logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Úradná správa SF č. 21 - 2021/22

piatok, 14.01.2022|Posledná aktualizácia 14.1.2022 08:06

1) Výkonný výbor SF
- oznamuje, že na svojom zasadnutí dňa 27.12.2021 rozhodol na žiadosť predsedu SF o zvolaní Mimoriadnej konferencie futsalu na deň 26.1.2022 o 19.00. Konferencia prebehne online spôsobom per rollam prostredníctvom informačného systému SFZ.

Na návrh predsedu SF alebo delegáta môže byť program KSF pozmenený alebo doplnený na začiatku KSF pred schvaľovaním programu, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať.

Priebeh Konferencie a navrhované volby budú prebiehať v súlade so Stanovami SF, Volebným a Rokovacím poriadkom SF.

Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť podané písomne na SF/elektronicky na office@futsalslovakia.sk na SF najmenej päť dní pred dňom konania KSF, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže prijať kandidatúru iba na jednu funkciu volenú na tej istej KSF. Viac informácií o konferencii a program na oficiálnom webovom sídle.

2.) Športovo-technický úsek SF
- oznamuje klubom 1.SLF že s okamžitou platnosťou reštartuje futsalovú extraligu v režime OP

U59: Dohrávka 10. kola 1.SLF Futsal Team Levice - Futsal Team Komárno sa po dohode klubov odohrá 18.01.2022 o 19:30 v ŠH Levice. 

3.) Komisia rozhodcov a delegátov SF: 

-      oznamuje obsadenie dohrávky 10.kola 1.SLF 

Utorok 18.01.2022

19:30 Futsal Team Levice - Futsal Team Komárno (Polomský, Rečka, Filkus, Ježík)

Ospravedlnenia: Peško 16.01.-08.02., Filkus 15.01., 21.01., 22.01., 29.01., Angyal 12.02., 07.-13.04., Matula 11.02.-18.02., Mózer 22.01.,29.01., 05.02., 12.02., 19.02.

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 39 - 2021/22

20.5.2022

Úradná správa SF č. 38 - 2021/22

20.5.2022

Úradná správa SF č. 37 - 2021/22

6.5.2022

Úradná správa SF č. 36 - 2021/22

29.4.2022

Úradná správa SF č. 35 - 2021/22

22.4.2022

Úradná správa SF č. 34 - 2021/22

15.4.2022

Úradná správa SF č. 33 - 2021/22

8.4.2022

Úradná správa SF č. 32 - 2021/22

1.4.2022

Úradná správa SF č. 30 - 2021/22

21.3.2022

Úradná správa SF č. 29 - 2021/22

11.3.2022

Úradná správa SF č. 28 - 2021/22

4.3.2022

Úradná správa SF č. 27 - 2021/22

24.2.2022