logo

Úradná správa SF č. 25 - 2023/24

piatok, 26.01.2024|Posledná aktualizácia 9.2.2024 15:33

1.)  Exekutíva SF

Po schválení VV SF per rollam dopĺňa Rozpis súťaže 2023/2024 pre Niké Futsal Extraligu:

B) FUTSALOVÁ EXTRALIGA (Niké Futsal Extraliga)
5. O STRETNUTÍ

dd) Mužstvá sú povinné dodržiavať časový rozpis o stretnutí, ktorý je prílohou Rozpisu súťaže č. 5. V prípade nedodržania plánovaného začiatku stretnutia a uvedenia tejto skutočnosti delegátom SF v správe po stretnutí, bude klubu/klubom udelená sankcia podľa C/3/b.

Po schválení VV SF per rollam mení Rozpis súťaže pre juniorské súťaže 2023/2024:

3) HRACIE DNI A ÚRADNÉ ČASY „FEJ“
dd)
Ak klub nenastúpi, prípadne oznámi nenastúpenie na blok zápasov v kratšej lehote ako 7 dní, Riadiaci orgán určí nenastúpenému klubu povinnosť uhradiť finančnú refundáciu preukázateľných nákladov a SF, maximálne do výšky300,-eur. V prípade, že klub oznámi nenastúpenie na blok zápasov v kratšej lehote ako 48 hodín, zápasy mu budú automaticky kontumované a bude musieť uhradiť náklady na delegované osoby v neodohratých zápasoch bloku, to neplatí za splnenia podmienky písmena h) tohto článku.
( h) V prípade predloženia potvrdenia o epidémii vyhlásenej príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, prípadne potvrdenia o PN, v čase konania príslušného bloku, alebo v prípade problémov s uvoľňovaním hráčov počas vyučovania zo školy (potrebné je dokladovať potvrdenie školy o neuvoľnení žiaka z vyučovacieho procesu), a to u nadpolovičnej väčšiny hráčov uvedených na súpiske družstva, Riadiaci orgán príslušný blok stretnutí preloží na najbližší ňou určený termín.)

2.) Komisia rozhodcov SF a komisia delegátov SF:

·      oznamuje obsadenie R a D 14.kola Niké Futsal Extraliga:

Piatok 02.02.2024
20:30 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK BA - Futsal team Levice (Budáč, Bublávek, Krchňavý)

·      oznamuje obsadenie R 3.blok FEJ U20:

Pondelok 29.01.2024 ŠH N. Zámky

10:00 MŠK MAYERSON Nové Zámky - MIBA Banská Bystrica (Bublávek,Janidžár, Čuhár)
11:15 Pinerola 1994 Futsal Academy - MIBA Banská Bystrica (Janidžár, Bublávek, Čuhár)
12:30 MŠK MAYERSON Nové Zámky - Pinerola 1994 Futsal Academy (Bublávek, Janidžár, Čuhár)

·      oznamuje obsadenie R 5.blok FEJ U17:

Pondelok 29.01.2024 ŠH Stará Jazdiareň, Košice

10:30 Podpor Pohyb Košice - MIMEL Lučenec (Matula, Nemček)
11:45 MIMEL Lučenec – Futsal Academy Žilina (Nemček, Matula)
12:00 Podpor Pohyb Košice - Futsal Academy Žilina (Matula, Nemček)

·      oznamuje obsadenie R 8.blok FEJ U15:

Nedeľa 04.02.2024 ŠH starý dom športu Bratislava

10:30 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK BA - FT Levice/Spartak Tlmače (Fischer, Nagy)
11:45 FT Levice/Spartak Tlmače - Futsal Academy Žilina (Nagy, Fischer)
12:45 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK BA - Futsal Academy Žilina (Fischer, Nagy)
13:45 FT Levice/Spartak Tlmače – FSC Prievidza (Nagy, Fischer)
14:45 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK BA - FSC Prievidza (Fischer, Nagy)

Ospravedlnenia: Mózer 03.02., 08.-10.02., Polomský 02.-03.02.

3.)  Matrika SF

Základná registrácia:

OZ Futsal KE Tamara Gamrátová 1411669
Mimel Lučenec Maxim Búlik 1411782
Futsal Team Levice Boris Kolník 1479500
Futsal Team Levice Karolína Eva Suszterová 1488552
Futsal Team Levice Dominika Ovariova 1460236
Futsal Team Levice Gergelyová Karolína 1461110
MŠK MAYERSON Nové Zámky Matej Juhás 1228962
OZ Futsal KE Vanessa Vass 1372142
OZ Futsal KE Anna Nagyová 1347260
FC Spartak Tlmače Damián Rimóci 1487199
MŠK Žilina FUTSAL Ondrej Kutlik 1391959
Futsal Team Levice Tobiáš Zábudlý 1405604
FK Ekoprim Prešov Laura Bučková 1408960
Futsal Team Levice Adrian Herda 1402312
Futsal Team Levice Sebastián Masný 1410676
Partizán Bardejov BŠK-futsal Patrik Gončár 1317148
4FSC, o.z. Keith Viljoen 1400768
FSC Prievidza Henrich Burghardt 1073151
MIBA Banská Bystrica Erik Jurík 1313069
FSC Prievidza Andrej Šurkala 1396377
Futsal Team Komárno Csaba Takács 1214952
MIBA Banská Bystrica Matej Zelina 1350629
FSC Prievidza Julianna Gajdošová 1385686
FK Ekoprim Prešov Laura Lovásová 1357919
FK Ekoprim Prešov Alena Marušová 1355275
ŠK Makroteam Žilina Juraj Hlivka 1290998
4FSC, o.z. (Slovensko) Michal Matula 1405565
Podpor Pohyb Košice Marko Brenkus 1383065
Podpor Pohyb Košice Jonáš Volner 1416471
Partizán Bardejov BŠK-futsal Ján Čikoš 1184703

Transfer:

Meno Typ tranferu Cieľový klub

Samo Marušinec (1234071) Prestup s obmedzením Pinerola 1994 Futsal
Kristína Tipulová (1326291) Prestup (klasický) CopyLeaders Prievidza
Dalibor Tkáč (1156994) Prestup (klasický) CopyLeaders Prievidza
Dominik Mokrý (1230063) Prestup (klasický) CopyLeaders Prievidza
Matúš Sobota (1196962) Prestup (klasický) CopyLeaders Prievidza

4.) Disciplinárna komisia SFZ

Vylúčenie po ČK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U 797 – Adam Vrábel / 1309218 / FSC Prievidza, Niké Futsal Extraliga / – vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera podľa čl. 45/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 45/2 DP od 20.01.2024.

U 798 – Dominik Šoška / 1398107 / MŠK Žilina FUTSAL, FEŽ U-15 / – vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou mimo PÚ podľa čl. 45/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 45/2 DP od 22.01.2024.

5.) Vzdelávanie trénerov

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ aj SF, v časti Tréneri / Školenia.
12.2.2024, Hotel Novohrad, Lučenec a Hala Aréna Lučenec
Pre trénerov: pre trénerov UEFA C/UEFA B licencie

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 3 - 2024/25

19.7.2024

Úradná správa SF č. 2 - 2024/25

12.7.2024

Úradná správa SF č. 1 - 2024/25

6.7.2024

Úradná správa SF č. 42 - 2023/24

21.6.2024

Úradná správa SF č. 41 - 2023/24

7.6.2024

Úradná správa SF č. 40 - 2023/24

17.5.2024

Úradná správa SF č. 39 - 2023/24

10.5.2024

Úradná správa SF č. 38 - 2023/24

3.5.2024

Úradná správa SF č. 37 - 2023/24

19.4.2024

Úradná správa SF č. 36 - 2023/24

12.4.2024

Úradná správa SF č. 35 - 2023/24

5.4.2024

Úradná správa SF č. 34 - 2023/24

4.4.2024