logo

Epizóda 1 - BAGO

Bago

Hra slúži na vylepšenie techniky prihrávok, spracovania lopty (úloha: napríklad, hráč musí spracovať loptu podrážkou) ale aj obranných prvkov, predvídania, anticipácie na odobratie lopty. Pri plánovaní cvičení musíme brať ohľad na veľkosť ihriska, počet kontaktov s loptou, zručnosť a úroveň hráčov.

Cvičenie 1

Popis cvičenia: Hrá sa 4vs2 na ihrisku 8m x 8m na 2 dotyky alebo 5vs2 na 1 dotyk. Hráč, ktorý stratí loptu alebo dá zlú prihrávku vymení obrancu, ktorý je najdlhšie v strede. 

Forma cvičenia: HC (Herné cvičenie), so súperom. 
Organizácia cvičenia: 1 skupina má 6 alebo 7 hráčov.Cvičenie 2

Popis cvičenia: Hrá sa 4vs2 na 2 dotyky (1. skupina hráčov) a 5vs2 na 1 dotyk (2. skupina hráčov). V bagu 4vs2 po strate lopty je situácia taká istá ako v Cvičení 1 a v bagu 5vs2 obranca, ktorý odobral loptu sa presunie do druhého baga ako piaty obvodový hráč. Hráč, ktorý stratil loptu ide do stredu ako obranca. Zmena nastáva len v bagu, kde sa hrá 5vs2.

Forma cvičenia: HC (Herné cvičenie), so súperom. 
Organizácia cvičenia: 2 skupiny po 6 a 7 hráčov.Cvičenie 3

Popis cvičenia: Hrá sa 5vs2 na ihrisku 8m x 8m na 1 dotyk, ale ďalší hráč môže mať s loptou 2 dotyky alebo opäť 1, to znamená, ak hráč predo mnou spraví 2 dotyky, ďalší hráč musí hrať len na 1 dotyk. Hráč, ktorý stratí loptu alebo dá zlú prihrávku, vymení obrancu, ktorý je najdlhšie v strede.  

Forma cvičenia: HC (Herné cvičenie), so súperom. 
Organizácia cvičenia: 1 skupina má 7 hráčov.Cvičenie 4

Popis cvičenia: Hrá sa 6vs2 na ihrisku 12m x 6m v 2 zónach, v každej vytvoríme situáciu 4vs2 (6m x 6m) a hrá sa na 2 dotyky. Z jednej zóny do druhej zóny môžu nahrať len poslední hráči. (úloha: napríklad prihrávka z prvej). Cvičenie je tiež na zdokonaľovanie zvyku hráčov na pressing, spolupráce 2 hráčov v obrane - dynamické skrátenie vzdialenosti od súpera.

Forma cvičenia: HC (Herné cvičenie), so súperom. 
Organizácia cvičenia: 1 skupina má 8 hráčov. Po strate lopty môžeme zmeniť 2 hráčov - 1 pár.Cvičenie 5

Popis cvičenia: Hra 4vs1 na ihrisku 5m x 5m na 1 dotyk. V obrane hráč aktívne pracuje s nohami, aby odobral loptu a hráči na obvode zdokonaľujú rýchlu reakciu a techniku prihrávky. Hráč, ktorý stratí loptu ide do obrany.

Forma cvičenia: HC (Herné cvičenie), so súperom. 
Organizácia cvičenia: 1 skupina má 5 hráčov.Cvičenie 6

Popis cvičenia: Hrá sa 9vs3 na ihrisku 12m x 12m na 2 dotyky. Jeden hráč je v strede ako PIVOT. 3 hráči pracujú v obrane, aby odobrali loptu. Úlohou hráčov na obvode je udržať loptu. (úloha: napríklad vykonať 15 prihrávok). Hráč, ktorý stratí loptu alebo dá zlú prihrávku, vymení obrancu, ktorý je najdlhšie v strede. 

Forma cvičenia: HC (Herné cvičenie), so súperom. 
Organizácia cvičenia: 1 skupina má 12 hráčov. Do tohto baga môžete zapojiť všetkých hráčov (10vs3, 11vs3, 12vs3)