logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Úradná správa č. 8

piatok, 21.08.2020|Posledná aktualizácia 16.10.2020 12:04

Úradná správa SF č. 8 - 2020/2021

1.) Športovo-technický úsek SF

- oznamuje, že v pondelok 24. augusta 2020 od 19,00 hod. sa prostredníctvom videokonferencie v aplikácii MS Teams uskutoční pracovné zasadnutie klubov Varta Futsal Ligy 2020/2021

- oznamuje, že prihlášky do juniorských súťaží FEJ U-17 a FEJ U-20 môžu kluby podávať prostredníctvom ISSF v lehote do 5. septembra 2020 do 24,00 hod. (začiatok súťaží je plánovaný na 24. októbra 2020)

2.) Komisia pre riadenie rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje, že letný licenčný seminár rozhodcov a delegátov SF sa uskutoční v dňoch 11. - 12. septembra 2020, Hotel Zátoka Senec (program seminára bude zaslaný elektronickou formou)

3.) Matrika SF

- oznamuje zrealizované matričné úkony - základné registrácie: 1303185 - Milan Bitala (TNF Prievidza), 1223960 - Csaba Králik (Futsal Team Komárno)

- oznamuje zrealizované matričné úkony - prestup s obmedzením: 1261006 - Marek Gajdács (Wild Boys '02 Bratislava - Futsal Team Levice) - do 30.06.2021