logo

Epizóda 4 - 2 vs 1 / 1 vs 2

2 vs 1+BR (v útoku) / BR+1 vs 2 (v obrane)

Situácia: 2vs1+BR (v útoku) / BR+1vs2 (v obrane) nastane počas hry v prechodných fázach, je krátka, dynamická, vyžaduje rýchlu analýzu a rozhodovanie tak v obrane, ako aj v útoku.

V útoku - je to binárna spolupráca útočníkov, ktorí reagujú pod vplyvom časového tlaku. Aby bola akcia účinná, musia hráči v krátkom čase (3-4 sekundy) ukázať svoje technické (vedenie lopty, prihrávky, finalizácia v situácii 1vsBR) taktické a motorické schopnosti.

V obrane- je to binárna spolupráca (obranca a brankár) založená na optimálnom nastavení a dobrej komunikácii. Obranca musí preukázať vhodné obranné postavenie a spomalenie útoku (aby dal svojim spoluhráčom príležitosť vrátiť sa do obrany), zatváranie priestoru prihrávky medzi súpermi, pokus o odbratie lopty, blokovanie strely, pokrytie súpera v situácii 1vs1. Brankár musí tiež preukázať zručnosti obrany, kontrolu priestoru - vhodné skrátenie vzdialenosti od súpera v situácii 1vs1 (obrana - strela).

Všetky tieto činnosti sa vyskytujú pri cvičeniach. Cvičenia pripravujeme tak, aby hráči mali časový limit na jednotlivé akcie. Napríklad: Do cvičenia zapojiť iných obrancov, ktorí sa vracajú do obrany, aby sa na útočníkov vyvíjal časový tlak.Cvičenie 1

Popis cvičenia: „Kyvadlo” v dvojiciach, situácia 2vs1 v útoku a finalizácia = prihrávka k malej bráne, kde čaká iný hráč. Po obrannej akcii nasleduje zmena a pokračovanie do útoku (obranca a jeho partner, ktorý čakal v bráne). Nová akcia začína v druhom smere útoku.

Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie), bez brankárov.
Organizácia cvičenia: Dve skupiny na dvoch stranách ihriska.  


 Cvičenie 2

Popis cvičenia: „Kyvadlo” v dvojiciach, situácia 2vs1 (prvá zóna) a 2vs1 (druhá zóna) v útoku, po prekročení prvej zóny opäť 2vs1 a finalizácia do malej brány. Po akcii sa útočníci presúvajú do obrany. Nová akcia začína v druhom smere útoku.

Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie), bez brankárov.
Organizácia cvičenia: Dve skupiny na dvoch stranách ihriska.


Cvičenie 3

Popis cvičenia: Situácia: 2vs1+BR (v útoku) / BR+1vs2 (v obrane) po prihrávke brankára, ktorý začína cvičenie. Organizácia cvičenia v dvoch skupinách na dvoch stranách ihriska. Po akcii v útoku zmena jedného útočníka na obrancu.

Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie), bez brankárov.
Organizácia cvičenia: Na polovici ihriska, dve skupiny hráčov začínajú v rohoch a obranca čaká na strede.


Cvičenie 4

Popis cvičenia: Situácia: 2vs1+BR (v útoku) / BR+1vs2 (v obrane). Brankár začína cvičenie po prihrávke na pravú alebo na ľavú stranu ihriska. Krajní hráči útočia a stredný hráč sa snaží čo najskôr zorganizovať svoju obrannú pozíciu (element návratu k obrane). Po akcii v útoku sa útočník zmení na obrancu.

Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie), s brankárom.
Organizácia cvičenia: Na polovici ihriska. 3 skupiny hráčov, dve na kraji a jedna obranná na strede ihriska.Cvičenie 5

Popis cvičenia: Situácia: 2vs1+BR (v útoku) / BR+1v 2 (v obrane). Brankár začína cvičenie po prihrávke na pravú alebo na ľavú stranu ihriska. Krajný hráč s loptou a stredný hráč útočia a hráč na opačnej strane sa snaží čo najskôr zorganizovať svoju obrannú pozíciu (element návratu k obrane). Po akcii v útoku zmena útočníka na obrancu.

Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie), s brankárom.
Organizácia cvičenia: Na polovici ihriska. 3 skupiny hráčov, dve na kraji a jedna na strede ihriska.

Cvičenie 6

Popis cvičenia: Situácia: 2vs1+BR (v útoku) / BR+1vs2 (v obrane). Brankár začína cvičenie po prihrávke na pravú alebo na ľavú stranu ihriska, ale môže dať prihrávku len po zemi cez modelovanú bránu, v ktorej čaká obranca. Po úspešnej prihrávke finalizácia v situácii 2vs1. Bonus: Ak obranca zachytí prihrávku, finalizuje 1vsBR. Po akcii v útoku zmena útočníka na obrancu.

Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie), s brankárom.
Organizácia cvičenia: Na polovici ihriska. 2 skupiny hráčov na krajch a obranca v modelovanej bráne.

Cvičenie 7

Popis cvičenia: Situácia: 2vs1/+1/+BR (v útoku) / BR+1/+1/ vs 2 (v obrane). Brankár začína cvičenie po prihrávke na pravú alebo na ľavú stranu ihriska, jeden obranca sa presúva ihneď ku kužeľu na strede ihriska (druhý čaká), ktorého sa dotkne a presúva sa späť do obrany. Útočníci sa snažia čo najrýchlejšie finalizovať akciu. Po akcii v útoku zmena útočníka na obrancu.

Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie), s brankárom.
Organizácia cvičenia: Na polovici ihriska v dvojiciach, každá dvojica má inú farbu, a je rozdelená na kraje ihriska, 1 pár čaká v pokutovom území. 


Cvičenie 8

Popis cvičenia: Situácia: 2vs1+BR (v útoku) / BR+1vs2 (v obrane). „Kyvadlo” v 2 tímoch. Brankár začína prihrávkou na pravú alebo na ľavú stranu ihriska. Krajný hráč s loptou a hráč, ktorý bol predtým obrancom, idú do útoku 2vs1+BR. Hráč z opačnej strany ihriska ide brániť svoju bránu (nahradí hráča, ktorý išiel do útoku) a čaká na ďalší útok súpera. Keď obranca prevezme loptu, začne útočnú akciu (tranzícia) s jedným z krajných hráčov, ktorému prihrá loptu. Nová akcia začína v druhom smere útoku.

Forma cvičenia: HC ( Herné cvičenie), s brankárom.
Organizácia cvičenia: Ihrisko 28m x 20m. Každý tím je na svojom kraji ihriska a jeden hráč čaká pred bránou.


Cvičenie 9

Popis cvičenia: Situácia: 2vs1+BR (v útoku) / BR+1vs2 (v obrane). „Kyvadlo”. Brankár začína prihrávkou na pravú alebo na ľavú stranu ihriska. Krajný hráč s loptou a hráč, ktorý bol predtým obrancom, idú do útoku 2vs1+BR. Nová akcia začína v druhom smere útoku.

Cyklus každého hráča je:

•     obrana v situácii 1vs2

•     útok v situácii 2vs1

•     kraj (čaká na prihrávku od brankára)

Forma cvičenia: HC (Herné cvičenie), s brankárom.
Organizácia cvičenia: Celé ihrisko. Každá skupina je na svojom kraji ihriska a jeden hráč čaká pred bránou, na každej polovici ihriska jeden obranca. Na začiatku cvičenia jeden útočník čaká na strede.


Cvičenie 10

Popis cvičenia: Situácia: 2vs1+BR (v útoku) / BR+1vs2 (v obrane). „Kyvadlo” s návratom do obrany. Brankár začína prihrávkou na pravú alebo na ľavú stranu ihriska. Krajný hráč s loptou a hráč, ktorý bol predtým obrancom, idú do útoku 2vs1+BR. Nová akcia začína v druhom smere útoku.

Cyklus každého hráča je:

•     obrana v situácii 1vs2

•     útok v situácii 2vs1

•     návrat k obrane – tranzícia, pomáhať svojmu partnerovi

•     kraj (čaká na prihrávku od brankára)

Forma cvičenia: HC (Herné cvičenie), s brankárom.
Organizácia cvičenia: Celé ihrisko. Každá skupina je na svojom kraji ihriska a jeden hráč čaká pred bránou, na každej polovici ihriska jeden obranca. Na začiatku cvičenia jeden útočník čaká na strede.


Cvičenie 11

Popis cvičenia: Situácia: 2vs1+BR (v útoku) / BR+1vs2 (v obrane). „Kyvadlo” s návratom do obrany. Brankár začína prihrávkou na pravú alebo na ľavú stranu ihriska. Krajný hráč s loptou a hráč, ktorý bol predtým obrancom, idú do útoku 2vs1+BR. Nová akcia začína v druhom smere útoku.

Cyklus každého hráča je:

•     obrana v situácii1vs2

•     útok v situácii 2vs1

•     návrat do obrane po obehnutí brány– tranzícia, pomáhať svojmu partnerovi

•      kraj (čaká na prihrávku od brankára)

Forma cvičenia: HC (Herné cvičenie), s brankárom.
Organizácia cvičenia: Ihrisko 28m x 20m. Každá skupina je na svojom kraji ihriska a jeden hráč čaká pred bránou, na každej polovici ihriska jeden obranca. Na začiatku cvičenia jeden útočník čaká na strede.


 Cvičenie 12

Popis cvičenia: Situácia: 2vs1/+1/+BR (v útoku) / BR+1/+1/vs2 (v obrane). 2 zóny = 2 polovice ihriska. V strede ihriska si páry prihrávajú medzi sebou. Na signál trénera pokrik (farba alebo číslo zóny), vopred určený pár ide do útoku a obranca z druhej zóny pomáha svojmu partnerovi v obrane. Po akcii v útoku zmena útočníkov na obrancov.

Forma cvičenia: HC (Herné cvičenie), s brankárom.
Organizácia cvičenia: Celé Ihrisko rozdelené na 2 zóny (polovice 1,2), v strede ihriska vymodelovaná zóna 10m x 10m z kužeľov. Každý pár ma loptu, obranný pár bez lopty, obrancovia čakajú každý vo svojom pokutovom území.


Cvičenie 13

Popis cvičenia: Situácia: 2vs1/+1/+BR (v útoku) / BR+1/+1/vs2 (v obrane). 2 zóny = 2 polovice ihriska. V dvojiciach, každý pár má inú farbu. V strednej zóne je bago 4vs2 na jeden dotyk, 2 tímy vs 1 tím. Po odobratí alebo dotyku lopty obrancom počas baga, prihrávka krajnému útočníkovi, ktorí následne útoční so svojím partnerom na bránu. Obranca z druhej strany musí vykonať rýchly návrat do obrany a pomáhať partnerovi. Po akcii v útoku zmena útočníkov na obrancov, zmena obrancov v bagu a zmena krajných útočníkov. Bonus: Hráči v bagu dosiahnu napríklad 10 prihrávok, môžu dať prihrávku do krajných hráčov, ktorí potom útočia na bránu.

Forma cvičenia: HC (Herné cvičenie), s brankárom.
Organizácia cvičenia: Celé Ihrisko rozdelené na 2 zóny (polovice 1,2), v strede ihriska vymodelovaná zóna 10m x 10m z kužeľov, kde sa hrá bago 4vs2. Na krajoch ihriska čaká pár útočníkov, každý na svojej strane. Ďalší obranný pár bez lopty, obrancovia čakajú každý vo svojom pokutovom území. Cvičenie 14

Popis cvičenia: Situácia: 2vs1+BR (v útoku) / BR+1vs2 (v obrane). „Kyvadlo” s návratom do obrany. Brankár začína prihrávkou na pravú alebo na ľavú stranu ihriska. Dvaja útočníci idú do útoku 2vs1+BR. Po útoku útočníci obehnú kužeľ na konci ihriska a vrátiť sa do obrany pomáhať obrancovi, ktorý spomaľuje a bráni útok súpera. Po obdržaní lopty v obrane - tranzícia - BONUS: Hráči finalizujú v situácii 2vs brankár. Ďalšia akcia začína v druhom smere útoku. 

Forma cvičenia: HC (Herné cvičenie), s brankárom.
Organizácia cvičenia: Ihrisko 28m x 20m, po 2 kužele na konci ihriska, 2 tímy v skupinách na dvoch krajoch, obranca v strede.Cvičenie 15

Popis cvičenia: Hra BR+3vs3+BR. 2 3 alebo 4 tímy v trojiciach. Na každej polovici ihriska je situácia: 2vs1+BR (v útoku) / BR+1vs2 (v obrane). Hráči nemôžu prekročiť polovicu ihriska.

Forma cvičenia: HC (Herné cvičenie), s brankárom.
Organizácia cvičenia: Ihrisko 28m x 15m. Každý tím má dvoch útočníkov na polovici súpera a jedného obrancu a brankára na svojej polovici ihriska. Po čase stanovenom trénerom dôjde k zmene obrancov, útočníkov, tímov.