logo

Úradná správa SF č. 26 - 2022/23

štvrtok, 19.01.2023|Posledná aktualizácia 21.1.2023 10:40

1.) Exekutíva

Vyzýva ženské kluby Sport Ladies Club Banská Bystrica futsal a ŠK Makroteam Žilina na zaslanie oficiálneho stanoviska na exekutiva@futsalslovakia.sk najneskôr do 25.1.2023 ohľadom prestupu a finančných čiastok za prestup hráčok Patrícii Mudrákovej a Klaudii Tyčiakovej. Kluby budú následne vyzvané na uzatvorenie obojstrannej dohody na uspokojenie záväzkov, ak k nej nepríde, riadiaci orgán bude postupovať podľa platnej legislatívy SF a SFZ.

2.) Komisia R a D

·        oznamuje obsadenie R a D 14.kola Niké Futsal Extraliga:

Piatok 27.01.2023

19:00 MŠK MAYERSON Nové Zámky - Pinerola 1994 Futsal Academy (Belavý, Angyal, Kubinec)
20:00 Podpor Pohyb Košice - Futsal Team Levice (Botka, Matula, Hrmo)
20:15 CopyLeaders Prievidza - ŠK Makroteam Žilina (Šlapka, Kováčik, Čuhár)
20:30 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava - MIBA Banská Bystrica (Behančin, Filkus, Krchňavý)

Nedeľa 29.01.2023

18:00 MIMEL Lučenec - Futsal Team Komárno (Polomský, Mózer, Kuspán)

·        oznamuje obsadenie R a D 6.kola ŽNFL:

Sobota 28.01.2023 ŠH Baštová Prešov

14:00 FK Prešov - ŠK Makroteam Žilina (Cisko, Šeršeň)

Nedeľa 29.01.2023 ŠH Prievidza

14:00 CopyLeaders Prievidza - Sport Ladies Club Banská Bystrica futsal (Matula, Botka, Ježík)

·        oznamuje obsadenie R a D 5.blok FEJ U20:

Pondelok 23.01.2023 ŠH Prievidza

09:30 MIBA Banská Bystrica – Futsal Academy Žilina (Matula, Šlapka, Ježík)
10:45 CopyLeaders Prievidza - Futsal Academy Žilina (Šlapka, Matula, Ježík)
12:00 MIBA Banská Bystrica - ŠK Makroteam Žilina (Matula, Šlapka, Ježík)
13:15 CopyLeaders Prievidza - ŠK Makroteam Žilina (Šlapka, Matula, Ježík)

Štvrtok 26.01.2023 ŠH Nové Zámky

10:00 MŠK MAYERSON Nové Zámky - MIMEL Lučenec (Bublávek, Angyal, Krchňavý)
11:15 MMIMEL Lučenec - Podpor Pohyb Košice (Angyal, Bublávek, Krchňavý)
12:30 MŠK MAYERSON Nové Zámky - Podpor Pohyb Košice (Bublávek, Angyal, Krchňavý)

·        oznamuje obsadenie R a D 7.blok FEJ U17:

Streda 25.01.2023 ŠH na Junáckej ul.6 Bratislava

10:00 Pinerola 1994 Futsal Academy - Futsal Team Komárno (Bohun, Kováčik, Čuhár)
11:15 Futsal Academy Žilina - Futsal Team Komárno (Kováčik, Bohun, Čuhár)
12:30 Pinerola 1994 Futsal Academy - Futsal Team Levice (Bohun, Kováčik, Čuhár)
13:45 Futsal Academy Žilina - Futsal Team Levice (Kováčik, Bohun, Čuhár)

·        oznamuje obsadenie R a D 8.blok FEJ U15:

Nedeľa 29.01.2023 ŠH Komárno

13:00 Futsal Team Levice - Futsal Team Komárno (Fischer, Angyal)
14:15 FC Spartak Tlmače - Futsal Team Komárno (Angyal, Fischer)
15:30 Futsal Team Levice - FC Spartak Tlmače (Fischer, Angyal)

Nedeľa 29.01.2023 ŠH Žilina na Rosinskej ceste

10:30 Futsal Academy Žilina - CopyLeaders Prievidza (Behančin, Kováčik)
11:45 CopyLeaders Prievidza- Mimel Lučenec(Kováčik, Behančin)
13:00 Futsal Academy Žilina - Mimel Lučenec (Behančin, Kováčik)

·       Komisia delegátov SF oznamuje že licenčný seminár delegátov SF sa uskutoční dňa 28.01.2023 v Žiline.
·       Komisia rozhodcov SF oznamuje, že zimný seminár rozhodcov SF sa uskutoční v dňoch 25.-26.02.2023 v Žiline.
·       Komisie R a D žiadajú R a D SF o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitosti tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť.

Ospravedlnenie: Polomský 03.02., Matula 05.02., Fischer 04.-05.02.

3.) Športovo-technická komisia

U51: Schvaľuje zmenu začiatku stretnutia 16.kola Niké Futsal Extraligy, zápas CopyLeaders Prievidza - Pinerola 1994 Futsal Academy Bratislava sa odohrá 10.2.2023 o 19:45 h v CITY aréne Prievidza.

U52: Schvaľuje zmenu začiatku stretnutia 14.kola Niké Futsal Extraligy, zápas CopyLeaders Prievidza - ŠK Makroteam Žilina sa odohrá 27.1.2023 o 19:45 h v CITY aréne Prievidza.

U53: Z dôvodu programu reprezentácie U19 v termíne stretnutia a účasti hráčov na reprezentačnej akcii, v súlade s článkom B.3.j Rozpisu súťaže odkladá stretnutie 13.kola Niké Futsal Extraligy Futsal team Levice - 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK BA. Termín bude stanovený po dohode súperov.

U54: Schvaľuje po vzájomnej dohode klubov dohrávku 12.kola Niké Futsal Extraligy Podpor Pohyb Košice - ŠK Makroteam Žilina a zápas sa odohrá 18.2.2023 o 20:00 v SOŠ Šaca.

4.) Matrika

Základná registrácia:

1393035 Alžbeta Ivanecká FK Ekoprim Prešov
1279047 Alexander Burda 4FSC, o.z.
1350725 Dávid Tuhý FC Spartak Tlmače

Prestup:

1335937 Patrik Schmiester ŠK Makroteam Žilina

Medzinárodné transfery: (Matrika SFZ)

Dovoľujem si upriamiť Vašu pozornosť k medzinárodným transferom. Ako podklady pre transfer plnoletého hráča slúžia:

1. kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“, pri klubovej príslušnosti napíšte aj štát, z ktorého má byť hráč vyžiadaný a uvádzajte vždy celý názov klubu;

2. kópia dokladu totožnosti, teda identifikačnej karty alebo cestovného pasu hráča (nie povolenie na pobyt alebo povolenie pracovať), ktorý má byť transferovaný. Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

RaPP:

Registračné obdobia FUTSAL:

Článok 7 - Registračné obdobia

(1) Žiadosť o transfer sa podáva v registračných obdobiach a) od 01.07. do 31.10. kalendárneho roka (letné registračné obdobie), b) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie); v prípade, ak podľa termínovníka príslušnej súťaže je termín posledného kola základnej časti predchádzajúcej nadstavbovej časti skorší ako 31.01., zimné registračné obdobie sa končí týmto termínom posledného kola.

5.) Disciplinárna komisia SFZ

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 721 – Tomáš Oršolík / 1204751 / Futsal Team Komárno, Niké Futsal Extraliga - 1. SLF / – od 16.01.2023. DS bola vykonaná v 10. kole Niké Futsal Extraligy - 1. SLF.

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 29 - 2023/24

Dnes

Úradná správa SF č. 27 - 2023/24

9.2.2024

Úradná správa SF č. 26 - 2023/24

9.2.2024

Úradná správa SF č. 25 - 2023/24

9.2.2024

Úradná správa SF č. 24 - 2023/24

19.1.2024

Úradná správa SF č. 23 - 2023/24

12.1.2024

Úradná správa SF č. 22 - 2023/24

6.1.2024

Úradná správa SF č. 21 - 2023/24

8.12.2023

Úradná správa SF č. 20 - 2023/24

1.12.2023

Úradná správa SF č. 19 - 2023/24

26.11.2023

Úradná správa SF č. 18 - 2023/24

16.11.2023

Úradná správa SF č. 17 - 2023/24

10.11.2023