logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Úradná správa SF č. 22

piatok, 07.05.2021|Posledná aktualizácia 14.5.2021 10:33

Úradná správa SF č. 22-2020/2021

1.) Výkonný výbor SF

- oznamuje, že riadna (volebná) Konferencia SF sa uskutoční v sobotu 19. júna 2021 (miesto konania bude stanovené podľa vývoja epidemiologických podmienok na Slovensku); všetky informácie ku konferencii budú priebežne zverejňované na webstránke SF www.futsalslovakia.sk

- žiada predsedu Komisie rozhodcov a delegátov SF o preverenie skutočností uvedených v podnetoch rozhodcov ohľadom vetácie delegáta a predloženie informácie prostredníctvom emailu: exekutiva@futsalslovakia.sk


2.) Športovo-technický úsek SF

- oznamuje časový harmonogram dohrávaných stretnutí Futsal Cup-u 2021(2), ktoré boli odložené zo dňa 26. - 28. marca 2021:

Piatok 07.05.2021, ŠH Nové Zámky

19:00 MŠK Žilina FUTSAL – MIBA RIDOP Banská Bystrica

Sobota 08.05.2021, ŠH Nové Zámky

16:00 Futsal Team Komárno – MŠK Žilina Futsal (TV ESO)

18:30 MŠK MAYERSON Nové Zámky futsal – RIDOP MIBA Banská Bystrica (TV ESO)

Nedeľa 09.05.2021, ŠH Nové Zámky

10:00 MŠK Žilina FUTSAL – MŠK MAYERSON Nové Zámky futsal

12:30 MIBA Banská Bystrica – Futsal Team Komárno 


- na základe dohody zúčastnených klubov súhlasí so zmenou poradia stretnutí Futsal Cup-u 2021(4) dňa 15. - 16.5.2021 v Púchove


- oznamuje časový harmonogram stretnutí Futsal Cup-u 2021(4):

ŠH Aréna Púchov
15.5.2021 o 16:00 TNF Prievidza - MŠK Mayerson Nové Zámky
15.5.2021 o 18:30 MŠK Žilina Futsal - Mimel Lučenec
16.5.2021 o 10:00 MŠK Mayerson Nové Zámky – Mimel Lučenec
16.5.2021 o 12:30 MŠK Žilina Futsal – TNF Prievidza
ŠH Badín
15.5.2021 o 16:00 Ridop MIBA Banská Bystrica – ŠK Makroteam Žilina
15.5.2021 o 18:30 Futsal Team Komárno – Futsal team Levice
16.5.2021 o 10:00 ŠK Makroteam Žilina - Futsal Team Komárno
16.5.2021 o 12:30 Futsal team Levice - Ridop MIBA Banská Bystrica

- dôrazne vyzýva účastníkov Futsal Cup-u 2021 na dôsledné dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR, Protokolu osobitných opatrení v súvislosti s minimalizáciou šírenia ochorenia Covid-19 na futsalových stretnutiach a manuálov vypracovaných pre potreby Futsal Cup-u 2021

- dôrazne vyzýva účastníkov Futsal Cup-u 2021, rozhodcov a delegátov na dôsledné dodržiavanie noriem SF a upozorňuje na dôsledné plnenie povinností v zmysle článku B/5 Rozpisu 1.SLF

- v súlade s článkom B/5/o Rozpisu 1.SLF udeľuje klubu MŠK Mayerson Nové Zámky pokutu vo výške 300 eur za porušenie článku B/5/n Rozpisu 1.SLF a článku V. Usmernenia VV SF "PRINCÍPY, ZÁSADY, SYSTÉM A ORGANIZÁCIA FUTSAL CUP-u 2021" 

- žiada delegáta stretnutí Futsal Cup-u 2021(3), konaných v Lučenci dňa 2. mája 2021, o predloženie Záznamu z porady pred stretnutím prostredníctvom emailu: exekutiva@futsalslovakia.sk 


2.) Komisia rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje zmenu delegácie:

07.05.2021, ŠH Nové Zámky

19:00 MŠK Žilina FUTSAL – MIBA RIDOP Banská Bystrica (Botka, Behančin, Fischer, Krchňavý)


- oznamuje obsadenie rozhodcov a delegátov na Futsal Cup 2021(4) v Púchove a Banskej Bystrici v dňoch 15. - 16. mája 2021 nasledovne:

Sobota 15.05.2021, ŠH Púchov

16:00 TNF Prievidza - MŠK Mayerson Nové Zámky (Šlapka, Nemček S., Nemček J., Badura)

18:30 MŠK Žilina Futsal - Mimel Lučenec (Fischer, Behančin, Nemček J., Badura)

Sobota 15.05.2021, ŠH Badín 

16:00 Ridop MIBA Banská Bystrica – ŠK Makroteam Žilina (Matula, Cisko M., Mózer, Hrmo)

18:30 Futsal Team Komárno – Futsal team Levice (Polomský, Kopec, Mózer, Hrmo)

Nedeľa 16.05.2021, ŠH Púchov

10:00 MŠK Mayerson Nové Zámky – Mimel Lučenec (Šlapka, Nemček S., Nemček J., Ploštica)

12:30 MŠK Žilina Futsal – TNF Prievidza (Behančin, Fischer, Nemček S., Ploštica)

Nedeľa 16.05.2021, ŠH Badín 

10:00 ŠK Makroteam Žilina - Futsal Team Komárno (Polomský, Cisko M., Mózer, Ježík)

12:30 Futsal team Levice - Ridop MIBA Banská Bystrica (Kopec, Matula, Mózer, Ježík)


- oznamuje ospravedlnenia R a D: Peško, Botka, Budáč st.