logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Epizóda 3 - PARALELA (ESPAŇA)

PARALELA ("ESPAŇA")

PARALELA ("ESPAŇA") - prihrávka po zemi alebo vzduchom na spoluhráča do voľného priestoru. Prihrávka smeruje pozdĺž postrannej čiary v smere útoku. Hráč bez lopty a hráč s loptou vykonávajú technicko-taktické činnosti, ktoré majú za účel získať výhodu oproti súperovi. Všetky činnosti musia vychádzať zo súčinnosti všetkých zúčastnených hráčov.
Hráč bez lopty sa musí snažiť uvoľniť od svojho súpera, kde môže vykonávať klamlivý pohyb tak, aby získal dostatočný čas na to, aby mohol nabehnúť do voľného priestoru pri postrannej čiare. Tejto činnosti môže predchádzať pohyb za súperovým chrbtom (aby následne získal voľný priestor pred hráčom s loptou).V tomto prípade je veľmi dôležité zmeniť tempo, intenzitu behu, aby tak mohol oklamať súpera.


ukážka PARALELA

Cvičenia – PARALELA / "ESPAŇA" vyžadujú technický, taktický, motorický a rozhodovací potenciál, sú veľmi dôležité v štádiu motorického učenia a zlepšovania útočných pohybov bez lopty a technicko-taktických aktivít v dvojiciach. Táto HERNÁ KOMBINÁCIA je jedným zo základných taktických konceptov vo futsale.


Cvičenie 1

1.PC / Nácvik / Streľba PARALELA / "Espaňa" ( Zakončuje sám , alebo spätná na hranicu PÚ)

Popis cvičenia:

Technické činnosti v dvojiciach - prihrávka paralela ("espaňa"), spracovanie (prijímanie) smerovanej prihrávky. Pohyb pre získanie voľného priestoru pred hráčom s loptou. Finalizácia v situácii 2 vs brankár.

Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: Dve skupiny na oboch stranách hracej plochy.Cvičenie 2

2.PC / N / Streľba PARALELA /"Espaňa" na zadnú tyč do Pokutového územia (PÚ)

Popis cvičenia: Súčinnosť hráčov v trojiciach - prihrávka paralela, Spracovanie (prijímanie) smerovanej prihrávky. Klamlivý pohyb pre získanie voľného priestoru pred hráčom s loptou. Finalizácia v situácii 2 vs brankár, Hráč sa rozhoduje, či bude zakončovať, alebo zvolí prihrávku na zadnú tyč (rozhodovanie). 

Forma cvičenia:
 PC (Prípravné cvičenie) 
Organizácia cvičenia: Dve skupiny na dvoch stranách ihriska.


Cvičenie 3

3.HC / Zdokonaľovanie / Streľba PARALELA / "Espaňa" 2-1 

Popis cvičenia: Technicko-taktické činnosti – spracovanie (prijímanie) smerovanej prihrávky, prihrávka paralela. Po opustení zóny v situácii 2 na 1 - prihrávka paralela alebo 1 na 1 (rozhodovanie), finalizácia v situácii 1 vs. brankára.

Forma cvičenia: HC(Herné cvičenie), so súperom (č.3). 
Organizácia cvičenia: Dve skupiny na dvoch stranách ihriska.


Cvičenie 4

4.HC / Zdokonaľovanie / Streľba PARALELA / "Espaňa" 2-1 KV v SZ a 2-1 ÚZ

Popis cvičenia: Technicko-taktické činnosti – spracovanie (prijímanie) smerovanej prihrávky, prihrávka paralela. Po opustení zóny v situácii 2 na 1 - prihrávka paralela alebo 1 na 1 (rozhodovanie), finalizácia v situácii 2 na 1+brankár.

Forma cvičenia: HC (Herné cvičenie) so súperom č.3, č.5. 
Organizácia cvičenia: Dve skupiny na dvoch stranách ihriska.


Cvičenie 5

5. HC / Zdokonaľovanie / 2-2 OZ a 2-1 ÚZ cieľ hrať Paralela / "Espaňa"

Popis cvičenia: HC 2-2 na 2-1. Technicko-taktické činnosti, pohyby, so súperom (2 na 2) 
V obrannej zóne (OZ) hra 2 proti 2 (prihrávka paralela alebo 1 na 1) - finalizácia útoku v útočnej zóne (ÚZ) herná situácia 2 proti 1 +BR. Po útočnej akcii sa dvojica , ktorá útočila sa mení na obrannú. 

Organizácia hry: ihrisko 28m x10m. HC 2-2 v Obrannej zóne = cieľ HK Paralela-"Espaňa" a v útočnej zóne 2-1 rýchly protiútok. Ostatný hráči = 2 -ice stoja vedľa brány na oboch stranách. Rôzne farby 2, 3, alebo 4 skupiny v dvojiciach.
Forma cvičenia:
 HC (Herné cvičenie 2 stupňa) 
Organizácia cvičenia: 
Dve skupiny na dvoch stranách ihriska.


Cvičenie 6

6.HC / Zdokonaľovanie / 3-3 OZ a 2-1 ÚZ

Popis cvičenia: HC 3-3 . Technicko-taktické činnosti, pohyby, so súperom (3 proti 3). V obrannej zóne (OZ) opustenie svojej polovice hracej plochy nutná ( cieľ HK – PARALELA / "Espaňa"). V útočnej zóne (ÚZ) - Finalizácia v situácii 2 proti 1+B. Po zachytení obrany prejdeme do protiútoku (2 na 1+ Br). Po zakončení sa útočná trojica stáva obrannou trojicou.

Organizácia hry: 2, 3, alebo 4 skupiny v trojiciach. Ihrisko 28m x 20m

Forma cvičenia: HC (Herné cvičenie 2 stupňa) 
Organizácia cvičenia: Dve skupiny na dvoch stranách ihriska.