logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Úradná správa SF č. 18 - 2021/22

piatok, 03.12.2021|Posledná aktualizácia 3.12.2021 09:11

1) Výkonný výbor SF
- z dôvodu rovnakých poplatkov klubov za zápasy 1.SLF hlasovaním per rollam schválil úpravu Rozpisu súťaže s účinnosťou od zápasov 1.kola, C/1 - b) Náklady na činnosť klubu sú kluby povinné uhrádzať na základe MZF za uplynulý kalendárny mesiac, a to v lehote splatnosti ustanovenej na tejto faktúre. Tieto mesačné náklady pripadajúce na činnosť jednotlivého klubu sa vypočítajú ako súčet súčinu priemernej výšky nákladov na rozhodcov na jedno stretnutie a počtu skutočne odohratých zápasov jednotlivého klubu v tomto mesiaci. Súčasťou MZF sú aj prípadné iné poplatky a pokuty spojené s činnosťou klubu v danom mesiaci.

2.) Športovo-technický úsek SF

U55: Poplatky za delegované osoby za 11/21 podľa uznesenia.

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 21 - 2021/22

14.1.2022

Úradná správa SF č. 20 - 2021/22

31.12.2022

Úradná správa SF č. 19 - 2021/22

16.12.2021

Úradná správa SF č. 17 - 2021/22

26.11.2021

Úradná správa SF č. 16 - 2021/22

19.11.2021

Úradná správa SF č. 15 - 2021/22

12.11.2021

Úradná správa SF č. 14 - 2021/22

12.11.2021

Úradná správa SF č. 13 - 2021/22

29.10.2021

Úradná správa SF č. 12 - 2021/22

22.10.2021

Úradná správa SF č. 11 - 2021/22

15.10.2021

Úradná správa SF č. 10 - 2021/22

8.10.2021

Úradná správa SF č. 9 - 2021/22

1.10.2021