logo

Epizóda 7 - PRECHODY

Epizóda 7. - útočné a obranné prechody (tranzície)

Vo futsale rozlišujeme dva typy prechodov: z obrany do útoku a z útoku do obrany. Najúčinnejšou akciou, po ktorej sa dosahuje najviac gólov je protiútok - rýchla organizácia útočnej akcie po úspešnom získaní lopty v čase, keď nie sú všetci štyria defenzívni hráči v pozícii pred loptou. Sú to tzv. situácie číselnej nadradenosti = numerickej výhody ako napríklad: 1vsBR, 2vs1, 3vs1, 3vs2, 4vs3, a rovnovážne situácie ako sú: 1vs1, 2vs2, 3vs3.

Ďalším príkladom útočného prechodu je rýchly útok. Situácia, keď sú síce všetci štyria defenzívni hráči pred loptou, ale nie sú organizovaní na obranu, 4vs4.

Počas hry nastávajú rôzne šance prejsť z obrany do útoku. To sú situácie keď odoberieme loptu súperovi, keď je v pozičnom útoku, alebo keď vykonáva napríklad: roh, aut alebo keď náš brankár rýchlo založí útok po strele, alebo získame loptu po neúspešnom protiútoku súpera.

Pri prechode z útoku do obrany, t. j. keď stratíme loptu, musíme sa snažiť čo najskôr zorganizovať obranu, potrebné rýchle prepnutie do obrany, spomaliť útok súpera, eliminovať numerickú výhodu súpera - zabrániť protiútoku.

Vzhľadom na to, že prechody sú vo futsale mimoriadne dôležité a vyskytujú sa najčastejšie počas hry, je vhodné sa tomuto dôsledne venovať v tréningovom procese, kde môžeme zlepšíme vývoj a finalizáciu útokov v numerickej výhode. Na druhej strane, bránenie: spomaľovanie resp. eliminácia výhody u súpera. Pri cvičeniach je vhodné obmedziť čas na finalizáciu každého útoku (určiť čas protiútoku).


Cvičenie 1

1.PC(HC) / Nácvik / Prechod prepínanie obrana útok / Zakončovanie

Popis cvičenia: Súperenie medzi dvoma tímami: 3 vs 3 + min. 1 brankár. Zakončovanie postupne v rôznych situáciách: 1 vs BR, 2 vs 1+BR, 3 vs 2+BR .V druhej časti cvičenia opäť brankár realizuje hod od bránky, ktorý smeruje na jedného z útočníkov na strede HP. Po prevzatí prihrávky útočníci realizujú útok 2 vs 1 + BR . V poslednej časti cvičenia opäť brankár realizuje hod od bránky a obranca z predchádzajúcej časti sa stáva útočníkom a z útočníkov sa stavajú obrancovia (prepínanie). Následne sa realizuje útok 3 vs 2 + BR. 

Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie).
Organizácia cvičenia:
Dve skupiny v strede hracej plochy. Brankár v bráne.


Cvičenie 2

Popis cvičenia: Súperenie medzi dvoma tímami: BR+4 vs 4+BR. Finalizácia v situácii 1 vs BR. Po akcii v útoku, sa hráč vracia do obrany, aby dosiahol rovnováhu 1 vs 1. Ak obranca odoberie loptu útočníkovi, prihráva hráčovi z jeho tímu.

Forma cvičenia: HC ( Herné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: Dva tímy na jednej polovici hracej plochy. Brankári v bránach.

Cvičenie 3

Popis cvičenia: Súperenie medzi dvoma tímami: BR+4 vs 4+BR. Finalizácia v situácii: 1 vs BR, 2 vs 1+BR, 3 vs 2+BR, 4 vs 3+BR. Keď jeden tím začína v situácii 1 vs BR, druhý tím pokračuje 2 vs 1+BR, a tak ďalej. Na konci, po 4 vs 3 +BR, môžeme pokračovať v hre: BR+4 vs 4+BR. Zakaždým, začne druhý tím v situácii 1 vs BR.

Forma cvičenia: HC ( Herné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: Dve skupiny hráčov po dvoch stranách na svojej polovici ihriska. Brankári v bránach.

Cvičenie 4

Popis cvičenia: Súperenie medzi dvoma tímami: BR+4 vs 4+BR. Tímy realizujú každú akciu striedavo, jeden tím zaútočí v numerickej výhode: 1 vs BR, 2 vs 1+BR, 3 vs 2+BR, 4 vs 3+BR, a druhý tím zaútočí v rovnováhe: 1 vs 1+BR, 2 vs 2+BR, 3 vs 3+BR, 4 vs 4+BR. Vždy začína druhý tím v situácii 1 vs BR.

Forma cvičenia: HC ( Herné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: Dve skupiny hráčov po dvoch stranách na svojej polovici ihriska. Brankári v bránach.

Cvičenie 5

Popis cvičenia: Súperenie medzi dvoma tímami: 6 vs 6 a 2 brankári. Začína brankár prihrávku za polovicu ihriska. Tam je hra 2 vs 2+BR. Útočníci chcú zaskočiť strelou a po svojom útoku sa musia vrátiť hneď do obrany (prepnutie do obrany). Po zakončení útoku (strela alebo strata lopty - ide protiútok po prihrávke brankára alebo obrancu, ktorí obdržal loptu) ku dvom hráčom, ktorí čakajú v strede ihriska. Potom začína druhý tím útokom 2 vs 2 + BR.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie).
Organizácia cvičenia: Dve skupiny hráčov po dvoch stranách v strede ihriska. 2 obrancov čaká pred útočnom územie. Brankári v bránach.

Cvičenie 6

Popis cvičenia: Súperenie medzi troma alebo viacerými tímami. Každý tím má 3 hráčov. Dvaja brankári v bránach. "Kyvadlo" s návratom do obrany (s prepnutím do obrany). Začína brankár prihrávku na kraj, útok 3 vs 1 + 2 obrancovia, ktorí musia bežať do stredu ihriska a späť do obrany po obehnutí kužeľa. Tím, ktorí bol v obrane ide do útoku. Bráni tretí tím na druhej strane ihriska.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie).
Organizácia cvičenia: Trojice hráčov po dvoch stranách ihriska, jeden hráč v strede, dvaja na krajoch. Brankári v bránach.

Cvičenie 7

Popis cvičenia: Hra 2 tímov: BR+4 vs 4+BR. Každý tím má štyroch hráčov a brankára. Začína brankár. Východ z vlastnej polovice ihriska v situácii numerickej východy: 4 vs 2 (pressing 2 obrancov). Po prekročení polovice ihriska - zakončenie útoku v situácii 3 vs 2+BR. V obrane: po obdržaní lopty = tranzícia a finalizácia útoku v situácii 2 vs 1+BR. Zakaždým začína iný tím.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie) 
Organizácia cvičenia: Dvaja obrancovia na svojej polovici a 2 ďalší na polovici súpera. Brankári v bránach. Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou na svojej polovici a čas na zakončené útoku strelou na polovici súpera.

Cvičenie 8

Popis cvičenia: Hra dvoch tímov: BR+4 vs 4+BR. Začína brankár. Výstup z vlastnej polovice ihriska v situácii numerickej východy: 4 vs 3 (pressing 3 obrancov). Po prekročení polovice ihriska-  zakončenie útoku v situácii 2 vs 1+BR. V obrane: po odobratí lopty = tranzícia a finalizácia útoku v situácii 3 v s2+BR. Zakaždým začína iný tím.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie)
Organizácia cvičenia: Dvaja obrancovia na svojej polovici a 2 ďalší na polovici súpera. Brankári v bránach. Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou na svojej polovici a čas na zakončené útoku strelou na polovici súpera.

Cvičenie 9

Popis cvičenia: 3 vs 2 + BR (v útoku) / BR+2 vs 3 (v obrane). „Kyvadlo”. Brankár začína prihrávkou na pravú alebo ľavú stranu ihriska. Zakaždým: krajný hráč s loptou a hráči, ktorí boli predtým obrancom, idú do útoku 3 vs 2 + BR. Nová akcia začína v druhom smere útoku.

Cyklus každého hráča je:

• obrana v situácii 2 vs 3

• útok v situácii 3 vs 2

• kraj (čaká na prihrávku brankára)

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie).
Organizácia cvičenia: Celé ihrisko. Každá skupina je na svojom kraji ihriska a 2 hráči čakajú pred bránou, na každej polovici ihriska 2 obrancovia. Na začiatku cvičenia dvaja útočníci čakájú na strede.

Cvičenie 10

Popis cvičenia: Hra dvoch tímov: BR + 3 vs 3 + BR. Každý tím má 5 alebo viac hráčov a brankára. Začína brankár prihrávkou a jeden obranca súpera beží do zóny v rohu ihriska, aby sa vymenil s náhradným hráčom, ktorý ide na späť do obrany. Finalizácia útočníkov v situácii numerickej východy: 3 vs 2 (plus návrat tretieho obrancu). V obrane: po odobratí lopty = tranzícia a finalizácia útoku. Zakaždým začína iný tím.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie).
Organizácia cvičenia: Ihrisko 28m x 20m. Dva tímy na ihrisku, a náhradníci v rohu ihriska na polovici súpera..

Cvičenie 11

Popis cvičenia: Hra dvoch tímov: BR + 3 vs 3 + BR. Každý tím má 5 alebo viac hráčov a brankára. Každý hráč má svoje číslo. Začína brankár prihrávkou. Tréner vyvoláva číslo obrancov súpera, ktorí musí bežať do zóny v rohu ihriska, aby sa vymenili s náhradným hráčom, ktorý ide na späť do obrany. Finalizácia útočníkov v situácii numerickej východy: 3 vs 2 (plus návrat tretieho obrancu). V obrane: po odobratíí lopty = tranzícia a finalizácia útoku. Zakaždým začína iný tím.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie).
Organizácia cvičenia: Ihrisko 28m x 20m so 4 zónami (8m x 8m). V jednej zóne hra v situácii: 3 vs 1, v ďalších 3 zónach po jednom z útočníkov druhého tímu. Ďalší 2 obrancovia čakajú vo vnútri ihriska. Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou.

Cvičenie 12

Popis cvičenia: Hra dvoch tímov: BR + 5 vs 5 + BR. Každý tím má 5 hráčov a brankára. Finalizácia útočníkov v situácii 3 vs 2 + BR. V obrane BR + 2 vs 3. Po obdržaní lopty - prihrávka na druhú polovicu ihriska.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie)
Organizácia cvičenia: Každý tím má 2 obrancov na svojej polovici a 3 útočníkov na polovici súpera. Brankári v bránach. Tréner špecifikuje počet dotykov s loptou, čas na zakončenie útoku strelou na polovici súpera a čas, po ktorým dôjde k výmene hráčov na pozíciách.

Cvičenie 13

Popis cvičenia: 3 vs 2 + BR (v útoku) / BR + 2 vs 3 (v obrane). „Kyvadlo”. Začína brankár prihrávkou. Zakaždým iný hráč po akcií v útoku musí bežať a obísť bránu súpera a vrátiť sa do obrany. 

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie).
Organizácia cvičenia: Ihrisko 28m x 20m. Každý tím má 5 alebo viac hráčov a brankára. Každá skupina je na svojom kraji ihriska. 3 obrancovia čakajú na svojej polovici ihriska.

Cvičenie 14

Popis cvičenia: Situácia: 2 vs 1 + BR (v útoku) / BR + 1 vs 2 (v obrane). „Kyvadlo” s návratom do obrany. Brankár začína prihrávkou na pravú alebo stranu. 2 obrancovia musía obehnúť kužeľ na konci ihriska a vrátiť sa do obrany pomáhať 2 iným obrancom. Ďalšia akcia začína v druhom smere útoku.

Forma cvičenia: HC (Herné cvičenie).
Organizácia cvičenia: Ihrisko 28m x 20m, po 2 kužele na konci ihriska, 2 tímy v skupinách na dvoch krajoch, obrancovia čakajú v strede na svojej polovici ihriska.

Cvičenie 15

Popis cvičenia: Hra 2 tímov: BR + 3 vs 3 + BR. Každý tím má 5 alebo viac hráčov a brankára. Každá strata lopty alebo zlá strela znamená zmenu hráča, ktorý urobil chybu. Zmena je v rohu na polovici súpera. Náhradný hráč beží naspäť do obrany.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie)
Organizácia cvičenia: Ihrisko 28m x 20m. Dva tímy na ihrisku a náhradníci v rohu ihriska na polovici súpera.

Cvičenie 16

Popis cvičenia: Hra 2 tímov: BR + 4 vs 4 + BR. Každý tím má 4 hráčov a brankára. Každá strata lopty alebo zlá strela znamená, že hráč, ktorý urobil chybu musí obehnúť bránu súpera a vrátiť sa do obrany. Finalizácia útoku v situácii: 4 vs 3 + BR + hráč, ktorý sa vráti do obrany.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie)
Organizácia cvičenia: Ihrisko 28m x 20m. Dva tímy na ihrisku.

Cvičenie 17

Popis cvičenia: Hra 2 tímov: BR+4vs4+BR. Každý tím má 5 alebo viac hráčov a brankára. Každá strata lopty alebo zlý strel provokuje zmenu hráča, ktorý urobil chýbu. Zmena je v rohu na polovici súpera. Náhradný hráč beží na späť do obrany.

Forma cvičenia: HC (herné cvičenie)
Organizácia cvičenia: Ihrisko 28m x 20m. Dva tímy na ihrisku, a náhradníci v rohu ihriska na polovici súpera..

Cvičenie 18

Popis cvičenia: Súperenie medzi dvoma tímami. Počas útoku útočníci môžu zmeniť kedykoľvek smer útoku (dva smery útoku pre útočníkov). Cieľom hry je vytvorenie numerickej výhody na jednej strane (rozhodnutie) a zakončenie útoku strelou na bránu. Začína hráč s loptou prihrávkou na druhú stranu. V obrane: obranná reakcia začína po prvej prihrávke lopty. Po odobratí lopty - tranzícia, útok na bránu, kde bola odobratá lopta.

Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: Dva tímy na ihrisku. Útočníci: Traja na jednej strane a jeden s loptou na druhej strane ihriska. 4 obrancovia chrbtom k hráčovi s loptou čakajú v strede. Zakaždým začína iný tím.