logo

Úradná správa SF č. 1 - 2023/24

piatok, 14.07.2023

1.) Exekutíva SF

Pripomína extraligovým klubom povinnosti vyplývajúce zo schváleného Rozpisu súťaže pre sezónu 2023/2024:

• Sú povinné najneskôr do 15.7.2023 oznámiť na e-mailovú adresu Riadiaceho orgánu (exekutiva@futsalslovakia.sk ) úradné hracie časy (ďalej iba „UHČ“) platné pre súťažný ročník 2023/2024.

• Pred začiatkom súťaže, najneskôr do 1.8.2023, si určí každý klub farbu dresov, trenírok a štulpní hráčov, brankárov a hráčov pre power-play, v ktorých bude povinne hrať domáce zápasy.

• Najneskôr do 15.8.2023 platí povinnosť prihlásiť do súťaže minimálne jedno žiacke alebo junorské mužstvo

Oznamuje všetkým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 5., 9., 12. a 15. ŽK, podľa čl. 37/7 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2023/2024. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty pre futsal sú stanovené nasledovne:

NIKÉ Futsal Extraliga: 50 eur  
FEJ: 20 eur

2.) Komisia rozhodcov SF a komisia delegátov SF:

• oznamuje, že predsezónny seminár rozhodcov a delegátov SF sa uskutoční 26.augusta 2023 od 09:00 hod. v Žiline. Žiadame R a D SF o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli seminára zúčastniť.

• potencionálni noví rozhodcovia prihláste sa na email rozhodcovia@futsalslovakia.sk.

KR a KD SF žiada R a D SF o vykonanie/skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou 2023/2024:

1. uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol)

2. platnosť registračného preukazu. Je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť).

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 3 - 2024/25

19.7.2024

Úradná správa SF č. 2 - 2024/25

12.7.2024

Úradná správa SF č. 1 - 2024/25

6.7.2024

Úradná správa SF č. 42 - 2023/24

21.6.2024

Úradná správa SF č. 41 - 2023/24

7.6.2024

Úradná správa SF č. 40 - 2023/24

17.5.2024

Úradná správa SF č. 39 - 2023/24

10.5.2024

Úradná správa SF č. 38 - 2023/24

3.5.2024

Úradná správa SF č. 37 - 2023/24

19.4.2024

Úradná správa SF č. 36 - 2023/24

12.4.2024

Úradná správa SF č. 35 - 2023/24

5.4.2024

Úradná správa SF č. 34 - 2023/24

4.4.2024