logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Slovenské futsalové súťaže zastavené do odvolania, mení sa opäť aj reprezentačný program

streda, 21.10.2020

Varta Futsal Liga bude prerušená na neurčitú dobu, juniorské súťaže sa v plánovaných termínoch nezačnú.

V pondelok večer diskutovali zástupcovia prvoligových klubov s vedením Slovenského futsalu o možnostiach pokračovania Varta Futsal Ligy 2020/2021, v ktorej bolo vo štvrtok 15.10.2020 po zverejnení posledných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) predbežne odložené 4. kolo. Žiaľ, napriek enormnej snahe nájsť v komunikácii s ÚVZ možnosti riešenia, momentálna situácia s pandémiou a prijaté štátne protiepidemiologické opatrenia neumožnia pokračovať ani v ďalších kolách súťaže. V súčasnosti žiaľ nie je možné zabezpečiť organizáciu majstrovských stretnutí tak, aby boli splnené požiadavky ÚVZ SR uvedené v aktuálnych protiepidemiologických opatreniach.

"S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje." (z Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8326/2020 zo 14.10.2020)

Vedenie SF informovalo zástupcov klubov o doterajšej komunikácii s ÚVZ, o aktuálnej dostupnosti testov a možnostiach testovania pred ligovými stretnutiami, či samotnom procese testovania a následnej administrácii výsledkov testov. Napriek záujmu všetkých zúčastnených pokračovať v súťaži sa vedenie SF a kluby zhodli na nevyhnutnosti prerušenia Varta Futsal Ligy 2020/2021 na dobu neurčitú. Následné mimoriadne zasadnutie Výkonný výbor SF (VV SF) rozhodlo o: 

1.) prerušení Varta Futsal Ligy 2020/2021 do odvolania, a
2.) odložení začiatku Futsalovej extraligy juniorov U-17 a Futsalovej extraligy juniorov U-20 na neurčito.

Po zmene situácie, ktorá umožní organizovať ligové stretnutia, bude Varta Futsal Liga pokračovať, resp. juniorské súťaže sa začnú, a to v termíne podľa rozhodnutia VV SF o pokračovaní súťaží SF. V tejto súvislosti bude následne spracovaný nový termínovník všetkých súťaží SF, s prioritným cieľom odohrať všetky súťaže v plnom rozsahu podľa schválených rozpisov súťaží. Žiaľ dobu prerušenia nie je možné definovať a to sa javí ako najväčší problém pre všetkých. Predbežne bol odkomunikovaný aj model skrátenia základnej časti Varta Futsal Ligy, ak by sa súťaž nepodarilo reštartovať do konca novembra 2020.

Pandémia "valcuje" šport ešte ďalej a aktuálna informácia hovorí aj o tom, že SF je nútený zrušiť aj dve medzinárodné stretnutia Slovenska s Francúzskom hráčov do 21 rokov, plánované na 3. a 4. novembra 2020 v Bratislave. Ohrozené sú aj dve prípravné stretnutia A-tímov Slovenska a Lotyšska (6. - 7. novembra 2020 v Leviciach), ktoré mali byť veľmi dôležitou súčasťou prípravy na blížiacu sa európsku kvalifikáciu.