logo

Stanovisko SF k vysielaniu stretnutia Lučenec - KPRF

pondelok, 18.01.2021|Posledná aktualizácia 18.1.2021 19:28

Počas sobotňajšieho vysielania stretnutia Lučenec - KPRF zaznelo mnoho invektív nielen na kvalitu tohto prenosu, ale aj mnoho otázok s tým spojených. Ako to bolo so zabezpečením prenosu?


Vzhľadom na množstvo negatívnych reakcií spojených s vysielaním stretnutia Ligy majstrov Mimel Lučenec - KPRF Moskva (sobota 16.1.2021) si dovoľujeme futsalovú verejnosť informovať, že zabezpečenie uvedeného vysielania nebolo v kompetencii Slovenského futsalu.

Podľa informácií z vedenia SF, toto stretnutie malo byť pôvodne vysielané prostredníctvom RTVS, na čo Výkonný výbor SF na svojom decembrovom zasadnutí vyčlenil v rozpočte potrebné finančné prostriedky. Zástupcovia RTVS však 6. januára 2021 oznámili, že toto stretnutie v sobotu 16.1.2021 nakoniec nezaradia do vysielania RTVS. Prezident SF po obdržaní tejto informácie osobne kontaktoval predstaviteľov klubu Mimel Lučenec a ponúkol klubu zabezpečenie vysielania tohto stretnutia zo strany SF prostredníctvom TV ESO, dlhoročného mediálneho partnera SF. Ponuka na vysielanie bola samozrejme bezodplatná tak, ako je to pri všetkých prenosoch z ligových stretnutí. Vedenie Mimel Lučenec vo svojej odpovedi konštatovalo, že vysielanie stretnutia zabezpečí vo vlastnej réžii prostredníctvom svojich klubových mediálnych partnerov TV Florena a regionálnej televízie Teatro a poskytne vysielanie pre širokú futsalovú verejnosť prostredníctvom youtube kanála TV Florena. SF nezostávala iná alternatíva, ako toto rozhodnutie rešpektovať a nebol žiadny dôvod ho spochybňovať či inak komentovať.

Prezident SF, Dušan Dobšovič túto informáciu doplnil: "Všetkých nás mrzí, že vysielanie nebolo v takej kvalite, na akú je futsalová verejnosť dlhé roky zvyknutá pri prenosoch produkovaných od TV ESO. Napriek všetkému patrí klubu Mimel Lučenec poďakovanie za zodpovednú reprezentáciu Slovenska v tohtoročnej edícii UEFA Champions League po všetkých stránkach. Futsalovú verejnosť ubezpečujeme, že SF nemá žiadny dôvod meniť vysielateľa futsalových prenosov a TV ESO naďalej zostáva hlavným mediálnym partnerom pre vysielanie futsalu na Slovensku. Nebude tak iba v prípade nastávajúcich troch domácich kvalifikačných stretnutí, keďže tieto budú vysielané v priamych prenosoch RTVS. Spolupráca s TV ESO dlhodobo dosahuje vysoké štandardy a v súčasnosti zo strany SF nie je žiadny dôvod na akúkoľvek zmenu. Redaktori TV ESO budú sprevádzať aj našu reprezentáciu pri kvalifikačných stretnutiach v Azerbajdžane, Grécku i Moldavsku a som presvedčený, že z týchto stretnutí neprinesieme iba body, ale aj kvalitné mediálne výstupy."