logo

Príčiny korupcie

pondelok, 01.07.2019|Posledná aktualizácia 20.9.2019 15:38

Príčiny korupcie

 

Prečo a kde sa korumpuje

Match-fixing je atraktívny pre zločincov :

1. môžu prostredníctvom neho prať peniaze

2. sú za neho oveľa nižšie tresty ako za pašovanie, predaj drog(často iba podmienečný trest)

To či sa pokúsia manipulátori ovplyvniť zápas zavisí od :

1. možnej výšky výhry

2. riziko odhalenia a potrestania (čim väčší trh tým menšia šanca odhalenia)

Priaznivé " prostredie pre vznik "match-fixingu"

Dôvodov vytvorenia "priaznivého" prostredia pre vznik match-fixingu v tej ktorej krajine je niekoľko, medzi tie najdôležitejšie patria:

1. nízke finančné odmeny hráčov v ligových súťažiach ekonomicky menej vyspelých krajín,

2. viacero neprofesionálnych hráčov v poloprofesionálnych, či amatérskych futbalových kluboch,

3. veľká fluktuácia hráčov, množstvo zahraničných hráčov (napr. pôvodom z Balkánu), prípadne veľký počet "nekmeňových" - hráčov na hosťovaní vo futbalových kluboch,

4. dlhodobo nestabilná finančná situácia vo futbalových kluboch, ktorá sa odráža na nevyplácaní odmien hráčom aj po dobu niekoľkých mesiacov,

5. problémoví hráči, pohybujúci sa v oblasti hazardu ("gamblingu").

Rizikové stávky( match-fixing)

1. "bočné stávky" -

Typy stávok, ktoré veľmi málo súvisia s konečným výsledkom zápasu, najmä sú to tzv. bočné stávky ( napr. stávky na špecifické aspekty zápasov, ako počet rohových kopov, mužstvo, ktoré bude mať úvodný výkop, kto vstrelí najbližší gól, a ktorý hráč dostane žltú kartu). Všeobecne sa predpokladá, že tieto stávky predstavujú značné riziko pre integritu, pretože jednotlivci ich dokážu ľahko zmanipulovať a porušenie integrity sa dá len ťažko dokázať. Aj keď tieto typy manipulácií (v angličtine nazývané aj "spot fixing") majú malý vplyv ( v niektorých prípadoch takmer žiadny) na výsledok celého zápasu, nemôže to mať vplyv na zmenšenie finančných, etických a športových následkov pre podvodníkov.

2. live tipovanie -

Tipovanie naživo je možnosť stávkovať v reálnom čase v priebehu zápasu. Najčastejším argumentom je, že tento typ stávkovania, ktorý je kľúčový pri náraste online stávkovania v posledných rokoch, predstavuje špecifické riziká pretože manipulátori môžu využiť výhodu vyšších limitov stávok a kombináciu kurzov na maximalizovanie profitu. Navyše vzhľadom na krátky časový úsek v ktorom dochádza k stávkovaniu, odhalenie podvodných stávok je oveľa náročnejšie v porovnaní s predzápasovým tipovaním.

3. vybrané (nedôležité) zápasy -

Pri stávkovaní na špecifické športové podujatia, sú hlavným dôvodom na zaradenie do skupiny rizikových najmä zápasy v ktorých nejde o veľa v rámci športových zvyklostí (napr. priateľské zápasy), zápasy v nižších ligách, amatérske súťaže alebo mládežnícke podujatia.

Európsky parlament preto nabáda členské štáty EÚ k zakázaniu stávkovania naživo, bočných stávok a stávkovania na mládežnícke súťaže, pretože "ako bolo dokázané tieto sú veľmi náchylné na manipuláciu zápasov." Rada Európy v Dohovore Rady Európy o manipulácii športových súťaží, ktorý bol prijatý Výborom ministrov 9. júla 2014, podobne odporúča limitovať možnosti stávok ako relevantné opatrenie v boji proti manipulácii športových súťaží. Dohovor čiastočne nabáda regulačné orgány hazardu signatárskych štátov, kde je to vhodné a po konzultácii s národnými športovými organizáciami a prevádzkovateľmi stávkových kancelárií vylúčiť športové podujatia, ktoré su ľahšie manipulovateľné z regulovanej ponuky stávok.

Dôvody účasti hráčov na korupcii

Pokúsime sa vytvoriť profil typického športovca a študovať nedostatky a pochopiť vlastnosti špecifické pre športovcov, ktoré pomáhajú vysvetliť istú náchylnosť ku korupcii.

Jeden z rozlišovacích prvkov sa vzťahuje k ich vzdelávaniu a prostrediu, v ktorom žijú. Veľké množstvo športovcov trénuje a žije v uzavretom kruhu, v ktorom je ich správanie preddefinované a vypočítateľné. Tam, kde existuje významný tlak od vedenia športového manažmentu, rodiny, lekárskych poradcov a dokonca aj novinárov.

Nedostatočný pohľad mimo toto uzavreté prostredie môže brzdiť športovcove etické posudzovanie. Ako bude vrcholový športovec reagovať na žiadosť osoby (alebo skupiny ľudí), ktorá mu roky venuje svoj čas (a peniaze) na vzdelávanie, koučovanie, podporovanie ho v jeho športovom a osobnom živote a počas jeho problémov?

V niektorých spoločnostiach majú jednotlivci rôzny vzťah k nezákonnosti a korupcia v športe je rozšírenejšia, než je na inom mieste.

Ako je vysvetlené v správe zverejnenej vo februári 2008 Davida Forresta a Iana McHale, športovec zváži náklady a prínosy príležitosti ovplyvniť zápas vo forme matematického výpočtu, ktorý možno zhrnúť takto: užitočnosť ovplyvniť zápas vychádza zo zváženia medzi očakávanými ziskami a rizikom spojeným so stratami (finančné, morálne, právne a spojené so športom), v závislosti na pravdepodobnosti úspechu ovplyvnenia stretnutia a rizika odhalenia. Rad kritérií, ktoré berú do úvahy: pravdepodobnosť odhalenia, bohatstvo športovcov, očakávaný finančný zisk, peňažný trest alebo pokuta v prípade odhalenia, strata športových úspechov, ak si nevedú dobre, chuť k spáchaniu priestupku, alebo naopak sklon k pocitu viny.

Spojitosť medzi finančným zabezpečením športovca a korupciou

Druhým kľúčom k porozumeniu spočíva vo vzťahu medzi peniazmi a športom. Športovci sú v podstate jednotlivci, ktorí sú veľmi dobre oboznámení s konceptom rizika (rizika prehry v zápase alebo v súťaži, riziko zranenia a pod.). Vzrušenie, adrenalín z hrania športu a súťaží sa niekedy môže rozšíriť do hazardu, a to najmä do športového stávkovania. V januári 2011 nemecký futbalista René Schnitzler, ktorý hral v 2. nemeckej lige v St Pauli pripustil, že prijal úplatky, aby splatil značné dlhy z hazardu.

Nakoniec nedostatok finančného zabezpečenia medzi športovcami by nemal byť ignorovaný. Cez obraz, aký o nich vytvára tlač na čele s poprednými športovcami s obrovskými platmi, väčšina športovcov nedostáva toľko peňazí ako najpopulárnejší, ako naznačuje verejná mienka. Priemerná čistá mzda športovcov v disciplínach, ako je hádzaná alebo volejbal môže byť smiešna. Mimo západnej Európy, športovci v strednej a východnej Európe a na Balkáne dostávajú platy, ktoré im teraz umožňujú mať slušný životný štýl, nie však honosný.

Navyše - a to sa tiež týka súťaží v západnej Európe - ekonomiky športových klubov sú veľmi neisté, pretože závisia od sponzorov, predaja vstupeniek, televíznych práv, a tie závisia od výsledkov klubu. V dôsledku toho, veľa futbalových klubov sa pravidelne ocitá v ťažkej situácii, a tak sa môže stať, že hráči nebudú platení, ako to bolo zdôraznené španielskymi futbalistami počas štrajku v auguste 2011. Ale to je bežné v krajinách južnej a východnej Európy.

FIFPro (celosvetová odborová organizácia pre profesionálnych futbalistov) uverejnila Black Book Eastern Europe. Podľa uskutočneného prieskumu sa profesionálny futbal vo Východnej Európe potýka s desivým nedostatkom rešpektu k právam hráčov.Najdôležitejšou podmienkou pre profesionálny futbal je, že futbalista je platený svojim klubom. Ale z 3357 profesionálnych futbalistov, ktorí spolupracovali v tejto štúdii, 41,4% nemalo ich platy zaplatené včas. Podľa hráčov je 92.9% platieb oneskorených, pretože v kluboch nie sú k dispozícii žiadne peniaze.

Hovoríme tu o základných hodnotách profesionálneho futbalu, pretože ak profesionálni hráči nedostávajú plat, sú proste amatéri.

Drvivá väčšina hráčov, ktorí sa podieľali na tejto štúdii zarábajú priemerný príjem a nie sú finančne nezávislí. Neplatenie miezd hráčov má obrovské dôsledky, pretože zhoršuje iné problémy vo futbale. Štúdia FIFPro dokazuje, že existuje jasná súvislosť medzi nezaplatením a ovplyvňovaním zápasov. Čím dlhšie je plat v omeškaní, tým väčšie je riziko, že hráč bude reagovať na žiadosti o účasť na manipulácii zápasov.

Štúdia ukazuje, že počet hráčov s ponukou na ovplyvnenie zápasov sa zvyšuje čím dlhšie im nie je vyplatená mzda. Až 55% hráčov, ktorí boli oslovení k ovplyvňovaniu zápasov nemali platy vyplatené včas.

Ak sú hráči málo platení, aby si svoje úlohy plnili dobre, nájde sa alternatívny trh, ktorý hráčom dobre zaplatí, ak svoju prácu budú robiť zle. Koncept alternatívneho trhu je dôležitý pri pochopení, prečo niektorá liga stráca svoju úroveň. Verejnosť, diváci a sponzori si uvedomujú, že je liga skorumpovaná, a že existujú ligy, ktoré skorumpované nie sú. Preto svoju pozornosť a záujem presmerujú na takéto ligy (Hill 2010).

Hráči sa boja, že prídu o prácu. Majú strach, že ostatné kluby ich vylúčia v prípade, že urobia vyhlásenie o ovplyvňovaní zápasov. Obávajú sa reakcií z násilných fanúšikov, ktorí sa nezastavia pred ničím, aby prijali opatrenia. Boja sa odvety od zločincov, ktorí majú väzby s klubmi a futbalovými zväzmi. Sú znepokojení ohľadom sankcií alebo trestu odňatia slobody v prípade, že hovoria o ovplyvňovaní zápasov. Súčasné právne predpisy UEFA sú tak prísne, že hráč je uznaný vinným bez toho, aby ho skutočne uznali vinným z manipulácie zápasov.

Systém sankcií je podľa FIFPro potrebné prehodnotiť. Ak hráč nenahlási, že dostal ponuku na ovplyvnenie zápasu, to je dostatočné pre dvojročný dištanc v kariére, ktorá trvá priemerne desať rokov. Systém nie je tak rigidny pre trénerov, klubových funkcionárov a členov správnej rady.