logo

Úradná správa SF č. 10 - 2021/22

piatok, 08.10.2021|Posledná aktualizácia 8.10.2021 07:24

1.) Športovo-technický úsek SF

- pripomína, že Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) spoločne s políciou zintenzívňujú mimoriadne kontroly dodržiavania protiepidemických opatrení podľa platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Dozor nad rešpektovaním protiepidemických pravidiel uskutočňujú aj pri organizovaní hromadných podujatí, ako sú športové udalosti

- dôrazne žiada o prísne dodržiavanie vládnych nariadení pre organizáciu hromadných podujatí podľa usmernenia SF. Všetky stretnutia sa hrajú v režime OTP. Dodržiavania opatrení budú zaznamenávať delegáti v správach o stretnutiach

U21: Schvaľuje na základe dohody klubov zmenu termínu stretnutia 4.kola 1. SLF medzi MŠK Mayerson Nové Zámky - Podpor Pohyb Košice. Stretnutie sa odohrá 9.10.2021 o 20:30.

U22: Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch zo stretnutia 3. kola medzi Futsal Team Komárno - MŠK Mayerson Nové Zámky za nevytlačenie zápisu o stretnutí v stanovenom termíne, nedostatočnú usporiadateľskú službu, nenahratie videozáznamu do 48 hodín a nezabezpečenie nosidiel s obsluhou udeľuje finančnú pokutu vo výške 160€. (RS B5/l,m,w).

U23: Na základe Správy delegáta zo stretnutia 3. kola medzi Podpor Pohyb Košice - Mimel Lučenec za nepripravenie time-out kariet a záznamu o vylúčených hráčoch udeľuje finančnú pokutu vo výške 20€ (RS B5/z, aa).

U24: Na základe Správy delegáta zo stretnutia 3. kola medzi Pinerola 1994 Futsal Academy - Futsal Team Levice za nezabezpečenie nosidiel s obsluhou udeľuje finančnú pokutu vo výške 20€ (RS B5/c s odkazom na ÚS č. 8, zo dňa 24.09.2021).

2.) Komisia rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje zmeny obsadenia R v stretnutí 4.kola 1.SLF:

Piatok 08.10.2021:

20:15 CopyLeaders Prievidza – Futsal Team Komárno: Behančin za Šlapku

Sobota 09.10.2021:

20:30 MŠK MAYERSON Nové Zámky - Podpor Pohyb Košice: Bohun za Polomského, Bublávek za Mózera

- oznamuje obsadenie R a D v stretnutiach 5.kola 1.SLF:

Piatok 15.10.2021:

20:00 Futsal Team Komárno - 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava (Fischer, Bublávek, Nagy R., Hrmo)

20:00 Podpor Pohyb Košice - CopyLeaders Prievidza (Havrila, Cisko Š., Šeršeň, Ježík)

20:00 MIBA Banská Bystrica – Futsal Team Levice (Polomský, Marko, Filkus, Kuspán)

20:30 Pinerola 1994 Futsal Academy - MŠK Mayerson Nové Zámky (Behančin, Matula, Kováčik, Hlavenka)

Sobota 16.10.2021:

17:30 ŠK Makroteam Žilina - Mimel Lučenec (Botka, Michna, Behančin, Badura)

- ospravedlnenia: Šlapka, do 31.10., Angyal 15.-17.10., Peško 09.-14.11., Budáč P. ml. 15.-17.10., Behančin 26.-31.10.

- náhradný seminár úspešne absolvovali: Angyal, Bereščík, Havrila, Kubinec, Kováčik, Nagy R.

- nominačná listina R pre súťažný ročník 2021/2022 1.SLF, U-17, U-19, ŽFE: Angyal, Behančín, Bereščík, Bohun, Botka, Bublávek, Budáč P. ml., Brutvanová, Cisko M., Cisko Š., Filkus, Fischer, Havrila, Kováčik, Michna, Marko, Matula, Mózer, Nagy R., Nemček J., Nemček S., Peško, Polomský, Rečka, Šeršeň, Šlapka.

- nominačná listina D pre súťažný ročník 2021/2022 1.SLF, U-17, U-19, ŽFE: Badura, Budáč P. st., Čuhár, Hlavenka, Hrmo, Ježík, Krchňavý, Kubinec, Kuspán, Ploštica.

3.) Matrika SF

Prestup:

1351288 Ladislav Mikita Pinerola - 1994 Futsal Academy

Prestup s obmedzením: do 30.06.2022

1208579 Patrik Krištofík - MIBA Banská Bystrica

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 5 - 2022/23

12.8.2022

Úradná správa SF č. 4 - 2022/23

5.8.2022

Úradná správa SF č. 2 - 2022/23

22.7.2022

Úradná správa SF č. 1 - 2022/23

15.7.2022

Úradná správa SF č. 46 - 2021/22

8.7.2022

Úradná správa SF č. 45 - 2021/22

1.7.2022

Úradná správa SF č. 44 - 2021/22

24.6.2022

Úradná správa SF č. 43 - 2021/22

17.6.2022

Úradná správa SF č. 42 - 2021/22

10.6.2022

Úradná správa SF č. 41 - 2021/22

3.6.2022

Úradná správa SF č. 40 - 2021/22

28.5.2022

Úradná správa SF č. 39 - 2021/22

20.5.2022