logo

Popis priestupkov

štvrtok, 03.01.2019|Posledná aktualizácia 30.9.2019 14:18

Popis priestupkov

 

POKYNY pre R a DZ (DS/PR) popisy priestupkov vylúčených hráčov v zápisoch o stretnutí 

Z dôvodu systémového nastavenia problematiky smerom k DK SFZ, sa od 1.9.2018 nariaďuje používať v stretnutia priamo riadených Exekutívou SF, termíny v zmysle platného DP SFZ. 

nedbanlivým spôsobom sa mení na neopatrným spôsobom 

bezohľadným spôsobom sa mení na riskantným spôsobom 

neprimeranou silou sa mení na nadmernou silou 

HNS - hrubé nešportové správanie 

Základná definícia: 

Hráč sa dopúšťa HNS, ak použije, alebo sa pokúša použiť nadmernú silu, alebo brutalitu voči súperovi (rozhodcovi, spoluhráčovi, členovi RT, divákovi a inej osobe) v čase, keď nebojujú o loptu (mimo súboja o loptu), bez ohľadu na to, či dôjde, alebo nedôjde ku kontaktu 

HNS:
 - môže vzniknúť len mimo súboja o loptu,
 - môže sa vyskytnúť:
                 - v prerušenej hre,
                 - v neprerušenej hre.
Intenzita priestupkov pri HNS: 

- nadmerná sila - intenzita priestupku vyššia ako pri riskantnom spôsobe hry, ale nižšia ako pri brutálnom spôsobe hry, pričom nedošlo k zraneniu súpera, 

- brutálny spôsob - intenzita priestupku vyššia ako pri použití nadmernej sily, pričom došlo k zraneniu súpera. 

- nie zanedbateľná sila - intenzita priestupku na úrovni riskantného spôsobu hry (len vo výnimočnom prípade úderu rukou, resp. ramenom do hlavy, alebo tváre) 

Poznámka:
V prípade uvádzania príkladu priestupku "kopnutie súpera" sa podľa Pravidla 12 Pravidiel futsalu môže jednať aj o iné priestupky - udretie súpera, podrazenie súpera, napádanie súpera, skočenie na súpera, sotenie do súpera a pod.). 

ČK za HNS, použitie nadmernej sily v neprerušenej hre mimo súboja o loptu voči súperovi (spoluhráčovi, členovi RT, divákovi, inej osobe)

Príklad 1: HNS - kopnutie súpera nadmernou silou
Príklad 2: HNS - pokus o kopnutie (resp. udretie) súpera nadmernou silou 

Pozn. 1: musí byť uvedený pojem "nadmernou silou" a v Príklade 2 aj pojem "pokus" 

Pozn. 2: neuvádza sa pojem "v neprerušenej hre" a "mimo súboja o loptu" 

ČK za HNS, použitie brutálneho spôsobu hry v neprerušenej hre mimo súboja o loptu voči súperovi (spoluhráčovi, členovi RT, divákovi, inej osobe) 

Príklad 1: HNS - kopnutie súpera brutálnym spôsobom
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem "brutálnym spôsobom"
Pozn. 2: neuvádza sa pojem "v neprerušenej hre" a "mimo súboja o loptu" 

ČK za HNS, použitie nadmernej sily v prerušenej hre voči súperovi (spoluhráčovi, členovi RT, divákovi, inej osobe) 

Príklad 1: HNS - kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre Príklad 2: HNS - pokus o kopnutie (resp. udretie) súpera nadmernou silou v prerušenej hre
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem "nadmernou silou", "v prerušenej hre" a v Príklade 2 aj pojem "pokus" 

ČK za HNS, použitie brutálneho spôsobu hry v prerušenej hre voči súperovi (spoluhráčovi, členovi RT, divákovi, inej osobe) 

Príklad 1: HNS - kopnutie súpera brutálnym spôsobom v prerušenej hre
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem "brutálnym spôsobom" a " v prerušenej hre" 

ČK za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera nedovolenou hrou vo vlastnom pokutovom území (resp. mimo vlastného pokutového územia) v neprerušenej hre v súboji o loptu

Príklad 1: HNS - úmyselná hra lopty rukou vo vyloženej gólovej príležitosti súpera
Príklad 2: HNS - držanie (resp. sotenie, ťahanie) súpera rukou vo vyloženej gólovej príležitosti súpera  
Príklad 3: HNS - kopnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti súpera
Pozn. 1: musí byť uvedený " presný popis priestupku" a pojem "vo vyloženej gólovej príležitosti"
Pozn. 2: neuvádza sa "miesto priestupku" a pojem "v neprerušenej hre" a "v súboji o loptu" 

ČK za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera nedovolenou hrou vo vlastnom pokutovom území (resp. mimo vlastného pokutového územia) v neprerušenej hre mimo súboja o loptu 

Príklad 1: HNS - kopnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti súpera mimo súboja o loptu 
Príklad 2: HNS - držanie (resp. sotenie, ťahanie) súpera rukou vo vyloženej gólovej príležitosti súpera mimo súboja o loptu
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem "vo vyloženej gólovej príležitosti" a "mimo súboja o loptu"
Pozn. 2: neuvádza sa "miesto priestupku" a pojem "v neprerušenej hre" 

ČK za HNS, hanlivý pohoršujúci, urážlivý, provokujúci, zosmiešňujúci a ponižujúci výrok alebo gesto, hrubá urážka, vyhrážka, pľutie alebo opľutie súpera (delegovanej osoby, spoluhráča, člena realizačného tímu, diváka, inej osoby) v neprerušenej hre, resp. v prerušenej hre

Príklad 1: HNS - opľutie súpera
Príklad 2: HNS - pohoršujúce gesto (popis priestupku) smerom k divákovi
Príklad 3: HNS - hrubá urážka (popis priestupku) rozhodcu
Pozn. 1: musí byť uvedený "presný popis priestupku"
Pozn. 2: neuvádza sa pojem "v neprerušenej hre", "prerušenej hre" a "mimo súboja o loptu" 

ČK za HNS, keď priestupok bol udretie súpera (spoluhráča, člena realizačného tímu, diváka, inej osoby), do hlavy alebo tváre rukou alebo ramenom nie zanedbateľnou silou (resp. nadmernou silou, resp. brutálnym spôsobom) mimo súboja o loptu 

Príklad 1: HNS - udretie súpera rukou do hlavy nie zanedbateľnou silou 
Príklad 2: HNS - udretie súpera rukou do tváre nadmernou silou Príklad 3: HNS - udretie súpera rukou do hlavy brutálnym spôsobom Pozn. 1: musí byť uvedený pojem "nie zanedbateľnou silou", "nadmernou silou", "brutálnym spôsobom" 
Pozn. 2: neuvádza sa pojem "mimo súboja o loptu" 

SH - surová hra 

Základná definícia: 

Hráč hrá surovo, ak použije v súboji o loptu v čase, keď je lopta v hre nadmernú silu alebo brutalitu, ktorá ohrozuje bezpečnosť a zdravie súpera. 

SH
        - môže vzniknúť len v súboji o loptu,
        - môže sa vyskytnúť len v neprerušenej hre. 

Intenzita priestupkov pri SH: 

- nadmerná sila - intenzita priestupku vyššia ako pri riskantnom spôsobe hry, ale nižšia ako pri brutálnom spôsobe hry, pričom nedošlo k zraneniu súpera, 

- brutálny spôsob - intenzita priestupku vyššia ako pri použití nadmernej sily, pričom došlo k zraneniu súpera. 

Poznámka: 
V prípade uvádzania príkladu priestupku "kopnutie súpera" sa podľa Pravidla 12 Pravidiel futsalu môže jednať aj o iné priestupky - udretie súpera, podrazenie súpera, napádanie súpera, skočenie na súpera, sotenie do súpera a pod.). 

ČK za SH, použitie nadmernej sily voči súperovi v neprerušenej hre v súboji o loptu 

Príklad 1: SH - kopnutie súpera nadmernou silou
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem "nadmernou silou"
Pozn. 2: neuvádza sa pojem "v neprerušenej hre" a "v súboji o loptu" 

ČK za SH, použitie brutálneho spôsobu hry voči súperovi v neprerušenej hre v súboji o loptu 

Príklad 1: SH - kopnutie súpera brutálnym spôsobom
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem "brutálnym spôsobom"
Pozn. 2: neuvádza sa pojem "v neprerušenej hre" a "v súboji o loptu" 

ČK za SH, použitie nadmernej sily voči súperovi vo vyloženej gólovej príležitosti súpera v neprerušenej hre v súboji o loptu

Príklad 1: SH - kopnutie súpera nadmernou silou vo vyloženej gólovej príležitosti
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem "nadmernou silou" a "vo vyloženej gólovej príležitosti"
Pozn. 2: neuvádza sa pojem "v neprerušenej hre" a "v súboji o loptu" 

ČK za SH, použitie brutálneho spôsobu hry voči súperovi vo vyloženej gólovej príležitosti súpera v neprerušenej hre v súboji o loptu
Príklad 1: SH - kopnutie súpera brutálnym spôsobom vo vyloženej gólovej príležitosti
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem "brutálnym spôsobom" a "vo vyloženej gólovej príležitosti"
Pozn. 2: neuvádza sa pojem "v neprerušenej hre" a "v súboji o loptu"