logo
  • KONTAKTY
  • ANKETY

Úradná správa SF č. 28

piatok, 18.06.2021|Posledná aktualizácia 18.6.2021 09:29

Úradná správa SF č. 28 - 2020/2021

1.) Výkonný výbor SF

- oznamuje, že riadna (volebná) Konferencia SF sa uskutoční v sobotu 19. júna 2021 v Púchove; všetky informácie ku konferencii sú priebežne zverejňované na webstránke SF https://futsalslovakia.sk/konferencia-sf-2021 


2.) Volebná komisia SF

- upozorňuje predkladateľov návrhov kandidátov, že majú možnosť doplniť svoje neúplne podané návrhy do piatku 18.6.2021 do 15,00 hod.; v prípade nedoplnenia návrhov do požadovanej štruktúry budú príslušní kandidáti z kandidátnych listín vyradení.


3.) Športovo-technický úsek SF

- nariaďuje klubu Pinerola Futsal 1994 Academy úhradu nákladov na organizáciu neodohratých stretnutí (čl. 68/2 Súťažného poriadku SF) podľa vyúčtovania organizátora stretnutí Podpor pohyb Košice v sume 51,75 eur v termíne do 25.6.2021 na účet Slovenského futsalu vedený v SLSP SK8109000000005118650036

- schvaľuje výsledky Final Four FEJ U-20 a oznamuje, že titul Majstra Slovenska vo futsale juniorov do 20 rokov v súťažnom ročníku 2020/2021 získal MŠK Mayerson Nové Zámky

- schvaľuje výsledky Final Four FEJ U-17 a oznamuje, že titul Majstra Slovenska vo futsale juniorov do 17 rokov v súťažnom ročníku 2020/2021 získal ŠK Makroteam Žilina

- oznamuje ÚHČ Finálového turnaja ŽFL nasledovne::

sobota 26.6.2021, ŠH Diplomat aréna Piešťany

Skupina A - ŠK Makroteam Žilina, OZ Futsal Košice, Futsal Team Levice

10,00 h. ŠK Makroteam Žilina – Futsal Team Levice

12,00 h. OZ Futsal Košice – ŠK Makroteam Žilina

14,00 h. OZ Futsal Košice – Futsal Team Levice

Skupina B - FK Ekoprim Prešov, SLC Banská Bystrica, TNF Prievidza

11,00 h. TNF Prievidza – SLC Banská Bystrica

13,00 h. FK Ekoprim Prešov – TNF Prievidza

15,00 h. FK Ekoprim Prešov – SLC Banská Bystrica

Štvrťfinále:

17,30 h. A2 – B3

18,30 h. B2 – A3

nedeľa 27.6.2021, ŠH Diplomat aréna Piešťany

11,00 h. semifinále: A1 - B2/A3

12,00 h. semifinále: B1 - A2/B3

13,15 h. o 3. miesto

14,30 h. finále


3.) Komisia rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje delegovanie rozhodcov na priateľské stretnutia U17 Slovensko – Francúzsko:

Utorok 22.6.2021 o 16:00 hod. Diplomat Aréna Piešťany: Belavý, Bohun, Fischer

Streda 23.6.2021 o 14:00 hod. Diplomat Aréna Piešťany: Bohun, Belavý, Fischer

- oznamuje, že delegovanie rozhodcov na finálový turnaj ŽFL v termíne 26.-27.06.2021 v Piešťanoch bude rozhodcom zaslané emailom


_________________________________________

Výpis z Úradnej správy DK SFZ zo dňa 17.6.2021:

U 841 - Pinerola Futsal 1994 Academy / FEJ U-17 SF / - DK na základe podnetu Športovo-technického úseku SF, uverejneného v časti 2. Úradnej správy SF č. 27/2020-2021 dňa 11. júna 2021 a písomného stanoviska klubu rozhodla, že za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu člena SFZ (nenastúpenie družstva na 2 stretnutia Futsal CUP U-17, konaného v Košiciach dňa 04.06.2021) podľa čl. 64/1a DP a čl. 81/1b Súťažného poriadku SF ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 50 € podľa čl. 59, čl. 64/5, čl. 39/1,2 a čl. 12/6 DP.

U 842 - DK opätovne oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/7 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:  
VARTA FUTSAL LIGA: 50 €

_________________________________________

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 11 - 2021/22

Včera

Úradná správa SF č. 10 - 2021/22

8.10.2021

Úradná správa SF č. 9 - 2021/22

1.10.2021

Úradná správa SF č. 8 - 2021/22

24.9.2021

Úradná správa SF č. 7 - 2021/22

17.9.2021

Úradná správa SF č. 6 - 2021/22

10.9.2021

Úradná správa SF č. 5 2021/22

3.9.2021

Úradná správa SF č. 4 2021/22

27.8.2021

Úradná správa SF č. 3 2021/22

20.8.2021

Úradná správa SF č. 2 2021/22

13.8.2021

Úradná správa SF č. 1 2021/22

6.8.2021

Úradná správa SF č. 27

11.6.2021