logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Úradná správa SF č. 13 - 2021/22

piatok, 29.10.2021
1.) Športovo-technický úsek SF

- dôrazne žiada o prísne dodržiavanie vládnych nariadení pre organizáciu hromadných podujatí podľa usmernenia SF. Všetky stretnutia sa hrajú v režime OTP. Dodržiavania opatrení budú zaznamenávať delegáti v správach o stretnutiach

U39: Na základe dohody klubov a riadiaceho orgánu schvaľuje zmenu termínu stretnutia 9. kola Futsal Team Levice - CopyLeaders Prievidza. Stretnutie sa odohrá 11.11.2021 o 20:30. (TV zápas na JOJŠport.)

U40: Na základe žiadosti 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK BA odkladá stretnutie 8. kola medzi 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK BA - Mimel Lučenec na neurčito z dôvodu účasti viacerých hráčov na reprezentačnom zraze U19. (RS B/3/j)

U41: Na základe žiadosti Pinerola 1994 Futsal Academy odkladá stretnutie 8. kola Podpor Pohyb Košice - Pinerola 1994 Futsal Academy na neurčito z dôvodu účasti viacerých hráčov na reprezentačnom zraze U19. (RS B/3/j)

U42: Na základe Správy delegáta zo stretnutia 6. kola Futsal Team Komárno - Podpor Pohyb Košice za nezabezpečenie včasného uvoľnenia hracej plochy udeľuje finančnú pokutu vo výške 20€. (RS B/5/e).

U43: Poplatky za delegované osoby za 10/21 podľa uznesenia.

U44: Berie na vedomie podanie klubu ŠK Makroteam Žilina a z dôvodu rozhodnutia RÚVZ odkladá stretnutie 7. kola ŠK Makroteam Žilina - TNF Prievidza na neurčito.

2.) Komisia rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje nové obsadenie R v stretnutiach 7.kola 1.SLF:

Piatok 29.10.2021:

20:00 Podpor Pohyb Košice - 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava (Marko, Šeršeň, Havrila, Hrmo)

20:30 Pinerola 1994 Futsal Academy - Futsal Team Komárno (Bohun, Rečka, Bublávek, Hlavenka)

- oznamuje obsadenie R a D v stretnutiach 8.kola 1.SLF:

Piatok 05.11.2021:

20:00 MŠK Mayerson Nové Zámky - Futsal Team Levice (Polomský, Angyal, Nagy R., Ježík)

20:15 CopyLeaders Prievidza - MIBA Banská Bystrica(Bublávek, Kováčik, Filkus, Kubinec)

- ospravedlnenia: Budáč P. ml. 29.-31.10., Botka 01.-07.11., Hlavenka 05.11., Šlapka 05.-07.11., Filkus 12.11., Bereščík PN do prihlásenia.

- zimný seminár RaD SF sa uskutoční v termíne 12.-13.02.2022.

3.) Matrika SF

Upozorňuje:

Článok 7 - Registračné obdobia

(1) Žiadosť o transfer sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.07. do 31.10. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),

b) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie); v prípade, ak podľa termínovníka príslušnej súťaže je termín posledného kola základnej časti predchádzajúcej nadstavbovej časti skorší ako 31.01., zimné registračné obdobie sa končí týmto termínom posledného kola.

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 39 - 2021/22

20.5.2022

Úradná správa SF č. 38 - 2021/22

20.5.2022

Úradná správa SF č. 37 - 2021/22

6.5.2022

Úradná správa SF č. 36 - 2021/22

29.4.2022

Úradná správa SF č. 35 - 2021/22

22.4.2022

Úradná správa SF č. 34 - 2021/22

15.4.2022

Úradná správa SF č. 33 - 2021/22

8.4.2022

Úradná správa SF č. 32 - 2021/22

1.4.2022

Úradná správa SF č. 30 - 2021/22

21.3.2022

Úradná správa SF č. 29 - 2021/22

11.3.2022

Úradná správa SF č. 28 - 2021/22

4.3.2022

Úradná správa SF č. 27 - 2021/22

24.2.2022