logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Tomáš Takáč sa stal novým predsedom Slovenského futsalu

pondelok, 21.06.2021|Posledná aktualizácia 21.6.2021 12:37

Novým predsedom Slovenského futsalu sa v nedeľu stal Tomáš Takáč.

Volebná konferencia sa mala v Púchove uskutočniť v sobotu (19.6.), avšak nezúčastnil sa dostatočný počet delegátov (potrebných minimálne 70% z pozvaných 45 oprávnených delegátov), a tak sa 27 prítomných delegátov nedostalo nielenže k volebným aktom, ale ani k prerokovaniu základných výročných správ za rok 2020. V zmysle Stanov SF musela byť konferencia zopakovaná v nedeľu. Na opakovanej konferencii je v zmysle Stanov SF potrebné nižšie percento uznášaniaschopnosti, čo bolo splnené a Tomáš Takáč sa oficiálne stal novým predsedom Slovenského futsalu.

Prinášame jeho príhovor:

Milí členovia Slovenského futsalu,

Dovoľte mi touto cestou sa k vám prihovoriť po uskutočnení poslednej volebnej konferencie Slovenského futsalu, konanej 20.6.2021 v Púchove. Počas nej som mal možnosť ako kandidát na nového predsedu SF dostať dôveru delegátov, ktorí zastupovali celé široké spektrum našej futsalovej komunity.

Náš futsal stojí pred niekoľkými pozitívnymi významnými míľnikmi ako je účasť mužskej reprezentácie na ME či účasť ženskej reprezentácie pred dôležitým kvalifikačným kolom. Sú vyústením dobre odvedenej práce a správne nastavenie a smerovanie nášho futsalu v mnohých aspektoch, za ktoré je na mieste sa nielen z mojich úst doterajšiemu vedeniu Slovenského futsalu úprimne a oprávnene poďakovať.

Stojí však aj pred výzvami či víziami , kde bude tak mojím záujmom, ako i záujmom celého výkonného výboru, tieto vízie zrealizovať, vylepšovať či udržovať. Ligová súťaž a pozdvihnutie jej renomé, reštart regiónov a ich súťaží, zdokonalenie práce s mládežou so snahou o rozšírenie základne, výchova nových trénerov, či ďalšie skvalitňovanie práce rozhodcov. To všetko sú činnosti a ciele, ktoré by náš šport mohli a mali posúvať ďalej. Aby na vrchole tohto ľadovca bola účasť našich výberov na záverečných turnajoch FIFA či UEFA pravidelná a nadviazala tak na práve dosiahnuté reprezentačné úspechy.

K tomu všetkému bude nevyhnutné aktívne spolupracovať s našou strešnou organizáciou – SFZ, vystupovať voči potenciálnym sponzorom a podporovateľom patrične „trhovo“ a konkurencieschopne, aby sa futsal mohol neustále rozvíjať, napredovať a mať možnosť oslovovať čo najväčšiu základňu tohto športu.

Tieto vízie ale nie sú krátkodobé a rozhodne nebudú len výsledkom práce vedenia SF či len jeho predsedu. Ich realizácia bude výsledkom nás všetkých s mojím úprimným želaním, aby každý jeden člen SF mal záujem vrámci svojich schopností a možností ho napĺňať. Z pozície predsedu SF sa budem snažiť byť na tejto náročnej ceste za dosahovaním cieľov príkladom.

Ďakujem za prejavenú dôveru.

Futsalu zdar!!!


Ing. Tomáš Takáč

Predseda SF