logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Úradná správa č. 25

piatok, 28.05.2021|Posledná aktualizácia 29.5.2021 09:16

Úradná správa SF č. 25 - 2020/2021

1.) Výkonný výbor SF

- oznamuje, že riadna (volebná) Konferencia SF sa uskutoční v sobotu 19. júna 2021 v Púchove; všetky informácie ku konferencii budú priebežne zverejňované na webstránke SF www.futsalslovakia.sk

- vyzýva oprávnené osoby, aby doručili VV SF (emailom na adresu: exekutiva@futsalslovakia.sk) najneskôr 14 dní pred konaním Konferencie SF 2021 (t. j. do 5. 6. 2021) prípadné návrhy do programu s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi

- oznamuje, že návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť riadne a kompletne podané (emailom na adresu: exekutiva@futsalslovakia.sk) najmenej 5 dní pred dňom konania KSF, na ktorej sa konajú voľby (t.j. v pondelok 14.6.2021 do 24,00 h.)


2.) Športovo-technický úsek SF

- schvaľuje dohodu klubov o ÚHČ stretnutia Varta Futsal Ligy 2020/2021 Futsal Team Komárno - RIDOP MIBA Banská Bystrica na štvrtok 27.5.2021 o 20:00 h v ŠH v Komárne

- oznamuje opravu ÚHČ stretnutia Varta Futsal Ligy 2020/2021 TNF Prievidza - ŠK Makroteam Žilina, sobota 29.5. o 20:00 ŠH Prievidza

- oznamuje termíny jednotlivých kôl FEJ U-20, FEJ U-17 a Ženskej futsalovej ligy nasledovne:

FEJ U-20: kvalifikačné turnaje - 31.5.2021 Bratislava, 1.6.2021 Levice, semifinálové turnaje - 7.-8.6.2021 (miesto konania bude určené podľa postupujúcich z kvalifikačných turnajov), Fina Four: 12. a 13.6.2021 Púchov

FEJ U-17: kvalifikačné turnaje - 3.6.2021 Badín, 4.6.2021 Košice, Final Four: 15. a 16.6.2021 Púchov

ŽFL: finálový turnaj - 26. a 27.6.2021 Piešťany


3.) Komisia rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje zmeny obsadenia R a D v stretnutiach Varta Futsal Ligy 2020/2021 nasledovne:

Štvrtok 27.05.2021, 20:00 Futsal Team Komárno - Ridop MIBA Banská Bystrica (Behančin, Grom, Ďurina, Krchňavý)

Piatok 28.05.2021, 19:00 MIMEL Lučenec - MAYERSON Nové Zámky Futsal (Budáč ml., Belavý, Polomský, Hrmo)


- oznamuje obsadenie R a D v stretnutiach FEJ U-20 a FEJ U-17:

FEJ U-20, ŠH FTVŠ Bratislava, pondelok 31. mája 2021

9,15 h. 4FSC Bratislava - Pinerola Bratislava (Bohun, Angyal)

10,20 h. MŠK Žilina Futsal - TNF Prievidza (Angyal, Bohun)

11,25 h. Ekoprim Prešov - 4FSC Bratislava (Bohun, Angyal)

12,15 h. Pinerola Bratislava - TNF Prievidza (Angyal, Bohun)

13,05 h. MŠK Žilina Futsal - Ekoprim Prešov (Bohun, Angyal)

13,55 h. 4FSC Bratislava - TNF Prievidza (Fischer, Kováčik)

14,45 h. Pinerola Bratislava - MŠK Žilina Futsal (Kováčik, Fischer)

15,35 h. Ekoprim Prešov - TNF Prievidza (Fischer, Kováčik)

16,25 h. 4FSC Bratislava - MŠK Žilina Futsal (Kováčik, Fischer)

17,15 h. Pinerola Bratislava - Ekoprim Prešov (Fischer, Kováčik)

ŠH Levice, utorok 1.júna 2021

9,15 h. Futsal Team Levice – MŠK Mayerson Nové Zámky (Polomský, Nagy R.)

10,20 h. ŠK Makroteam Žilina – Mimel Lučenec (Mózer, Rečka)

11,25 h. Podpor pohyb Košice - Futsal Team Levice (Nagy R., Polomský)

12,15 h. MŠK Mayerson Nové Zámky – Mimel Lučenec (Rečka, Mózer)

13,05 h. ŠK Makroteam Žilina - Podpor pohyb Košice (Polomský, Nagy R.)

13,55 h. Futsal Team Levice – Mimel Lučenec (Mózer, Rečka)

14,45 h. MŠK Mayerson Nové Zámky – ŠK Makroteam Žilina (Nagy R., Polomský)

15,35 h. Podpor pohyb Košice - Mimel Lučenec (Rečka, Mózer)

16,25 h. Futsal Team Levice – ŠK Makroteam Žilina (Polomský, Nagy R.)

17,15 h. MŠK Mayerson Nové Zámky – Podpor pohyb Košice (Mózer, Rečka)

FEJ U-17, ŠH Badín, 3. júna 2021 - Behančin, Nemček S., Antalík (časový harmonogram bude zaslaný R po dohode s organizátormi o presných časoch použiteľnosti príslušných hál)

FEJ U-17, ŠH Košice, 4. júna 2021 - Cisko M., Cisko Š, Nagy T. (časový harmonogram bude zaslaný R po dohode s organizátormi o presných časoch použiteľnosti príslušných hál)

- oznamuje, že podnet Futsal team Levice podaný emailom zo dňa 19.05.2021 v celom rozsahu zamieta, nakoľko nespĺňa náležitosti podľa RS časť D čl.1/c.

- oznamuje, že

podnet Futsal team Levice podaný emailom zo dňa 22.05.2021 v celom rozsahu zamieta, nakoľko nespĺňa náležitosti podľa RS časť D čl.1/c.

- upozorňuje funkcionárov klubov, že KRaD nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly D/1/a-f Rozpisu súťaží. Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný len v prípade, ak bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KRaD SF je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený alebo nenariadený PK, nesprávne uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kapitoly C/3/a Rozpisu súťaží bude uhradený v MZF, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp. stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie. Minutáž je potrebné uviesť podľa hracieho času stretnutia a aj zverejneného videozáznamu na www.futbalnet.sk. KRaD SF sa bude zaoberať námietkami, sťažnosťami, podnetmi podanými výlučne cez ISSF systém. Námietky, sťažnosti, podnety podané emailom, prípadne inými komunikačnými cestami nebudú prerokované.


Výpis z Úradnej správy DK SFZ zo dňa 28.5.2021:

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa čl. 9/2b1,2 DP a čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

U 823 – Peter Mútňan / 1243738 / TNF Prievidza, VARTA Futsal liga / – od 22.05.2021.

Oznamy :

U 824 - Gabriel Švec / 1130614 / Futsal Team Levice, VARTA Futsal liga / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 799 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 24.05.2021 do 23.12.2021.