logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Úradná správa SF č. 23

piatok, 14.05.2021|Posledná aktualizácia 14.5.2021 10:33

Úradná správa SF č. 23 - 2020/2021

1.) Výkonný výbor SF

- oznamuje, že riadna (volebná) Konferencia SF sa uskutoční v sobotu 19. júna 2021 (miesto konania bude stanovené podľa vývoja epidemiologických podmienok na Slovensku); všetky informácie ku konferencii budú priebežne zverejňované na webstránke SF www.futsalslovakia.sk

- vyzýva oprávnené osoby, aby doručili VV SF (emailom na adresu: exekutiva@futsalslovakia.sk) najneskôr 14 dní pred konaním Konferencie SF 2021 (t. j. do 5. 6. 2021) prípadné návrhy do programu s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi

- oznamuje, že návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť riadne a kompletne podané (emailom na adresu: exekutiva@futsalslovakia.sk) najmenej 5 dní pred dňom konania KSF, na ktorej sa konajú voľby (t.j. v pondelok 14.6.2021 do 24,00 h.)


2.) Športovo-technický úsek SF

- oznamuje zmenu ÚHČ Futsal Cup-u 2021(4) z dôvodu zaradenia stretnutia do TV vysielania:

ŠH Aréna Púchov
15.5.2021 o 17:00 TNF Prievidza - MŠK Mayerson Nové Zámky
15.5.2021 o 19:30 MŠK Žilina Futsal - Mimel Lučenec (HUSTE TV)


- oznamuje, že stretnutia posledných dvoch kôl Futsal Cup-u 2021sa odohrajú v riadnom ligovom formáte v dňoch 21.-22.5.2021 resp. 28.-29.5.2021 nasledovne:

Futsal Team Levice - MIMEL Lučenec, piatok 21.5. o 20:00 ŠH Levice
ŠK Makroteam Žilina - MŠK Žilina Futsal, piatok 21.5. o 19:00 ŠH Javorku Žilina
Ridop MIBA Banská Bystrica - TNF Prievidza, piatok 21.5. o 20:00 ŠH Štiavničky Banská Bystrica
MAYERSON Nové Zámky Futsal - Futsal Team Komárno, piatok 21.5. o 20:00 ŠH Nové Zámky
MŠK Žilina Futsal - Futsal Team Levice, sobota 29.5. o 19.00
TNF Prievidza - ŠK Makroteam Žilina, sobota 29.5. o 19.00 ŠH Prievidza
MIMEL Lučenec - MAYERSON Nové Zámky Futsal, piatok 28.5. o 19.00 ŠH Lučenec
Futsal Team Komárno - RIDOP MIBA Banská Bystrica, piatok 28.5. o 20:00 ŠH Komárno

- dôrazne vyzýva účastníkov Futsal Cup-u 2021 na dôsledné dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR, Protokolu osobitných opatrení v súvislosti s minimalizáciou šírenia ochorenia Covid-19 na futsalových stretnutiach a manuálov vypracovaných pre potreby Futsal Cup-u 2021

- žiada delegáta stretnutí Futsal Cup-u 2021(3) konaných v Lučenci dňa 2. mája 2021, Marcela Kubinca, o predloženie Záznamu z porady pred stretnutím prostredníctvom emailu: exekutiva@futsalslovakia.sk 


3.) Komisia rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje obsadenie rozhodcov a delegátov na Futsal Cup 2021 v dňoch 21. - 22. mája 2021 nasledovne:

Piatok 21.05.2021

20:00 Futsal Team Levice - MIMEL Lučenec (Belavý, Budáč ml., Kováčik, Krchňavý)

20:00 Ridop MIBA Banská Bystrica - TNF Prievidza (Matula, Botka, Ďurina, Ploštica) 

20:00 MAYERSON Nové Zámky Futsal - Futsal Team Komárno (Bohun, Polomský, Mózer, Kubinec)

19:00 ŠK Makroteam Žilina - MŠK Žilina Futsal (Havrila, Šeršeň, Šlapka, Ježík) 


- upozorňuje rozhodcov a delegátov, že na stretnutia v termíne 28.-29.5.2021 je potrebné zaslať ospravedlnenie do 19.5.2021


- oznamuje, že na svojom zasadnutí prerokovala:

a) sporné rozhodnutia rozhodcov a vyhodnotenia delegátov v stretnutiach Futsal Cup 2021 Ridop MIBA Banská Bystrica - MIMEL Lučenec, MŠK MAYERSON Nové Zámky futsal - ŠK Makroteam Žilina, Futsal Team Komárno – MŠK Žilina Futsal, Futsal Team Levice - MŠK Mayerson Nové Zámky; s rozhodcami a delegátmi uvedených stretnutí uskutočnila online zasadnutie a prijala opatrenia v zmysle interných predpisov.

b) nesúhlas rozhodcu s hodnotením delegáta v stretnutí Futsal Team Levice - MŠK Mayerson Nové Zámky; vyhodnotila sťažnosť ako opodstatnenú a nariadila delegátovi stretnutia, aby hodnotenie rozhodcu vo svojej správe v predmetnej situácii opravil.

c) žiadosti rozhodcov o vetácie delegáta; rozhodnutie bude rozhodcom zaslané emailom.


- žiada o bezodkladné predloženie videozáznamov zo stretnutí MIBA Banská Bystrica - Futsal Team Komárno, MŠK Mayerson Nové Zámky - MŠK Žilina Futsal konaných dňa 9.5.2021 v ŠH Nové Zámky