logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Úradná správa SF č. 2 2021/22

piatok, 13.08.2021

Úradná správa SF č. 02 - 2021/2022

1.) Športovo-technický úsek SF

- oznamuje, že podmienky pre prihlásenie sa do futsalovej extraligy pre sezónu 2021/2022 splnilo 10 klubov.
- termín na zaplatenie štartovného je 16.8.2021 do 23.59. V prípade nezaplatenia štartovného v stanovenom termíne nebude klub zaradený do súťaže v sezóne 2021/2022.
- štartovné treba uhradiť na účet SF SK80 1100 0000 0026 2576 2389, prihláseným klubom bola vystavená a zaslaná faktúra. V prípade, že peniaze nebudú 16.8.2021 pripísané na účet SF, treba poslať fotokópiu dokladu o zaplatení štartovného do 16.8.2021 do 23.59 na mailovú adresu exekutiva@futsalslovakia.sk.
- pripomíname, že na základe rozhodnutia najvyšších riadiacich a legislatívnych orgánov SFZ pristúpili v ISSF k úpravám, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania noriem SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov. Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov. Nejde o hráčov, ale trénerov a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v ISSF. Už v novembri 2020 boli vymazané všetky osoby v realizačných tímoch a je ich potrebné opakovane nahrať novým spôsobom, aj s ich súhlasom. Kompletný návod nájdete tu: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: ladislavangyal@gmail.com

2.) Komisia rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje, že seminár rozhodcov a delegátov SF sa uskutoční 27.-28.08.2021 od 17:00hod. v Žiline v Hoteli Galileo, Hlinská 25, 01001. Pozvánka a podrobný program bude zaslaný emailom. Úspešne absolvovanie seminára je podmienka pre zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov a delegátov pre sezónu 2021/2022.

3.) Matrika SF

Základná registrácia:

1282498 Matúš Bach - Podpor Pohyb Košice

Prestup:

1181981   Gerhard Gluchman - Podpor Pohyb Košice

Prestup s obmedzením: do 30.06.2022

1241314 Richard Oberman - Podpor Pohyb Košice