logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Epizóda 7 - PRECHODY

Epizóda 7. - útočné a obranné prechody (tranzície)

Vo futsale rozlišujeme dva typy prechodov: z obrany do útoku a z útoku do obrany. Najúčinnejšou akciou, po ktorej sa dosahuje najviac gólov je protiútok - rýchla organizácia útočnej akcie po úspešnom získaní lopty v čase, keď nie sú všetci štyria defenzívni hráči v pozícii pred loptou. Sú to tzv. situácie číselnej nadradenosti = numerickej výhody ako napríklad: 1vsBR, 2vs1, 3vs1, 3vs2, 4vs3, a rovnovážne situácie ako sú: 1vs1, 2vs2, 3vs3.

Ďalším príkladom útočného prechodu je rýchly útok. Situácia, keď sú síce všetci štyria defenzívni hráči pred loptou, ale nie sú organizovaní na obranu, 4vs4.

Počas hry nastávajú rôzne šance prejsť z obrany do útoku. To sú situácie keď odoberieme loptu súperovi, keď je v pozičnom útoku, alebo keď vykonáva napríklad: roh, aut alebo keď náš brankár rýchlo založí útok po strele, alebo získame loptu po neúspešnom protiútoku súpera.

Pri prechode z útoku do obrany, t. j. keď stratíme loptu, musíme sa snažiť čo najskôr zorganizovať obranu, potrebné rýchle prepnutie do obrany, spomaliť útok súpera, eliminovať numerickú výhodu súpera - zabrániť protiútoku.

Vzhľadom na to, že prechody sú vo futsale mimoriadne dôležité a vyskytujú sa najčastejšie počas hry, je vhodné sa tomuto dôsledne venovať v tréningovom procese, kde môžeme zlepšíme vývoj a finalizáciu útokov v numerickej výhode. Na druhej strane, bránenie: spomaľovanie resp. eliminácia výhody u súpera. Pri cvičeniach je vhodné obmedziť čas na finalizáciu každého útoku (určiť čas protiútoku).


Cvičenie 1

1.PC(HC) / Nácvik / Prechod prepínanie obrana útok / Zakončovanie

Popis cvičenia: Súperenie medzi dvoma tímami: 3 vs 3 plus min. 1 brankár. Zakončovanie postupne v rôznych situáciach: 1 vs BR, 2 vs 1+BR, 3 vs 2+BR .V druhej časti cvičenia opäť brankár realizuje hod od bránky, ktorý smeruje na jedného z útočníkov na strede HP. Po prevzatí prihrávky útočníci realizujú útok 2 vs 1 + BR . V poslednej časti cvičenia opať brankách realizuje hod od bránky a obranca z predchádzajúcej časti sa stáva útočníkom a z útočníkov sa stavajú obrancovia (prepínanie). Následne sa realizuje útok 3 vs 2 + BR. 
Forma cvičenia: 
PC ( Prípravné cvičenie). HC Herné cvičenie
Organizácia cvičenia:
Dve skupiny v strede HP. Cvičenie 2


1.PC

Popis cvičenia:
Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 

Cvičenie 2.

Súperenie medzi dvoma tímami: BR+4vs4+BR. Finalizácia v situácii 1vsBR. Po akcii v útoku, hráč vracia sa na obranu, aby dosiahol rovnováhu 1vs1. Keď obranca zabere loptu od útočníka, daju prihravke k hráčovi z jeho tímu.

Cvičenie 3

1.PC

Popis cvičenia:
Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 

Cvičenie 3.

Súperenie medzi dvoma tímami: BR+4vs4+BR. Finalizácia v situácii príslušne: 1vsBR, 2vs1+BR, 3vs2+BR, 4vs3+BR pre zmenu. Keď jeden tím sa začína v situácii 1vsBR, iný tím pokračuje 2vs1+BR, a tak ďalej. Na konci, po 4vs3+BR, môžeme pokračovať v hre: BR+4vs+BR. Zakaždým, začne iný tím v situácii 1vsBR.

Cvičenie 4

1.PC

Popis cvičenia:
Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 

Cvičenie 4.

Súperenie medzi dvoma tímami: BR+4vs4+BR. Tímy realizujú každú akciu striedavo, jeden tím zaútočí v numerickej výhode: 1vsBR, 2vs1+BR, 3vs2+BR, 4vs3+BR, a iný tím zaútočí v rovnováhe: 1vs1+BR, 2vs2+BR, 3vs3+BR, 4vs4+BR. Zakaždým, začne iný tím v situácii 1vsBR.


Cvičenie 5

1.PC

Popis cvičenia:
Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 

Cvičenie 5.

Súperenie medzi dvoma tímami. Jeden tím začína akciu 2vs2+BR, po útok (strela, strata lopty), dvaja hráči sa vracajú na obranu, a dvaja noví útočníci idú do protiútoku. Cieľom je rýchly návrat do obrany po útočnej akcii. Zakaždým, v tímoch môžno vykonávať binárne zmeny.

Cvičenie 6

1.PC

Popis cvičenia:
Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 

Cvičenie 6.

Tri tímy (minimum), každý má 3 hráčov, minimum 2 brankári. „Kyvadlo” s navratom k obrane. Situácia: 3 vs 1/+2/+BR (v útoku) / BR+1/+2/ vs 3 (v obrane). Zakaždým, jeden z obrancov brani, a dvaja ďalší behajú k polovicú ihriska, krúžia tyč a sa vracajú k obrane, aby pomohlať partnerovi. Po akcii v   obrane je zmena: obrancovia idú k útoku.

Cvičenie 7

1.PC

Popis cvičenia:
Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 

Cvičenie 7.

Hra: Dva tímy: BR+4vs4+BR. Brankár začína. Výstup z vlastnej polovice ihriska v numerickej výhode 4vs2 a po prekročení polovice súpera- finalizácia v situácii 3vs2+BR (tréner určí čas na dokončenie útoku, napríklad: 3 sekundy). Po obdržaní lopty v obrane – tranzicia. Zakaždým, začne iný tím.

Cvičenie 8

1.PC

Popis cvičenia:
Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 

Cvičenie 8.

Hra: Dva tímy: BR+4vs4+BR. Brankár začína. Výstup z vlastnej polovice ihriska v numerickej výhode 4vs3 a po prekročení polovice súpera- finalizácia v situácii 2vs1+BR (tréner určí čas na dokončenie útoku, napríklad: 3 sekundy). Po obdržaní lopty v obrane – tranzicia. Zakaždým, začne iný tím.

Cvičenie 9

1.PC

Popis cvičenia:
Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 

Cvičenie 9.

Situácia: 3vs2+BR (v útoku) / BR+2vs3 (v obrane). „Kyvadlo”. Brankár začína po prihrávke napravu alebo naľavu strane ihriska. Každý krat: krajny hráč s loptou po prihrávku brankára a hráče, ktorý boli obrancami, idú k útoku 3vs2+BR

Cyklus je taký:

•     obrana 2vs3

•     útok 3vs2

•     kraj (a čakania na prihrávku brankára)

Cvičenie 10

1.PC

Popis cvičenia:
Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 

Cvičenie 10.

Súperenie medzi dvoma tímami. BR+3vs3+BR plus rezervy hráčov v rohu ihriska 28m-20m. Situácia: 3vs2/+1/+BR (v útoku) / BR+2/+1/vs3 (v obrane) s navratom hráča k obrane (po zmene z rezervy). Zmena hráčov je keď začína brankár. Po obdržaní lopty v obrane – tranzicia 3vs3+BR. Zakaždým, začne iný tím.

Cvičenie 11

1.PC

Popis cvičenia:
Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 

Cvičenie 11.

Súperenie medzi dvoma tímami. BR+3vs3+BR plus rezervy hráčov v rohu ihriska 28m-20m. Situácia: 3vs2/+1/+BR (v útoku) / BR+2/+1/vs3 (v obrane) s navratom hráča k obrane (po zmene z rezervy). Tréner sa rozhodne a dá vedieť, ktorý hráč sa mení (zavolá číslo, meno hráča). Brankár začína. Po obdržaní lopty v obrane – tranzicia 3vs3+BR. Zakaždým, začne iný tím.

Cvičenie 12

1.PC

Popis cvičenia:
Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 

Cvičenie 12.

Hra BR+5vs5+BR. 2 tímy. Na každej polovici ihriska je situácia: 3vs2+BR (v útoku) / BR+2vs3 (v obrane). Hráči nemôžu prekročiť polovicu ihriska. Po čase stanovenom trénerom dôjde k zmene obrancov, útočníkov, tímov.

Cvičenie 13

1.PC

Popis cvičenia:
Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 

Cvičenie 13.

Súperenie medzi dvoma tímami. Ihrisko: 28m-20m. „Kyvadlo” s navratom k obrane. Situácia: 3 vs 2/+1/+BR (v útoku) / BR+2/+1/ vs 3 (v obrane). Zakaždým, dvaja obranca brania, a ďalší beží, krúžia bráne (ide okolo brány) a vracia sa k obrane, aby pomohlať partnerom. Zakaždým, začne iný tím.

Cvičenie 14

1.PC

Popis cvičenia:
Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 

Cvičenie 14.

Súperenie medzi dvoma tímami. Ihrisko: 28m-20m. „Kyvadlo” s navratom k obrane. Situácia: 3 vs 2/+2/+BR (v útoku) / BR+2/+2/ vs 3 (v obrane). Zakaždým, dvaja obranca brania, a dvaja ďalší behajú, krúžia tyč a sa vracajú k obrane, aby pomohlať partnerom. Zakaždým, začne iný tím.

Cvičenie 15

1.PC

Popis cvičenia:
Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 

Cvičenie 15.

Hra. Dva tímy: BR+3vs3+BR, plus rezervy hráčov v rohu ihriska 28m-20m. Situácia: 3vs2/+1/+BR (v útoku) / BR+2/+1/vs3 (v obrane) s navratom hráča k obrane. Hráč sa zmení, keď stratí loptu alebo dá výstrel vedľa brány (zlý výstrel).

Cvičenie 16

1.PC

Popis cvičenia:
Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 

Cvičenie 16.

Hra. Dva tímy: BR+4vs4+BR. Ihrisko: 28m-20m. Situácia: 4vs3/+1/+BR (v útoku) / BR+3/+1/vs4 (v obrane) s navratom hráča, ktory keď stratí loptu alebo dá výstrel vedľa brány (zlý výstrel), musí ako prvý obiehať bráne (isť okolo brány) a vraciť sa k obrane, aby pomohlať partnerom.

Cvičenie 17

1.PC

Popis cvičenia:
Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 

Cvičenie 17.

Hra. Dva tímy: BR+4vs4+BR, plus rezervy hráčov v rohu ihriska. Situácia: 4vs3/+1/+BR (v útoku) / BR+3/+1/vs4 (v obrane) s navratom hráča k obrane. Hráč sa zmení, keď stratí loptu alebo dá výstrel vedľa brány (zlý výstrel).

Cvičenie 18


1.PC

Popis cvičenia:
Forma cvičenia: PC ( Prípravné cvičenie). 
Organizácia cvičenia: 

Cvičenie 18.

Hra. Dva tímy: BR+4vs4+BR, útok na dve brány. Začína tím v nastavení: jeden hráč s loptou na jednej strane, traja hráči na druhej strane. Obrancovia smerujú preč od hráča s loptou (sú na stredovej osi ihriska). Hráč lopty má 3 možnosti prihravek. Po prihrávke loptu na druhú stranu, útočníci môžu zaútočiť na dve brány, hľadaju najlepšiu voľbu na dokončenie útoku v numerickú výhodú. Po obdržaní lopty v obrane, hráči sa prechodú do protiútoku (tranzicia), útočia na bránu v opačnej polovici ihriska, a s nasledujúcimi prechodmi hra pokračuje tak, že každý tím má svoju vlastnú bránu!