 vs 5. Každý tím má 5 hráčov: po 3 hráčov na ihrisku a po 2 hráčov na dvoch protiľahlých stranách. Cieľom je držať loptou v situácii 5 vs 3 a prechod z jednej strany na druhú stranu ihriska. Znamená to, že každý tím má svoj vlastný smer v útoku. Variant: prihrávka hráčovi na kraji len z prvej.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie), so súperom.
Organizácia cvičenia: 
Ihrisko 15m x 15m. Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou a čas kedy sa zmenia hráči na pozíciách


Cvičenie 5

Popis cvičenia: Hra dvoch tímov: 5 vs 5. Každý tím má 5 hráčov: po 3 hráčov na ihrisku a po 2 hráčov za malými bránami, na dvoch protiľahlých stranách. Cieľom je držať loptu v situácii 5 vs 3 a prechod z jednej strany na druhú stranu ihriska. Znamená to, že každý tím má svoj vlastný smer útoku. Keď dôjde k úspešnému prechodu s loptou z jednej strany na druhú, hráč, ktorý prihrával sa vymení s tým, ktorý bol za malou bránou. V obrane: po obdržaní lopty dôjde k rýchlemu útoku na jednu z bránok súpera. Variant: Keď dôjde k úspešnému prechodu s loptou z jednej strany na druhú a naspäť, útočný tím môže zakončiť útok strelou na jednu z bránok súpera.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie).
Organizácia cvičenia: Ihrisko 18m x 18m. Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou.Cvičenie 6

Popis cvičenia: Hra troch tímov. Dvaja brankári v bránach. Každý tím má 3 hráčov. 2 tímy hrajú spolu proti tretiemu tímu. Cieľom je držať loptou v situácii 5 vs 3 na polovici ihriska: 3 vs 3 plus 2 hráči z tretieho tímu (a 1 hráč ostáva na druhej polovici) prechod z jednej strany na druhú stranu ihriska po vykonaní napríklad 10 prihrávok. Po prechode zakončenie útoku strelou. Variant: útočníci musia vykonať 5 prihrávok na jednej strane, potom 5 prihrávok na druhej strane a na konci po ďalšom prechode môžu finalizovať útok. V obrane: po odobratí lopty dôjde k rýchlemu útoku na bránu.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie).
Organizácia cvičenia: Ihrisko 28m x 20m. Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou.Cvičenie 7

Popis cvičenia: Hra dvoch tímov: 6 vs 6. Dvaja brankári v bránach. Každý tím má 6 hráčov. Cieľom hry je držať loptou v situácii 6 vs 4 v strednej zóne ihriska (20m x 20m). 2 obrancovia čakajú, každý v zóne pred bránu. Útočníci musia vykonať napríklad 10 prihrávok a potom môžu finalizovať na bránu. V obrane: po obdržaní lopty dôjde k rýchlemu útoku na bránu, prihrávka na hráča, ktorý čaká pred bránu. Zakončenie útoku v situácii: 1 vs BR alebo 2 vs 1+BR.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie) 
Organizácia cvičenia: Ihrisko 40m x 20m s určenou strednou zónou: 20m x 20m, v ktorej začína 6 útočníkov proti 4 obrancom, 2 ďalší z tímu obrancov čakajú pred bránou. Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou.Cvičenie 8

Popis cvičenia: Hra troch tímov. Dvaja brankári v bránach. Každý tím má 4 hráčov. Dva tímy hrajú spolu proti tretiemu tímu. Začína brankár prihrávkou. Cieľom hry je držať loptu v situácii 6 vs 4 na polovici ihriska a prechod z jednej strany na druhú stranu ihriska, kde je cieľom znova držať loptou. V obrane: po obdržaní lopty dôjde k rýchlemu útoku na bránu na polovicu ihriska kde lopta bola odobraná. Tím, ktorého hráč stratí loptu sa zamení s obrancami.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie)
Organizácia cvičenia: Ihrisko 40m x 20m. Na polovici ihriska 2 tímy: 4 vs 4 + 2 hráči z tretieho tímu, ktorí čakajú v krajných zónach, každý na protiľahlej strane polovice ihriska.Cvičenie 9

Popis cvičenia: Hra troch tímov. Dvaja brankári v bránach. Každý tím má 4 hráčov. Dva tímy hrajú spolu proti tretiemu tímu. Začína brankár prihrávkou. Cieľom hry je držať loptu v situácii 6 vs 4 na polovici ihriska. Po vykonaní napríklad 10 prihrávok - prechod z jednej strany na druhú stranu ihriska, a tam znova držať loptou. V obrane: po odobratí lopty dôjde k rýchlemu útoku na bránu na polovici ihriska, kde lopta bola odobraná. Tím, ktorého hráč stratí loptu sa vymení s obrancami.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie).
Organizácia cvičenia: Ihrisko 40m x 20m. Na polovici ihriska 2 tímy: 4 vs 4 plus 2 hráči z tretieho tímu. Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou. 


Cvičenie 10

Popis cvičenia: Hra dvoch tímov: 5 vs 5 plus traja brankári. Každý tím má 5 hráčov. Cieľom hry je držať loptou v situácii 7 vs 5 na polovici ihriska: 5 vs 5 a 2 brankári. Po vykonaní napríklad 10 prihrávok - prechod z jednej strany na druhú stranu ihriska, a tam znova držať loptou. V obrane: po obdržaní lopty - prihrávka na druhú stranu brankárovi a zámena tímov v obrane: tím, ktorého hráč stratí loptu sa vymení s obrancami (plus zámená brankárov v strednej zóne).

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie).
Organizácia cvičenia: Ihrisko 40m x 20m. Na polovici ihriska 2 tímy: 5 vs 5 + 2 brankári, jeden v útočnom území, druhý v strednej zóne ihriska.Cvičenie 11

Popis cvičenia: Hra troch tímov. Dvaja brankári v bránach. Každý tím má 3 hráčov. Cieľom hry je držať loptou v situácii 3 vs 1 (bago v jednej zo 4 zón). Po vykonaní 5 prihrávok je možné vymeniť zónu (prihrávka priamo hráčovi, ktorý čaká v inej zóne alebo prihrávka brankárovi, ktorý môže vybrať novú zónu do hry = nová situácia 3 vs 1). Po zmene zóny dôjde ku výmene obrancu a druhý tím útočníkov sa musí hneď zorganizovať aby držal loptu v situácii 3 vs 1. V obrane: po odobratí lopty dôjde k rýchlemu útoku na bránu na polovici ihriska, kde lopta bola odobraná (situácia 1 vs BR). Tím, ktorého hráč stratí loptu sa vymení s obrancami.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie).
Organizácia cvičenia: Ihrisko 28m x 20m so 4 zónami (8m x 8m). V jednej zóne hra v situácii: 3 vs 1, v ďalších 3 zónach po jednom s hráčov druhého tímu útočníkov. Ďalší 2 obrancovia čakajú vo vnútri ihriska. Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou.


Cvičenie 12

Popis cvičenia: Hra dvoch tímov: 5 vs 5 plus žolík v 2 zónach. Každý tím má 5 hráčov. Cieľom hry je držať loptu v situácii 3 vs 3 + žolík v jednej zóne. Po vykonaní napríklad 5 prihrávok - prechod z jednej strany na druhú stranu ihriska a rýchla organizácia útočníkov do prechodu 4 vs 3. V obrane: po odobratí lopty výmena útočníkov s obrancami.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie)
Organizácia cvičenia: Polovica ihriska 20m x 20m. Dve zóny, každá 10m x 10m. Dva tímy: 5 vs 5 plus žolík. V jednej zóne hra 3 vs 3 + žolík, v druhej zóne čakajú po dvaja hráči z každého tímu. Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou.


Cvičenie 13

Popis cvičenia: Hra troch tímov. Každý tím má 3 hráčov. Cieľom hry je držať loptu v situácii 3 vs 2. Po vykonaní napríklad 10 prihrávok útočníci majú úlohu prihrať loptu hráčovi z druhého tímu (3 možnosti). V obrane: po odobratí lopty dôjde k výmene útočníkov s obrancami.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie).
Organizácia cvičenia: Ihrisko 16m x 16m. Štyri malé brány na krajoch ihriska. Situácia: 3 vs 2, tretí obranca čaká v bráne. Útočníci druhého tímu čakajú - každý v inej bráne. Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou.


Cvičenie 14

Popis cvičenia: Hra dvoch tímov: 4 vs 4. Každý tím má 4 hráčov. Cieľom hry je držať loptu v situácii 4 vs 3 na polovici ihriska. V obrane: po odobratí lopty - prihrávka hráčovi, ktorý čaká na druhej polovici ihriska, obrancovia sa vymenia s útočníkmi. Nová hra 4 vs 3, vždy iný obranca ostáva na svojej polovici ihriska.

Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: Ihrisko 28m x 14m. Na jednej strane situácia 4 vs 3. Obranca čaká, ostáva na svojej strane= polovici ihriska. Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou.Cvičenie 15

Popis cvičenia: Hra dvoch tímov: 4 vs 4. Každý tím má 4 hráčov. Cieľom hry je držať loptu v situácii 4 vs 3. Po vykonaní napríklad 10 prihrávok zakončenie útoku na malú bránu. V obrane: po odobratí lopty dôjde k rýchlemu útoku = strela na malú bránu.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie)
Organizácia cvičenia: Ihrisko 14m x 14m. Situácia 4 vs 3. Obranca čaká s loptou za ihriskom. Vždy iný hráč tímu čaká s loptou za ihriskom. Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou.


Cvičenie 16

Popis cvičenia: Hra dvoch tímov: 6 vs 6 v 3 zónach. Každý tím má 6 hráčov. Cieľom hry je držať loptu v situácii 4 vs 3 a prechod cez strednú zónu prihrávkou do ďalšej zóny, kde čakajú 2 útočníci tímu. V obrane: po odobratí lopty dôjde k výmene útočníkov s obrancami.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie)
Organizácia cvičenia: Ihrisko 28m x 14m. Situácia 4 vs 3 v jednej zóne. V druhej zóne (strednej) čakajú dvaja obrancovia. V tretej zóne čaká ďalší obranca (je aktívny iba keď lopta dorazí k útočníkovi v jeho zóne) a 2 ďalší útočníci. Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou.


Cvičenie 17

Popis cvičenia: Hra dvoch tímov v 3 zónach. Dvaja brankári v bránach. Každý tím má 6 hráčov. Cieľom hry je držať loptu v situácii 4 vs 3 a prechod cez strednú zónu prihrávkou do ďalšej zóny kde čakajú 2 útočníci tímu a prihrávka brankárovi. V obrane: po odobratí lopty - prechod do útoku a strela na bránu. Po zakončení akcie- výmena útočníkov s obrancami. Variant: po úspešnom prechode a prihrávky 2 útočníkom, ktorí čakajú v tretej zóne = finalizácia útoku v situácii 2 vs 1+BR.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie)
Organizácia cvičenia: Ihrisko 28m x 14m. Situácia 4 vs 3 v jednej zóne. V druhej zóne (strednej) čakajú 2 obrancovia. V tretej zóne čaká ďalší obranca (je aktívny iba keď lopta dorazí k útočníkovi v jeho zóne) a 2 ďalší útočníci. Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou.Cvičenie 18

Popis cvičenia: Hra dvoch tímov: 5 vs 5. Každý tím má 5 hráčov. Cieľom hry je držať loptu v situácii 5 vs 4 na polovici ihriska. V obrane: po odobratí lopty prihrávka na druhú polovicu ihriska kde čaká hráč. Obrancovia sa vymenia sa s útočníkmi.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie)
Organizácia cvičenia: Ihrisko 40m x 20m, 5 vs 4 na polovici ihriska, ďalší obranca čaká na svojej polovici. Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou.