logo

Súťaže U20 a U17 predčasne ukončené

piatok, 12.06.2020|Posledná aktualizácia 12.6.2020 15:36

V dnešnej úradnej správe č. 50 (piatok 12.6.2020) sme sa dočítali o predčasnom ukončení súťaží FEJ U20 a FEJ U17. Porozprávali sme sa s prezidentom SF Dušanom Dobšovičom o dôvodoch ukončenia súťaží mládeže, ako aj o ďalších mládežníckych projektoch SF.Dnes (12.6.2020) uzrela svetlo sveta správa o predčasnom ukončení súťaží mládeže vo futsale. Prečo nakoniec takéto rozuzlenie? 

"Rozhodnutie Výkonného výboru vychádzalo prioritne z požiadavky klubov - účastníkov týchto súťaží. Nemá zmysel "nasilu" organizovať súťaž, ak samotní účastníci nemajú záujem o jej dohratie. Na druhej strane, ak sa pozrieme reálne na časový priestor, ktorý nám zostal a koľko bolo potrebné odohrať stretnutí v dvoch juniorských ligách, zrejme by nebolo jednoduché zabezpečiť objektívne dohratie týchto dvoch súťaží, navyše ak v niektorých mestách nie sú momentálne k dispozícii haly. Približne do dvojtýždňového priestoru by bolo potrebné vsunúť tri kompletné dvojkolá v dvoch súťažiach, pričom však mnohí chlapci hrajú obe súťaže. Určite by nejaké problémy vznikli, no pri dobrej vôli a chcení všetkých zúčastnených by sa dohratie mohlo zvládnuť. "

Hovoríte, že VV SF akceptoval návrh klubov. Koľko klubov bolo za dohratie sezóny? Môžete nám prezradiť, ako sa kluby pozerali na dohratie sezóny? 

"Iba štyri kluby prejavili záujem súťaže dohrať a až sedem klubov bolo proti dohratiu. Oficiálne vyjadrenia boli jednoznačného charakteru, bez nejakých vysvetľujúcich či doplňujúcich komentárov. V predchádzajúcich diskusiách s predstaviteľmi klubov však zneli ako hlavné motívy nedohrávania súťaží najmä časový priestor vo väzbe na požiadavku dohrania do 30. júna, neprístupnosť hál, trojmesačný tréningový a herný výpadok, málo času na opätovný návrat k súťaženiu z pohľadu fyzickej pripravenosti hráčov."

Prečo kluby trvali na dohratí súťaží do 30.6.2020? Nebolo možné dohrať sezónu aj v neskorších termínoch? 

"Taká bola požiadavka väčšiny klubov, ale čiastočne to mohlo súvisieť s tým, že v zmysle noriem SF sa dňom 30. júna končí súťažný ročník a 1. júlom začína ročník nový a otvára sa letné registračné obdobie, v ktorých možno realizovať prestupy. My sme vo Výkonnom výbore už skôr diskutovali o legislatívnych možnostiach predĺženia tejto lehoty, pracovali sme s viacerými návrhmi ako súťažný ročník juniorských súťaží dohrať. Nakoniec padlo jasné rozhodnutie zo strany klubov a je zbytočné teraz polemizovať o tom, čo by bolo správne, objektívne, spravodlivé, a čo nie."

Štyri kluby je dosť malé číslo. Máme to chápať tak, že ani prípadná alternatíva pre kluby, ktoré chceli dohrať sezónu, nebude? 

"Je pravda, že pôvodne sme uvažovali nad myšlienkou pripraviť pre záujemcov o dohranie ligy aspoň nejakú osobitnú súťaž, ak by muselo prísť k rozhodnutiu o predčasnom ukončení ligových súťaží. Zástancovia pokračovania ligy totiž argumentovali tým, že "chlapci chcú hrať". To však platilo v skoršom období, kedy pri prvých diskusiách s klubmi, nevyznel prieskum za dokončenie súťaží tak jednoznačne negatívne. Dnes mi vychádza z toho záver, že žiadnu osobitnú súťaž už organizovať nebudeme, ale o tom definitívne rozhodne Výkonný výbor na svojom zasadnutí v sobotu 13. júna."


V ďalšej sezóne 2020/2021 by mala pribudnúť aj nová súťaž pre hráčov do 15 rokov. Je táto súťaž, napriek súčasnému stavu ešte aktuálna? V akej fáze sú prípravy tejto súťaže?

"Výkonný výbor na svojom februárovom zasadnutí schválil návrh otvorenia novej mládežníckej súťaže pre kategóriu žiakov, jej vekové ohraničenie môže byť ešte vecou neskoršej dohody. Spustenie takejto súťaže je logické s ohľadom na novovzniknutý reprezentačný výber do 15 rokov, avšak bude závislé od záujmu klubov. Mnohí už pochopili potrebu rozširovania mládežníckeho futsalu smerom k nižším vekovým kategóriám a sú tu kluby, ktoré sa týmto smerom uberajú. Preto pokiaľ bude záujem aspoň štyroch klubov o vstup do takejto žiackej súťaže, SF túto ligu zabezpečí. Obdobne sme začali aj so súťažou v kategórii do 17 rokov a postupne záujem rastie. SF je pripravené podporiť túto súťaž rovnakým spôsobom, ako podporuje už existujúce súťaže juniorov do 17 a 20 rokov. SF klubom uhrádza väčšinu nákladov na súťaženie - náklady na rozhodcov a náklady na športové haly sú plne v réžii SF, každý klub dostáva 20 lôpt na najvyššej kvality na sezónu. Uvažuje sa aj nad príspevkami pre trénerov týchto mládežníckych družstiev, ale túto myšlienku treba domyslieť a dopracovať."

V kuloároch sa hovorí aj o juniorskej súťaži dievčat. Môžeme sa teda tešiť až na dve nové súťaže pod gesciou SF? 

"Určite prichádza do úvahy aj takáto myšlienka. Vychádzame z toho, že v ženskej prvoligovej súťaží hrajú už dnes dve juniorské družstvá a evidujeme záujem z ďalších miest. To vytvára základňu pre novú súťaž a naviac vyčlenením juniorských B-družstiev z prvej ligy zabezpečíme aj väčšiu objektivitu súťaženia v ženskej lige."

V oblasti mládežníckeho futsalu sa uskutočňujú aj školské majstrovstvá Slovenska vo futsale žiakov, ktoré SF organizoval v spolupráci so SAŠŠ. V akej fáze sú tieto súťaže? 

"Neoddeliteľnou súčasťou mládežníckych súťaží SF je už 5 rokov aj projekt "Futsal do škôl", ktorého sa každoročne zúčastňuje po celom Slovensku viac ako tisíc základných a stredných škôl. Spolupráca so Slovenskou asociáciou športu na školách (SAŠŠ) získala pevné a veľmi významné miesto v rozvoji mládežníckeho futsalu na Slovensku. SF sa čoraz viac zapája do personálnej a materiálovej podpory týchto súťaží, a to už na krajskej úrovni a v miestach s väčšími personálnymi možnosťami aj na okresnej úrovni. Je preto škoda, že tieto súťaže v tomto školskom roku nebudú môcť byť dohraté."

V spolupráci so SFZ ste organizovali aj Halovú sezónu mládeže U15 a U13, ktorá sa prvý krát odohrala s pravidlami futsalu pod dozorom futsalových rozhodcov. Aký výstup máme z tohoto projektu? Bude sa v spolupráci pokračovať? 

"SF nie je síce organizátorom týchto súťaží, priama organizácia týchto súťaží zostáva na SFZ, avšak je to výrazný medzník v ponímaní futsalu medzi futbalovými trénermi. To bolo aj našim cieľom pri presadzovaní tejto spolupráci so SFZ - dostať futsal viac do povedomia futbalovým trénerom, keďže mnohí sa k futsalu stavali negatívne. V zahraničí je takáto forma spolupráce bežná a pre obe strany veľmi výhodná. Pokiaľ máme informácie, medzi futbalovými tímami prevažovali pozitívne dojmy zo zmeny, ktorú SFZ do zimných mládežníckych súťaží zaviedlo. Uvidíme, ako si SFZ vyhodnotí prvú halovú sezónu s futsalovými pravidlami. SF je po odstránení drobných problémov, ktoré sa vyskytli pri poskytovaní odmien rozhodcom, pripravené v tejto oblasti ďalej spolupracovať."