logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Úradná správa SF č. 19

piatok, 26.03.2021|Posledná aktualizácia 06.4.2021 09:56

Úradná správa SF č. 19-2020/2021

1.) Športovo-technický úsek SF

- oznamuje časový harmonogram stretnutí COVID CUPu 2021:

ŠH Prievidza 
26.3.2021 o 19:00 ŠK Makroteam Žilina – TNF Prievidza
27.3.2021 o 16:00  ŠK Makroteam Žilina – Futsal Team Levice
27.3.2021 o 18:30 TNF Prievidza - MIMEL Lučenec
28.3.2021 o 10:00  MIMEL Lučenec – ŠK Makroteam Žilina
28.3.2021 o 12:30  Futsal Team Levice – TNF Prievidza
ŠH Nové Zámky 
26.3.2021 o 19:00 MŠK Žilina FUTSAL – MIBA RIDOP Banská Bystrica
27.3.2021 o 16:00 MŠK MAYERSON Nové Zámky futsal – RIDOP MIBA Banská Bystrica 
27.3.2021 o 18:30 Futsal Team Komárno – MŠK Žilina Futsal
28.3.2021 o 10:00 MŠK Žilina FUTSAL – MŠK MAYERSON Nové Zámky futsal
28.3.2021 o 12:30 MIBA Banská Bystrica – Futsal Team Komárno

- dôrazne vyzýva účastníkov Covid Cup-u 2021 na dôsledné dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR, Protokolu osobitných opatrení v súvislosti s minimalizáciou šírenia ochorenia Covid-19 na futsalových stretnutiach a manuálov vypracovaných pre potreby Covid Cup-u 2021

- vyzýva usporiadateľov Futsal Cup-u 2021 v Lučenci a Nových Zámkov o náhradné splnenie povinnosti podľa článku B.5.n Rozpisu 1.SLF a článku V. ods. 1 Usmernenia VV SF - PRINCÍPY, ZÁSADY, SYSTÉM A ORGANIZÁCIA FUTSAL CUP-u 2021 (spracovanie videozáznamov zo stretnutí)

- schvaľuje žiadosť MŠK Žilina FUTSAL so súhlasným stanoviskom ostatných zúčastnených družstiev na výmenu poradia stretnutí Covid Cup-u 2021 v Nových Zámkoch v sobotu 27.3.2021

2.) Komisia rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje obsadenie R a D na COVID CUP 2021 v Prievidzi a Nových Zámkoch nasledovne:

Piatok 26.03.2021

ŠH Prievidza o 19:00 ŠK Makroteam Žilina – TNF Prievidza (Matula, Nemček S., Nemček J., Ježík)
ŠH Nové Zámky o 19:00 MŠK Žilina FUTSAL – MIBA RIDOP Banská Bystrica (Budáč ml., Belavý, Mózer, Hlavenka)

Sobota 27.03.2021

ŠH Prievidza o 16:00  ŠK Makroteam Žilina – Futsal Team Levice (Behančin, Botka, Badura)
ŠH Nové Zámky o 16:00 MŠK MAYERSON Nové Zámky futsal – RIDOP MIBA Banská Bystrica ( Fischer, Bublávek, Kuspán)
ŠH Prievidza o 18:30 TNF Prievidza - MIMEL Lučenec (Šlapka, Polomský, Badura)
ŠH Nové Zámky o 18:30 Futsal Team Komárno – MŠK Žilina Futsal (Bohun, Marko, Kuspán)

Nedeľa 28.03.2021

ŠH Prievidza o 10:00  MIMEL Lučenec – ŠK Makroteam Žilina (Polomský, Šlapka, Badura)
ŠH Nové Zámky o 10:00 MŠK Žilina FUTSAL – MŠK MAYERSON Nové Zámky futsal (Fischer, Bohun, Kuspán)
ŠH Prievidza o 12:30  Futsal Team Levice – TNF Prievidza (Botka, Behančin, Badura)
ŠH Nové Zámky o 12:30 MIBA Banská Bystrica – Futsal Team Komárno (Marko, Bublávek, Kuspán)


Výpis z ÚS (č. 34) - DISCIPLINÁRNA KOMISIA zo dňa 31.03.2021

FUTSAL:

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa čl. 9/2b1,2 DP a čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

U 620 – Jakub Vígľaš / 1305310 / Futsal Team Levice, Varta futsal liga / - od 27.03.2021.

Disciplinárna sankcia po 3. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie podľa čl. 37/6a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 621 – Roman Sedlárik (T) / 1065434 / TNF Prievidza, Varta futsal liga / - od 27.03.2021.

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.