logo

Epizóda 2 - STENY

Steny

Ukážka 1

1. Hráč bez lopty

Vo futsale je veľmi dôležité uvoľniť sa od svojho súpera. Túto aktivitu alebo tento pohyb musíme uplatniť už od začiatku učenia futsalu. Je to pohyb smerom do útoku a späť, od lopty a k lopte, za súperov chrbát a späť (protipohyby). Tento pohyb má motorický potenciál, musí byť sugestívny, aby oklamal svojho súpera. Úspešný pohyb dáva hráčovi čas a priestor na rozhodovanie o prijatí prihrávky.


Ukážka 2

2. Hráč s loptou

Vykonáva technické činnosti, ako sú:

•     spracovanie lopty do pohybu


Ukážka 3

3. Hráč s loptou

•    spracovanie lopty so zmenou smeru pohybuUkážka 4

4. Hráč s loptou

•     prihrávka lopty po zemi alebo vzduchom. Prihrávka môže byť z prvej alebo so  spracovaním lopty


Ukážka 5

5. Hráč bez lopty a hráč s loptou

Hráči vykonávajú technicko-taktické opatrenia, ktoré môžu pomôcť získať výhodu oproti súperovi. Všetky činnosti musia vychádzať z pozorovania, analýzy situácie a dobrého vykonania.


Cvičenie 1

Popis cvičenia: Technické činnosti: prihrávky vo dvojici - STENY, spracovanie lopty do pohybu. Klamlivé pohyby smerom do útoku a späť.

Forma cvičenia: PC (Prípravné cvičenie), bez súpera. 
Organizácia cvičenia: 2 skupiny na dvoch stranách ihriska, každá dvojica s jednou loptou.Cvičenie 2

Popis cvičenia: Technické činnosti: prihrávky vo dvojici - STENY, spracovanie lopty do pohybu. Klamlivé pohyby smerom do útoku a späť. Cvičenie je finalizované strelou na bránu.

Forma cvičenia: PC (Prípravné cvičenie), bez súpera. 
Organizácia cvičenia: 2 skupiny na dvoch stranách ihriska, každá dvojica s jednou loptou.Cvičenie 3

Popis cvičenia: Technické činnosti: prihrávky - STENY, spracovanie lopty do pohybu. Klamlivé pohyby smerom do útoku a späť. Cvičenie je finalizované strelou na bránu alebo prihrávkou na zadnú tyč (rozhodnutie hráča).

Forma cvičenia: PC (Prípravné cvičenie), bez súpera. 
Organizácia cvičenia: 2 skupiny na dvoch stranách ihriska, v bočnom sektore ihriska.


Cvičenie 4

Popis cvičenia: Technicko-taktické činnosti, klamlivé pohyby v situácií 2vs1 v bočnom sektore ihriska v dvoch zónach. Po opustení prvej zóny vznikne situácia 2vs1 s brankárom, v ktorej útočníci zakončujú akciu strelou.

Forma cvičenia: PC (Prípravné cvičenie), so súperom. 
Organizácia cvičenia: Na polovici ihriska, v bočnom sektore. Po akcii sa hráči posúvajú na ďalšiu pozíciu.Cvičenie 5

Popis cvičenia:  Technicko-taktické činnosti, klamlivé pohyby v situácií 2vs2 v strednom sektore ihriska v dvoch zónach. Po opustení prvej zóny vznikne situácia 1vs brankár, v ktorej útočníci zakončujú akciu strelou. Po akcii sa hráči posúvajú na ďalšiu pozíciu.

Forma cvičenia: PC (Prípravné cvičenie), so súperom. 
Organizácia cvičenia: Na polovici ihriska, v strednom sektore. Po akcii sa útočný pár presúva do obrany.


Cvičenie 6

Popis cvičenia: Technicko-taktické činnosti, klamlivé pohyby v situácií 2vs2 v bočnom sektore ihriska v dvoch zónach. Po opustení prvej zóny vznikne situácia 1vs brankár, v ktorej útočníci zakončujú akciu strelou.

Forma cvičenia: PC (Prípravné cvičenie), so súperom. 
Organizácia cvičenia: Na polovici ihriska, v bočnom sektorePo akcii sa jeden z obrancov posúva do druhej zóny do obrany, a útoční hráči sa presúvajú do obrany v prvej zóne.Cvičenie 7

Popis cvičenia: Hra BR+2vs2+BR. Technicko-taktické činnosti, klamlivé pohyby v situácií 2vs2 v strednom sektore ihriska v dvoch zónach. Po opustení prvej zóny (polovice ihriska) pomocou STENY alebo 1vs1, útočníci finalizujú akciu v situácii 2vs1+BR. V prípade odobratia lopty nasleduje protiútok (tranzícia).

Forma cvičenia: PC (Prípravné cvičenie), so súperom. 
Organizácia cvičenia: Tímy sú v dvojiciach. V prvej zóne máme 2 tímy (2vs2), v druhej zóne čaká 1 obranca z iného tímu. Po akcii sa útočníci presúvajú do obrany. Nová akcia začína v druhom smere útoku.