logo

Úradná správa SF č. 2 - 2022/23

piatok, 22.07.2022|Posledná aktualizácia 22.7.2022 07:51

1.) Komisia R a D

• oznamuje že letný seminár rozhodcov a delegátov SF z nominačnej listiny r.2021/2022 sa uskutoční 27.augusta od 10:00 hod. v Žiline. Žiadame R a D SF o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli seminára zúčastniť.

• potencionálni noví rozhodcovia prihláste sa na email rozhodcovia@futsalslovakia.sk. Podmienkou je vek do 35 rokov.

• žiada R a D SF o vykonanie/skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou 2022/2023:

1. uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol)

2. platnosť registračného preukazu. Je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť),

2.) Exekutíva SF: 

- oznamuje klubom, že štartovné do extraligy vo výške 350,- eur je nutné zaplatiť najneskôr do 25. júla 23:59 prevodom na transparentný účet SF SK6609000000000011495643, klubom boli zaslané variabilné symboly a bude zaslaná faktúra.

- odmeny za umiestnenie v sezóne 2021/2022 budú klubom zaslané spolu s 1. splátkou sponzorského

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 5 - 2022/23

12.8.2022

Úradná správa SF č. 4 - 2022/23

5.8.2022

Úradná správa SF č. 1 - 2022/23

15.7.2022

Úradná správa SF č. 46 - 2021/22

8.7.2022

Úradná správa SF č. 45 - 2021/22

1.7.2022

Úradná správa SF č. 44 - 2021/22

24.6.2022

Úradná správa SF č. 43 - 2021/22

17.6.2022

Úradná správa SF č. 42 - 2021/22

10.6.2022

Úradná správa SF č. 41 - 2021/22

3.6.2022

Úradná správa SF č. 40 - 2021/22

28.5.2022

Úradná správa SF č. 39 - 2021/22

20.5.2022

Úradná správa SF č. 38 - 2021/22

20.5.2022