logo

Epizóda 3 - PARALELA

PARALELA

PARALELA - prihrávka po zemi alebo vzduchom na spoluhráča do voľného priestoru. Prihrávka smeruje pozdĺž postrannej čiary v smere útoku. Hráč bez lopty a hráč s loptou vykonávajú technicko-taktické činnosti, ktoré majú za účel získať výhodu oproti súperovi. Všetky činnosti musia vychádzať zo súčinnosti všetkých zúčastnených hráčov.
Hráč bez lopty sa musí snažiť uvoľniť od svojho súpera, kde môže vykonávať klamlivý pohyb tak, aby získal dostatočný čas na to, aby mohol nabehnúť do voľného priestoru pri postrannej čiare. Tejto činnosti môže predchádzať pohyb za súperovým chrbtom (aby následne získal voľný priestor pred hráčom s loptou). V tomto prípade je veľmi dôležité zmeniť tempo, intenzitu behu, aby tak mohol oklamať súpera.


ukážka PARALELA

Cvičenia – PARALELA vyžadujú technický, taktický, motorický a rozhodovací potenciál, sú veľmi dôležité v štádiu motorického učenia a zlepšovania útočných pohybov bez lopty a technicko-taktických aktivít v dvojiciach. Táto HERNÁ KOMBINÁCIA je jedným zo základných taktických konceptov vo futsale.


Cvičenie 1

1.PC / Nácvik / Streľba PARALELA / ( Zakončuje sám alebo spätná na hranicu PÚ)


Popis cvičenia: Technické činnosti v dvojiciach - prihrávka paralela, spracovanie lopty do pohybu. Pohyb hráča pre získanie voľného priestoru od hráča s loptou. Finalizácia v situácii 2 vs brankár.

Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: Dve skupiny v strednej a bočnej časti hracej plochy.Cvičenie 2

2.PC / N / Streľba PARALELA / na zadnú tyč do Pokutového územia (PÚ)


Popis cvičenia: Technické činnosti v trojiciach - prihrávka paralela, spracovanie lopty do pohybu. Pohyb hráča pre získanie voľného priestoru od hráča s loptou. Finalizácia v situácii 2vs1 + brankár (strela alebo prihrávka na zadnú tyč).

Forma cvičenia:
 PC (Prípravné cvičenie) 
Organizácia cvičenia: Dve skupiny v strednej a bočnej časti hracej plochy + jeden hráč na zadnej tyčke. Po zakončení akcie sa hráči posúvajú o jednu pozíciu.


Cvičenie 3

3.HC / Zdokonaľovanie / Streľba PARALELA / 2-1 


Popis cvičenia: Technické činnosti - prihrávka paralela, spracovanie lopty do pohybu. Pohyb hráča pre získanie voľného priestoru od hráča s loptou. Cvičenie v dvoch zónach. Po opustení prvej zóny pomocou paralely alebo 1vs1 (rozhodnutie) finalizácia v situácii 1vs brankár.

Forma cvičenia: PC (Prípravné cvičenie), so súperom (č.3). 
Organizácia cvičenia: Dve skupiny v strednej a bočnej časti hracej plochy + 1 obranca. Po zakončení akcie sa hráči posúvajú o jednu pozíciu.


Cvičenie 4

4.HC / Zdokonaľovanie / Streľba PARALELA / 2-1 KV v SZ a 2-1 ÚZ


Popis cvičenia: Technické činnosti - prihrávka paralela, spracovanie lopty do pohybu. Pohyb hráča pre získanie voľného priestoru od hráča s loptou. Cvičenie v dvoch zónach. Po opustení prvej zóny pomocou paralely alebo 1vs1 (rozhodnutie) finalizácia v situácii 2vs1 + brankár.

Forma cvičenia: PC (Prípravné cvičenie) so súperom č.3, č.5. 
Organizácia cvičenia: Dve skupiny v strednej a bočnej časti hracej plochy + 1 obranca v každej zóne. Po zakončení akcie sa hráči posúvajú o jednu pozíciu.


Cvičenie 5

5. HC / Zdokonaľovanie / 2-2 OZ a 2-1 ÚZ cieľ hrať Paralela /


Popis cvičenia: Hra BR+2vs2+BR. Technické činnosti - prihrávka paralela, spracovanie lopty do pohybu. Pohyb hráča pre získanie voľného priestoru od hráča s loptou. Hra v dvoch zónach. Po opustení prvej zóny (polovice ihriska) finalizácia útoku v útočnej zóne v situácii 2vs1+BR. 

Forma cvičenia: HC (Herné cvičenie) 
Organizácia cvičenia:
Tímy sú v dvojiciach. V prvej zóne máme 2 tímy (2vs2), v druhej zóne čaká 1 obranca z iného tímu. Po akcii sa útočníci presúvajú do obrany. Nová akcia začína v druhom smere útoku. 


Cvičenie 6

6.HC / Zdokonaľovanie / 3-3 OZ a 2-1 ÚZ


Popis cvičenia: Hra BR+3vs3+BR. Technické činnosti - prihrávka paralela, spracovanie lopty do pohybu. Pohyb hráča pre získanie voľného priestoru od hráča s loptou. Hra v dvoch zónach. Po opustení prvej zóny (polovice ihriska) finalizácia útoku v útočnej zóne v situácii 2vs1+BR.

Forma cvičenia: HC (Herné cvičenie) 
Organizácia cvičenia: 
Tímy sú v trojiciach. V prvej zóne máme 2 tímy (3vs3). Po akcii sa útočníci presúvajú do obrany. Nová akcia začína v druhom smere útoku.