logo

Epizóda 5 - ZAKONČENIE

ZAKONČENIE

Zakončenie - hlavným cieľom a zároveň posladná etapa každého útoku je zakončenie. Na zakončenie sa môžeme pozrieť cez viaceré kritéria:
1. Spôsob zakončenia - s prevzatím lopty, bez prevzatia lopty ("z prvej", "špic", "lob", "volej" atď...)
2. Miesto, z ktorého zakončujeme - vo vnútri PÚ, z krídelnej pozície, z centrálnej pozície...
3. Vzhľadom k situácii - v hre, po štandardnej situácii (kop z rohu, kop z autu, VK ...) 

Gól je vyvrcholením nášho snaženia, takže sa v tréningu musíme venovať zakončeniu. Musíme sa sa učiť a zdokonaľovať tieto zručnosti. Cvičenia na zakončovanie nie sú len spôsobom na zlepšenie samotného zakončenia, ale sú aj príležitosťou pre našich brankárov, pretože pri cvičení zakončenia máme veľa opakovaní striel na bránu. Pri vytváraní cvičení musíme pamätať na to, aby simulovali skutočné situácie, ktoré sa nám dejú na HP. Keď zvolíme trénovanie zakončenia formou hry, musíme stanoviť čas na dokončenie hry - strela do brány. (napríklad 4 sekundy na strelu alebo špecifikovať maximálny počet prihrávok, kontaktov s loptou pred zakončením, aby nedošlo k strate cieľa - tréning zakončenia.

Cvičenie 1

PC - Nácvik / Streľba – Na Pivot– diagonálny pas

Popis cvičenia: Zakončenie po jednoduchej interakcii so spoluhráčom na pozícii pivota. Diagonálna prihrávka a beh hráča proti lopte so zmenou smeru pohybu. Pivot loptu prihrá, alebo môže zakončiť sám)

Forma cvičenia: PC (prípravné cvičenie) , bez súpera.
Organizácia cvičenia: Dve skupiny na jednej strane hracej plochy, prípadne štyri skupiny na oboch stranách hracej plochy.

PC - Nácvik / Streľba – Na Pivot– diagonálny pas


Cvičenie 2

PC - Nácvik / Streľba – Na Pivota po čiare

Popis cvičenia: Zakončenie po jednoduchej interakcii so spoluhráčom na pozícii pivota. Prihrávka smeruje pozdĺž postrannej čiary hracej plochy. Hráč smeruje proti lopte so zmenou smeru svojho pohybu. Pivot loptu prihrá, alebo môže zakončiť sám

Forma cvičenia: PC, bez súpera.
Organizácia cvičenia: Dve skupiny na jednej strane hracej plochy, prípadne štyri skupiny na oboch stranách hracej plochy.

PC - Nácvik / Streľba – Na Pivota po čiare


Cvičenie 3

PC - Nácvik / Streľba – Na Pivota ( zakončuje sám , alebo päta)

Popis cvičenia: Zakončenie po jednoduchej interakcii so spoluhráčom na pozícii pivota. Prihrávka smeruje diagonálne na pivota, prihrávajúci hráč obieha pivota vonkajšou stranou.  Pivot loptu prihrá, alebo môže zakončiť sám

Forma cvičenia: PC, bez súpera.
Organizácia cvičenia: Dve skupiny na jednej strane hracej plochy, prípadne štyri skupiny na oboch stranách hracej plochy.

PC - Nácvik / Streľba – Na Pivota ( sám , alebo päta)


Cvičenie 4

PC - Nácvik / Streľba – 2 KH súčasne na pivota + 2 brankári

Popis cvičenia: Zakončenie z krajnej vertikály po jednoduchej interakcii so spoluhráčom na pozícii pivota. Na hracej ploche sú dvaja brankári súčasne každý na svojej strane bránkového územia. Variácia, namiesto pivota máme jedného alebo dvoch brankárov, ktorí prihrávajú loptu rukami na zakončenie.

Forma cvičenia: PC, bez súpera.
Organizácia cvičenia: Dve skupiny každá vo svojej vertikále na jednej strane hracej plochy.

PC - Nácvik / Streľba – 2 KH súčasne na pivota + 2 brankári


Cvičenie 5

PC - Nácvik / Streľba – na pivota po čiare + na zadnú tyč (PÚ)

Popis cvičenia: Zakončenie po jednoduchej interakcii so spoluhráčom na pozícii pivota pozdĺž postrannej čiary, následne prichádza priamo k zakončeniu akcie, alebo prihrávka spoluhráčovi, ktorý zatvára zadnú žrď. Následne sa hráči vymenia v zmysle diagramu.  

Forma cvičenia: PC, bez súpera.
Organizácia cvičenia: Dve skupiny na jednej strane hracej plochy, prípadne štyri skupiny na oboch stranách hracej plochy.

PC - Nácvik / Streľba – na pivota po čiare + na zadnú tyč (PÚ)


Cvičenie 6

PC - Nácvik / Streľba – z KV zakončenie Krajný hráč – HK s pivotom

Popis cvičenia: Zakončenie po jednoduchej interakcii so spoluhráčom na pozícii pivota. Pivot sa presúva do centrálnej pozície po tom, čo sa klamlivým pohybom snaží zmiasť protihráča z pozície na kraji hracej plochy (variant A). Pivot sa presúva z centrálnej pozície na k postrannej čiare, po jednoduchej interakcii so spoluhráčom tento zakončuje z centrálnej pozície na hracej ploche. (variant B) Následne sa hráči vymenia v zmysle diagramu.  

Forma cvičenia: PC, bez súpera.
Organizácia cvičenia: Dve skupiny na jednej strane hracej plochy, prípadne štyri skupiny na oboch stranách hracej plochy.

PC - Nácvik / Streľba – z KV zakončenie Krajný hráč – HK s pivotom


Cvičenie 7

HC - Zdokonaľovanie / Streľba – HK Strom ( 3-1 a 4-2)

Popis cvičenia: Zakončenie po jednoduchej interakcii so spoluhráčom, alebo dvoma spoluhráčmi, situácia 3 na 1 + brankár. Zameriavame sa na útočnú rotáciu medzi krídelným hráčom a pivotom (zmena pozície - krídelný hráč sa presúva do centrálnej pozície). Zadný hráč sa rozhodne komu prihrá loptu, tak aby ju brániaci hráč nezískal. V prípade získania lopty obrancom prichádza k jeho zakončeniu, 1 na brankár.

Forma cvičenia: PH (prípravná hra), so súperom.
Organizácia cvičenia: Dve skupiny na jednej strane hracej plochy

HC - Zdokonaľovanie / Streľba – HK Strom ( 3-1 a 4-2)


Cvičenie 8

PC - Nácvik / Streľba – väčšia vzdialenosť – diagonálny pas

Popis cvičenia: Zakončenie s prebratím lopty, alebo z "prvej", po prihrávke od jedného so 4 hráčov v rohoch hracej plochy. Po zakončení dochádza k zmene pozície medzi hráčmi. Hráč ktorí zakončuje sa snaží rýchlo presunúť do centrálnej pozície  (so smenou smeru), následne si naznačí o prihrávku (vytvorí si priestor).

Forma cvičenia: PC, bez súpera.
Organizácia cvičenia: štyri skupiny na polovici hracej plochy prípadne na skrátenom hracej plochy 28x20m.

PC – N / Streľba – väčšia vzdialenosť – diagonálny pas


Cvičenie 9

PC - Nácvik / Streľba – Roh ARAZ

Popis cvičenia: Kop z rohu. Zakončenie s prevzatím lopty, alebo prvým dotykom. Hráč buď zakončuje priamo na bránku, alebo prihráva spoluhráčovi, ktorý zatvára zadnú žrď.

Forma cvičenia: PH, bez súpera.
Organizácia cvičenia: Dve skupiny na jednej strane hracej plochy, prípadne štyri skupiny na oboch stranách hracej plochy.

PC / N / Streľba –Roh ARAZ 


Cvičenie 10 

PC - Nácvik / Streľba – Pivot + Roh JOAN

Popis cvičenia: Zakončenie prvým dotykom. V tomto cvičení kombinujeme viacero prvkov futsalu. Diagonálna prihrávka na pivota, nábeh prihrávajúceho hráča (zmena smeru – klamlivý pohyb ) s následným zakončením prihrávajúceho hráča na bránu. V druhej časti cvičenia (nácvik ŠHsi – Roh JOAN) prihráva hráč z rohu na hráča, ktorý bol predtým pivot a ten zakončuje ("nastreľuje") loptu na hráča, ktorý je v PÚ ( Pokutové územie - na zadnej tyčke). 

Forma cvičenia: PC, bez súpera.
Organizácia cvičenia: Dve skupiny na jednej strane hracej plochy, prípadne štyri skupiny na oboch stranách hracej plochy.

PC - Nácvik / Streľba – Pivot + Roh JOAN


Cvičenie 11

PC - Nácvik / Streľba – Pivot + roh volej

Popis cvičenia: Roh. Prihrávka z rohu na volej alebo priama prihrávka priamo na hráča, ktorý čaká v pokutovom území (rozhodnutie). Hráč, ktorý prihráva z rohu a prihrá hráčovi na volej, vymieňa hráča, ktorý čakal v pokutovom území.

Forma cvičenia: PC, bez súpera.
Organizácia cvičenia: Dve skupiny v po dvoch stranách polovice hracej plochy a hráči v rohoch ihriska s loptou, jeden hráč v pokutovom území bez lopty. Hráči sa posúvajú o jednu pozíciu.

PC - Nácvik / Streľba – Pivot + Roh volej


Cvičenie 12

PC - Nácvik / Streľba – Pivot + aut 

Popis cvičenia: Aut približne 10m od bránky súpera. Prihrávka z autu na hráča, ktorý pokračuje s loptou. Strela alebo prihrávka na pivota na vzdialenejšiu tyč v pokutovom území (rozhodnutie). Hráč, ktorý prihráva z autu výmení hráča, ktorý čakal v pokutovom území.  

Forma cvičenia: PC, bez súpera. 

Organizácia cvičenia: Dve skupiny po dvoch stranách polovice hracej plochy a hráči na krajoch ihriska (asi 10m) s loptou, jeden hráč v pokutovom území bez lopty. Hrací sa posúvajú o jednu pozíciu.


Cvičenie 13

PC - Nácvik / Streľba + aut

Popis cvičenia: Aut približne zo vzdialenosti 8-10m od bránky súpera. Prihrávka z autu na hráča, ktorý je v strede. Strela z prvej, alebo po prebratí lopty podrážkou. Hráč, ktorý prihráva z autu vymení hráča, ktorý strieľal.

Forma cvičenia: PC, bez súpera. 

Organizácia cvičenia: Dve skupiny po dvoch stranách polovice hracej plochy a hráči na krajoch ihriska (asi 8-10m od bránky) s loptou, jeden hráč v strede bez lopty. Hráčí sa posúvajú o jednu pozíciu.


Cvičenie 14

PC - Nácvik / Streľba – roh z prvej

Popis cvičenia: Roh. Prihrávka z rohu na strelu hráčovi, ktorý beží do pokutového územia. Strela iba z prvej. Prihrávka môže ísť z jedného alebo z druhého rohu (dvaja hráči v rohu sú pripravení s loptou). Hráč bez lopty, ktorý beží do pokutového územia, musí oklamať svojími pohybmi obrancu, ktorý má úlohu zablokovať strelu. Hráč, ktorý prihráva z rohu vymení obrancu. Varianta cvičenia - rivalita dvoch tímov na polovici ihriska do dvoch brán: útok jedného tímu, potom druhého tímu (ukážka).

Forma cvičenia: PC, so súperom.  

Organizácia cvičenia: Dve skupiny v rohu ihriska s loptou, tretía skupina v strede ihriska bez lopty, jeden obranca pred pokutovom územíu. Hrací sa posúvajú o jednu pozíciu.


Cvičenie 15

HC - Nácvik / Streľba – prečíslenie

Popis cvičenia: Hra BR+4vs4+BR. 2 alebo 3 tímy. Situácia: 4vs3+BR (v útoku) a 3vs4+BR (v obrane). Cieľom je zakončiť útok strelou do brány (gól) v situácií pri početnej výhode útočníkov. 

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie), so súperom.

Organizácia cvičenia: Ihrisko 28m x 20m. Jeden hráč z každého tímu zostáva na polovici súpera, nevráti sa na svoju polovicu do obrany. Tréner špecifikuje maximálny čas na zakončenie útoku a určuje čas, po ktorom sa hráči zmenia.


Cvičenie 16

HC - Nácvik / Streľba 

Popis cvičenia: Hra BR+3vs3+BR v troch zónach. Situácia: 1vsBR v zóne A a C, 2vs2 v zóne B. Cieľom je zakončiť útok strelou do brány (gól). Brankár vždy začína prihrávkom do zóny B, z ktorej hrači môžu finalizovať útok strelou alebo dať prihrávku hračovi v zóne A (C). 

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie), so súperom.

Organizácia cvičenia: Polovica ihriska 20m x 20m. Dvaja hráči z každého tímu v zóne B, po jednom v zóne A alebo C (+ brankári). Tréner špecifikuje maximálny čas na zakončenie útoku a určuje čas, po ktorom sa hráči zmenia.


Cvičenie 17

HC - Nácvik / Streľba

Popis cvičenia: Hra BR+2(+2) vs 2(+2)+BR. Cieľom je zakončiť útok strelou do brány (gól). Hrači môžu finalizovať útok v situácii 2vs2 alebo využívať 2 žolíkov, ktorí čakajú na konci ihriska a môžu dať prihrávku na strelu.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie), so súperom. 

Organizácia cvičenia: Polovica ihriska 20m x 20m. Dvaja hráči z každého tímu na ihrisku + brankári, po dvoch hráčov na konci ihriska (žolíky). Tréner špecifikuje maximálny čas na zakončenie útoku, počet dotykov s loptou a určuje čas, po ktorom sa hráči zmenia.


Cvičenie 18

HC - Nácvik / Streľba

Popis cvičenia: Hra BR+3(+2) vs 3(2)+BR. Cieľom je zakončiť útok strelou do brány (gól). Hrači môžu finalizovať útok v situácii 3vs3 alebo využívať 2 žolíkov, ktorí čakajú na konci ihriska a môžu dať prihrávku na strelu.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie), so súperom.

Organizácia cvičenia: Ihrisko 28m x 20m. Traja hráči z každého tímu na ihrisku + brankári, po dvaja hráči na konci ihriska (žolílky. Tréner špecifikuje maximálny čas na zakončenie útoku, počet dotykov s loptou a určuje čas, po ktorom sa hráči zmenia.


Cvičenie 19

HC - Nácvik / Streľba

Popis cvičenia: Hra BR+4(+1) vs 4(1)+BR. Cieľom je zakončiť útok strelou do brány (gól). Hrači môžu finalizovať útok v situácii 4vs4 alebo využiť 1 žolíka, ktorí čaka a pohybuje sa za bránou súpera na konci ihriska a môže dať prihrávku na strelu.  

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie), so súperom.

Organizácia cvičenia: Ihrisko 28m x 20m. Štyria hráči z každého tímu na ihrisku + brankári, po jednom z hráčov na konci ihriska (žolík). Tréner špecifikuje maximálny čas na zakončenie útoku, počet dotykov s loptou a určuje čas, po ktorom sa hráči zmenia.


Cvičenie 20

HC - Nácvik / Streľba

Popis cvičenia: Hra BR+4(+2) vs 4(2)+BR. Cieľom je zakončiť útok strelou do brány (gól). Hrači môžu finalizovať útok v situácii 4vs4 alebo využiť 2 žolíkov, ktorí čakajú za bránou súpera na konci ihriska a môžu dať prihrávku na strelu.  

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie), so súperom.

Organizácia cvičenia: Ihrisko 28m x 20m. Štyria hráči z každého tímu na ihrisku + brankári, po dvoch hráčov na konci ihriska (žolíky). Tréner špecifikuje maximálny čas na zakončenie útoku, počet dotykov s loptou a určuje čas, po ktorom sa hráči zmenia.