logo

Úradná správa SF č. 17 - 2021/22

piatok, 26.11.2021|Posledná aktualizácia 26.11.2021 10:25

1) Výkonný výbor SF

- na základe vládnych opatrení, vyhlásení núdzového stavu na 90 dní a prijatia lockdownu na území SR doporučuje prerušiť najvyššiu futsalovú súťaž 1.SLF 2021/22 na minimálne dva týždne s účinnosťou od 24.11.2021

2.) Športovo-technický úsek SF

- berie na vedomie rozhodnutie VV SF a prerušuje najvyššiu futsalovú súťaž 1.SLF 2021/22 na minimálne dva týždne s účinnosťou od 24.11.2021. Kluby budú včas informované o ďalšom postupe.

U52: Za neuhradenie zbernej faktúry v lehote splatnosti udeľuje klubu Futsal team Komárno finančnú pokutu vo výške 50€. (RS C/1/b, C/3/a - 13. bod).

U53: Za neuhradenie zbernej faktúry v lehote splatnosti udeľuje klubu Pinerola 1994 Futsal Academy BA finančnú pokutu vo výške 100€. (RS C/1/b, C/3/a - 13. bod).

U54: Na základe dohody klubov schvaľuje zmenu termínu stretnutia 11. kola medzi CopyLeaders Prievidza - MŠK Mayerson Nové Zámky, stretnutie sa odohrá 28.01.2022 o 20:15.

3.) Komisia rozhodcov a delegátov SF

- na svojom zasadnutí dňa 23.11.2021 prejednala námietku ŠK Makroteam Žilina na udelenie ČK po 2.ŽK hráčovi Miloš Hubočan 1316483 zo stretnutia 10.kola 1.SLF ŠK Makroteam Žilina - Pinerola 1994 Futsal Academy. KRaD SF považuje námietku za neopodstatnenú nakoľko nespĺňa náležitosti podľa RS 1. SLF 2021/22 D/1/c. Avšak z dôvodu podania podnetu ŠK Makroteam Žilina na DK SFZ sa KRaD udelenou ČK musela zaoberať a rozhodla, že R2 postupoval správne ak za nedovolený zákrok na hosťujúceho brankára udelil v 35.minúte ŽK hráčovi domácich č. 9 Miloš Hubočan. Jednalo sa o vrazenie do súpera riskantným spôsobom a nakoľko išlo o druhú ŽK, R2 správne previnilého hráča vylúčil.

- sa z vlastnej iniciatívy a podnetu R2 zaoberala nedovoleným zákrokom hráča domácich č. 6 Jakub Mahút 1329120 v stretnutí 10.kola ŠK Makroteam Žilina – Pinerola 1994 Futsal Academy zo dňa 20.11.2021, ktorý sa dopustil v 35. minúte násilného správania voči súperovi, ktoré spočívalo v úmyselnom údere do tváre súpera nadmernou silou v prerušenej hre. Hráčovi mal R2 udeliť ČK za telesné napadnutie súpera. V tejto súvislosti KRaD odstupuje hráča ŠK Makroteam Žilina Jakub Mahút 1329120 na DK SFZ za telesné napadnutie úder súperovi do tváre nadmernou silou. 

- sa zaoberala podnetmi R2 na hodnotenie pozorovateľa rozhodcov zo stretnutia 1.SLF 10.kola ŠK Makroteam Žilina – Pinerola 1994 Futsal Academy zo dňa 20.11.2021. KRaD SF podnety prijala ako opodstatnené a vyhovela im. 

- nariaďuje pozorovateľovi rozhodcov zo stretnutia 1.SLF 10.kola ŠK Makroteam Žilina – Pinerola 1994 Futsal Academy hraného dňa 20.11.2021 aby na základe bodov 1 a 2 opravil hodnotenie R2 a popis priestupkov v správe PR uvedeného stretnutia.

4.) Matrika SF

Základná registrácia:

1280268 Peter Terpaj Podpor Pohyb Košice

1280574 William Leško Podpor Pohyb Košice

Prestup:

1324434 Michal Ivanič Podpor Pohyb Košice

5.) DK SFZ

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa čl. 9/2b1,2 DP a čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

U 441 – Miloš Hubočan / 1316483 / ŠK Makroteam Žilina, 1. SLF / – od 21.11.2021.

U 442 – Jakub Mahút / 1329120 / ŠK Makroteam Žilina, 1. SLF / – DK na základe stanoviska odbornej komisie KR SF rozhodla, že za telesné napadnutie (udretie súpera do tváre nadmernou silou v prerušenej hre) počas stretnutia 10. kola 1. SLF medzi ŠK Makroteam Žilina – Pinerola 1994 Futsal Academy podľa čl. 49/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 25.11.2021 s prerušením podľa čl. 34/7 DP.

U 443 – ŠK Makroteam Žilina / 1. SLF / – DK berie na vedomie podnet klubu doručený prostredníctvom ISSF dňa 23.11.2021 (ID 142606) a na základe stanoviska odbornej komisie KR SF k situácii zo 36. minúty a udeleniu ČK po 2. ŽK hráčovi domácich č. 9 Miloš Hubočan / 1316483 / počas stretnutia 10. kola 1. SLF medzi ŠK Makroteam Žilina – Pinerola 1994 Futsal konaného dňa 20.11.2021 ponecháva v platnosti U 441.

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 5 - 2022/23

12.8.2022

Úradná správa SF č. 4 - 2022/23

5.8.2022

Úradná správa SF č. 2 - 2022/23

22.7.2022

Úradná správa SF č. 1 - 2022/23

15.7.2022

Úradná správa SF č. 46 - 2021/22

8.7.2022

Úradná správa SF č. 45 - 2021/22

1.7.2022

Úradná správa SF č. 44 - 2021/22

24.6.2022

Úradná správa SF č. 43 - 2021/22

17.6.2022

Úradná správa SF č. 42 - 2021/22

10.6.2022

Úradná správa SF č. 41 - 2021/22

3.6.2022

Úradná správa SF č. 40 - 2021/22

28.5.2022

Úradná správa SF č. 39 - 2021/22

20.5.2022