logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Epizóda 6 - DRŽANIE LOPTY

Epizóda 6. - cvičenia / hry na držanie lopty

Hry s držaním lopty zohrávajú vo vzdelávacom procese veľmi dôležitú úlohu pri vzdelávaní našich hráčov, pretože hráči musia riešiť problémy na ihrisku a rýchlo sa rozhodovať. Na to potrebujú využívať technické zručnosti (spracovanie lopty a prihrávky). Zlepšujeme aj naše obranné aktivity, obranné prvky, obranné pohyby a predvídanie. Učíme a zlepšujeme schopnosti hráčov, aby boli pripravení neustále riešiť rôzne futsalové situácie na ihrisku.
Hry na držanie lopty nie sú určené len na to, aby hráči mali loptu, môžeme zadať ďalšie úlohy, ako napríklad: určenie smeru útoku, finalizácia útoku po určitom počte prihrávok alebo čas držania lopty (ako tímová odmena).

Pri plánovaní cvičenia musíme brať ohľad na úroveň zručností a schopností hráčov. Upravujeme veľkosť ihriska alebo herných zón, určíme počet dotykov hráča s loptou, počet prihrávok tímu, čas a intenzitu cvičení. Obmedzenie počtu dotykov hráčovi s loptou nám umožní vytvoriť viac prihrávok (ak je náš cieľ zlepšiť prihrávky). Naopak, ak je naším cieľom zlepšenie driblingu - musíme zvýšiť počet dotykov hráča s loptou (napríklad: urobiť minimálne 3 dotyky). V príprave našich cvičení by bolo vhodné aplikovať aj úlohy pre obrancov (napríklad: po odobratí lopty, môžu pokračovať do protiútoku a finalizovať svoju akciu (tranzícia).Cvičenie 1

Popis cvičenia: Hra 3 tímov: 4+4 vs 4. Každý tím má 4 hráčov. Cieľom je držať loptu. Dva tímy hrajú spolu proti tretiemu tímu. Tím, ktorého hráč stratí loptu sa vymení s obrancami. Variant: tímy majú po 3 alebo 5 hráčov (musíme upraviť veľkosť ihriska); napríklad: môžeme umiestniť malé brány do rohov tak, aby obrancovia mohli prejsť do útoku po obdržaní lopty a zakončiť strelou.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie), so súperom.

Organizácia cvičenia: Polovica ihriska (20m x 20m). Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou.Cvičenie 2

Popis cvičenia: Hra 4 tímov: 4+4+4 vs 4. Každý tím má 4 hráčov. Cieľom je držať loptu. Tri tímy hrajú spolu proti štvrtému tímu. Tím, ktorého hráč stratí loptu sa vymení s obrancami.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie), so súperom.

Organizácia cvičenia: Polovica ihriska (20m x 20m). Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou.Cvičenie 3

Popis cvičenia: Hra 3 tímov v 3 zónach: 3+3 vs 3. Každý tím má 3 hráčov. Cieľom je držať loptu. Dva tímy hrajú spolu proti tretiemu tímu, ale vždy je hra len v 2 najbližších zónach (jedna krajná a vždy stredná zóna - nie je možné dať prihrávku z jednej krajnej do druhej krajnej zóny). Tím, ktorého hráč stratí loptu sa vymení s obrancami.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie), so súperom.

Organizácia cvičenia: Ihrisko 20m x 14m. Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou.Cvičenie 4

Popis cvičenia: Hra 2 tímov: 5 vs 5. Každý tím má 5 hráčov: po 3 hráčov na ihrisku a po 2 hráčov na dvoch protiľahlých stranách. Cieľom je držať loptou v situácii 5 vs 3 a prechod z jednej strany na druhú stranu ihriska. Znamená to, že každý tím má svoj vlastný smer v útoku. Variant: prihrávka hráčovi na kraji len z prvej.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie), so súperom.

Organizácia cvičenia: Ihrisko 15m x 15m. Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou a čas kedy sa zmenia hráči na pozíciách.Cvičenie 5

1.PC

Popis cvičenia:Hra: Dva tímy, každý má 5 hráčov, ihrisko: 20m-20m, 2-3 dotyky. Každý tím má 2 malé brány. Situácia: 3vs3 na ihrisku, a ďalší 2 hráči z každého tímu sú umiestnení na dvoch protiľahlých stranách ihriska, za malými bránami. Cieľom hry je držanie lopty s prechodom z jednej strany na druhú. Každý tím má svoj vlastný smer útoku. Po úspešnom prechode na hráča za bránou dôjde k výmene miest medzi útočníkmi. V obrane: po obdržaní lopty prechod na útok na dve brány súpera.
Varianta: útočníky po úspešnom prihrávke k hráčom (za malými bránami), k jednem a neskôr k druhým, môžu zaútočiť a finalizovať na dve brány súpera.
Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: Cvičenie 6

1.PC

Popis cvičenia:Hra: Tri tímy, každý má 3 hráčov, ihrisko 28m-20m, minimum 2 brankári, 2-3 dotyky. Cieľom hry je držanie lopty na polovicu ihriska v situácii 5vs3 (dvaja ďalší hráči z tretieho tímu pomáhajú). Po vykonaní napríklad: desiatich prihrávok na polovicu ihriska- je prechod z jednej strany na druhú (prihrávka hráčovi, ktorý zostal na druhej polovici ihriska) a finalizácia (strela). V obrane: po obdržaní lopty je prechod na útok a finalizácia na bránu súpera. Varianta: útočníky musia absolvovať minimálne 5 prihrávok, najprv na jednej, a po prechode na druhej polovici ihriska, a až potom môžu zaútočiť na bránu.
Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: Cvičenie 7

1.PC

Popis cvičenia:Hra: Dva tímy, každý má 6 hráčov a brankára: BR+6vs6+BR, ihrisko 20m-14m, 2-3 dotyky.

Tri zóny, ale hra je 6vs4 v stredej zóne (20m-20m) a v zóne pred každou bránou je ešte jeden hráč tímu, ktorý sa bráni. Cieľom hry je držanie lopty v situácii 6vs4. Po vykonaní napríklad: desiatich prihrávok v tejto zóne- je východ a finalizácia v situácii 2vs1+BR. V obrane: po obdržaní lopty je prechod na útok- prihrávka hráčovi, ktorý zostal pred bránou a finalizácia v situácii 1vsBR.

Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: Cvičenie 8

1.PC

Popis cvičenia:Hra:Tri tímy, každý má 4 hráčov, minimum 2 brankári, 2-3 dotyky.

Cieľom hry je držanie lopty v situácii 4vs4 plus dvaja hráči z tretieho tímu na každej polovici- v bočných zónach ihriska. Útočníky môžu zmeniť zonu iba vtedy, gdy prejdú s loptou na druhú polovicu. V obrane: po obdržaní lopty je prechod na útok a finalizácia. Tím po strate lopty sa zamieňa s obrancami. Obrancovia idú do bočných zón.

Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: Cvičenie 9

1.PC

Popis cvičenia:Hra: Tri tímy, každý má 4 hráčov: 4vs4, minimum 2 brankári, 2-3 dotyky.

Cieľom hry je držanie lopty v situácii 4vs4 plus dvaja hráči z tretieho tímu na polovicu ihriska (6vs4). Útočníky môžu zmeniť zonu iba vtedy, keď urobia napríklad: desiatich prihrávok. V obrane: po obdržaní lopty je prechod na útok a finalizácia v situácii 4vs4+BR, dvaja hráči z tretieho tímu, tí, ktorí pomohli pri útoku- nie bránia.


Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 


Cvičenie 10

1.PC

Popis cvičenia:Hra: Dva tímy, každý má 5 hráčov, 3 brankári, 2-3 dotyky.

Cieľom hry je držanie lopty v situácii 5vs5 plus dvaja brankári (7vs5). Útočníky môžu zmeniť zonu iba vtedy, keď urobia napríklad: desiatich prihrávok. V obrane: po obdržaní lopty je prechod na útok a finalizácia. Zakaždým, keď ideme na druhú polovicu, dôjde k zmene medzi brankármi. Varianta: môžno zmeniť polovicu vždy po druhej prihrávke na brankára, ale do rúk, a brankár hodí loptu rukou za polovicu ihriska pre hráča s jeho tímu.


Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: Cvičenie 11

1.PC

Popis cvičenia:Hra: Tri tímy, každý má 3 hráčov, 2 brankári, 1-2 dotyky, v štyroch zónach, ihrisko: 28m-20m. Cieľom hry je držanie lopty v situácii 3vs1 v jednej zo štyroch zón. Tím, ktorý bráni, tím, má jedného hráča v zóne, v ktorom je hra 1vs3, ostatní dvaja hráči čakajú vo vnútri ihriska. Jeden tím útočníkov drží loptu hra 3vs1 v zóne, a druhý z útočiacich tímov má jedného hráča v každej z ďalších zón. Útočníky môžu zmeniť zonu iba vtedy, keď urobia napríklad: 5 prihrávok. Po zmene zóny, (môžno použiť pomoc brankára), sa zmení obranca a útočiaci tím (nová situácia 3vs1). V obrane: po obdržaní lopty je prechod na útok a finalizácia.


Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 


Cvičenie 12

1.PC

Popis cvičenia:Hra: Dva tímy, každý má 5 hráčov, 1 hráč pomôcť- joker, 1-2 dotyky, v štyroch zónach, na polovicu ihriska: 20m-20m. Cieľom hry je držanie lopty v situácii 3vs2 v jednej zo štyroch zón. V každej zóne môžu byť najviac dvaja hráči tímu a pomocný hráč- joker. Tréner špecifikuje čas zmeny jokera a po koľko prihrávok hráči môžu zmeniť zónu.


Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 


Cvičenie 13

1.PC

Popis cvičenia:Hra: Tri tímy, každý má 3 hráčov, ihrisko: 16m-16m, 3 dotyky.

Po stranách ihriska sú 4 malé brány, v každom je jeden hráč: hráči tretieho tímu a jeden z hráčov tímu, ktorý bráni v situácii 2vs3.

Cieľom hry je držanie lopty v situácii 3vs2. Po vykonaní napríklad: desiatich prihrávok utočníky dávajú loptu k bráne, kde je hráč z tretieho tímu a potom obrana môže zmeniť hráča. V obrane: po obdržaní lopty, hráče dávajú loptu k bráne, kde je hráč z ich tímu. Tím po strate lopty sa zamieňa s obrancami.


Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 


Cvičenie 14

1.PC

Popis cvičenia:Dva tímy, každý má 4 hráčov, ihrisko 28m-20m, 2-3 dotyky.

Cieľom hry je držanie lopty v situácii 4vs3 na polovicu (20m-14m). V obrane: po obdržaní lopty, je prechod- prihrávka hráčovi, ktorý zostal na druhej polovicu. Potom je tam nová situácia 4vs3 a jeden z hráčov tímu, ktorý bráni, zostáva na polovici. Zakaždým, keď to musí byť iný hráč.


Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 


Cvičenie 15

1.PC

Popis cvičenia:Dva tímy, každý má 4 hráčov, ihrisko 14m-14m, 2-3 dotyky.

Po stranách ihriska sú 4 malé brány. Cieľom hry je držanie lopty v situácii 4vs3.

Jeden z hráčov tímu, ktorý bráni, zostáva mimo ihriska a čaká s loptou. 

Po vykonaní napríklad: desiatich prihrávok utočníky môžu finalizovať do brány (akýkoľvek). V obrane: po obdržaní lopty, rovnako- finalizácia do brány. Tím po strate lopty sa zamieňa s obrancami.


Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 


Cvičenie 16

1.PC

Popis cvičenia:Dva tímy, každý má 6 hráčov, ihrisko 28m-20m, 3 dotyky alebo voľný počet kontaktov. V troch sektoroch: v extrémnych sektoroch máme každý pridelených troch hráčov (1-2-3 v jednom a 4-5-6 v druhom)

V strednom sektore bráni 2 hráčov, v bočným sektore je situácia 3vs3 plus jeden hráč- pomôcť, (zakaždým, pomáha iný hráč) v treťom sektore dvaja útočiaci čakajú a jeden neaktívny obranca. Cieľom hry je držanie lopty, wychod v situácii 4vs3 a prechod- prihrávka cez stredný sektor do iného sektora a späť, kde čakajú dvaja hráči. Tím po strate lopty sa zamieňa s obrancami.


Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 


Cvičenie 17

1.PC

Popis cvičenia:Dva tímy, každý má 6 hráčov, 2 brankári, 3 dotyky alebo voľný počet kontaktov. V troch sektoroch: v extrémnych sektoroch máme každý pridelených troch hráčov (1-2-3 v jednom a 4-5-6 v druhom)

V strednom sektore bráni 2 hráčov, v bočným sektore je situácia 3vs3 plus jeden hráč- pomôcť, (zakaždým, pomáha iný hráč) v treťom sektore dvaja útočiaci čakajú a jeden aktívny obranca. Cieľom hry je držanie lopty, wychod v situácii 4vs3 a prechod- prihrávka cez stredný sektor do iného sektora a späť, kde čakajú dvaja hráči. Tím po strate lopty sa zamieňa s obrancami.


Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: Cvičenie 18

1.PC

Popis cvičenia:Dva tímy, každý má 5 hráčov, 2-3 dotyky.

Cieľom hry je držanie lopty v situácii 5vs4 na polovicu ihriska (20m-20m).

V obrane: po obdržaní lopty, je prechod- prihrávka hráčovi, ktorý zostal na druhej polovicu. Potom je tam nová situácia 5vs4 a jeden z hráčov tímu, ktorý bráni, zostáva na polovici. Zakaždým, keď to musí byť iný hráč.


Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: