logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Úradná správa SF č. 27

piatok, 11.06.2021|Posledná aktualizácia 11.6.2021 10:08

Úradná správa č. 27- 2020/2021

1.) Výkonný výbor SF

- oznamuje, že riadna (volebná) Konferencia SF sa uskutoční v sobotu 19. júna 2021 v Púchove; všetky informácie ku konferencii budú priebežne zverejňované na webstránke SF www.futsalslovakia.sk

- oznamuje, že návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť riadne a kompletne podané (emailom na adresu: exekutiva@futsalslovakia.sk) najmenej 5 dní pred dňom konania KSF, na ktorej sa konajú voľby (t.j. v pondelok 14.6.2021 do 24,00 h.)


2.) Športovo-technický úsek SF

- vyhlasuje kontumáciu neodohratých stretnutí FEJ U-17 Pinerola Futsal 1994 Academy - Podpor pohyb Košice 0:5, Pinerola Futsal 1994 Academy - Mimel Lučenec 0:5 z dôvodu nenastúpenia družstva Pinerola Futsal 1994 Academy na stretnutia (čl. 81/1/b Súťažného poriadku SF)

- nariaďuje klubu Pinerola Futsal 1994 Academy úhradu nákladov na organizáciu neodohratých stretnutí (čl. 68/2 Súťažného poriadku SF); v tejto súvislosti žiada organizátora stretnutí Podpor pohyb Košice o vyčíslenie a odôvodnenie vzniknutých nákladov spojených s organizáciou neodohratých stretnutí

- odstupuje klub Pinerola Futsal 1994 Academy z dôvodu nenastúpenia družstva na stretnutia na disciplinárne konanie DK SFZ

- schvaľuje výsledky štvrťfinálových turnajov FEJ U-20 a oznamuje, že do FINAL FOUR tejto súťaže postúpili MŠK Mayerson Nové Zámky, Podpor pohyb Košice, Pinerola Futsal 1994 Academy a ŠK Makroteam Žilina

- schvaľuje výsledky štvrťfinálových turnajov FEJ U-17 a oznamuje, že do FINAL FOUR tejto súťaže postúpili MŠK Žilina futsal, Podpor pohyb Košice, Mimel Lučenec a ŠK Makroteam Žilina

- oznamuje ÚHČ FINAL FOUR FEJ U-20 nasledovne:

nedeľa 13.6.2021, športová hala Aréna Púchov

11.00 hod. 1.semifinále (A1-B2) MŠK MAYERSON NOVÉ ZÁMKY - ŠK MAKROTEAM ŽILINA

12.30 hod. 2.semifinále (B1-A2) PODPOR POHYB KOŠICE - PINEROLA 1994 FUTSAL ACADEMY BRATISLAVA

15.30 zápas o 3.miesto

17.00 finále

- oznamuje ÚHČ FINAL FOUR FEJ U-17 nasledovne:

utorok 15.6.2021, športová hala Aréna Púchov

11.00 hod. 1.semifinále (A1-B2) MŠK ŽILINA FUTSAL -  PODPOR POHYB KOŠICE

12.30 hod. 2.semifinále (B1-A2) MIMEL LUČENEC - ŠK MAKROTEAM ŽILINA

15.30 zápas o 3.miesto

17.00 finále

- oznamuje ÚHČ Finálového turnaja ŽFL nasledovne::

sobota 26.6.2021, ŠH Diplomat aréna Piešťany

Skupina A - ŠK Makroteam Žilina, OZ Futsal Košice, Futsal Team Levice

10,00 h. ŠK Makroteam Žilina – Futsal Team Levice

12,00 h. OZ Futsal Košice – ŠK Makroteam Žilina

14,00 h. OZ Futsal Košice – Futsal Team Levice

Skupina B - FK Ekoprim Prešov, SLC Banská Bystrica, TNF Prievidza

11,00 h. TNF Prievidza – SLC Banská Bystrica

13,00 h. FK Ekoprim Prešov – TNF Prievidza

15,00 h. FK Ekoprim Prešov – SLC Banská Bystrica

Štvrťfinále:

17,30 h. A2 – B3

18,30 h. B2 – A3

nedeľa 27.6.2021, ŠH Diplomat aréna Piešťany

11,00 h. semifinále: A1 - B2/A3

12,00 h. semifinále: B1 - A2/B3

13,15 h. o 3. miesto

14,30 h. finále


3.) Komisia rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje delegovanie rozhodcov na FINAL FOUR FEJ nasledovne:

Final Four FEJ U-20 nedeľa 13.6.2021 od 11:00 hod. ŠH Aréna Púchov: Nemček S., Ďurina

Final Four FEJ U-17 utorok 15.6.2021 od 11:00 hod. ŠH Aréna Púchov: Matula, Nemček S.

- oznamuje delegovanie rozhodcov na priateľské stretnutia U17 Slovensko – Francúzsko:

Utorok 22.6.2021 o 16:00 hod. Diplomat Aréna Piešťany: Belavý, Bohun, Fischer

Streda 23.6.2021 o 14:00 hod. Diplomat Aréna Piešťany: Bohun, Belavý, Fischer


Výpis z Úradnej správy DK SFZ zo dňa 11.6.2021:

U 838 - DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/7 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:  
VARTA FUTSAL LIGA: 50 €