logo
Komisie SF v gescii šéfa exekutívy

Šéf exekutívy (VLADIMÍR AMBROZEK)

o       Športovo-technická komisia (Vladimír Ambrozek)

o       Komisia rozhodcov (Miroslav Ježík)

o       Komisia delegátov (Vladimír Badura)

o       Matričná komisia (Ivan Čuhár)

o       Komisia riadenia mládeže U-15, U17 a U20 (Vladimír Ambrozek)

----- Koordinácia pri riadení mládeže U-15 (Vladimír Ambrozek)

----- Koordinácia pri riadení mládeže U-17 a U-20 (Miroslav Kunsch)

o       Komisia riadenia ženských súťaží (Vladimír Ambrozek)

----- Koordinácia pri riadení žien (Roman Sedlárik)

o       Spravovanie ISSF (Vladimír Ambrozek)

----- Koordinácia ISSF systému (Ladislav Angyal)

o       Legislatíva SF (Róbert Čík)

o       Súčasťou exekutívy pre Niké Futsal Extraligu – 3 zástupcovia klubov

----- (Róbert Čík, Dušan Dobšovič, Branislav Targoš)