logo

Úradná správa SF č. 18 - 2021/22

piatok, 03.12.2021|Posledná aktualizácia 3.12.2021 09:11

1) Výkonný výbor SF
- z dôvodu rovnakých poplatkov klubov za zápasy 1.SLF hlasovaním per rollam schválil úpravu Rozpisu súťaže s účinnosťou od zápasov 1.kola, C/1 - b) Náklady na činnosť klubu sú kluby povinné uhrádzať na základe MZF za uplynulý kalendárny mesiac, a to v lehote splatnosti ustanovenej na tejto faktúre. Tieto mesačné náklady pripadajúce na činnosť jednotlivého klubu sa vypočítajú ako súčet súčinu priemernej výšky nákladov na rozhodcov na jedno stretnutie a počtu skutočne odohratých zápasov jednotlivého klubu v tomto mesiaci. Súčasťou MZF sú aj prípadné iné poplatky a pokuty spojené s činnosťou klubu v danom mesiaci.

2.) Športovo-technický úsek SF

U55: Poplatky za delegované osoby za 11/21 podľa uznesenia.

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 5 - 2022/23

12.8.2022

Úradná správa SF č. 4 - 2022/23

5.8.2022

Úradná správa SF č. 2 - 2022/23

22.7.2022

Úradná správa SF č. 1 - 2022/23

15.7.2022

Úradná správa SF č. 46 - 2021/22

8.7.2022

Úradná správa SF č. 45 - 2021/22

1.7.2022

Úradná správa SF č. 44 - 2021/22

24.6.2022

Úradná správa SF č. 43 - 2021/22

17.6.2022

Úradná správa SF č. 42 - 2021/22

10.6.2022

Úradná správa SF č. 41 - 2021/22

3.6.2022

Úradná správa SF č. 40 - 2021/22

28.5.2022

Úradná správa SF č. 39 - 2021/22

20.5.2022