logo

Úradná správa SF č. 29 - 2023/24

piatok, 23.02.2024

1.) Športovo-technická komisia SF 

U43: Z dôvodu obsadenia ŠH Milénium v Nových Zámkoch, po dohode klubov schvaľuje zmenu termínu 17.kola Niké Futsal Extraligy MŠK Futsal Nové Zámky - MIBA Banská Bystrica, zápas sa odohrá 8.3.2024 o 19:30 hod v N. Zámkoch.
U44: Po dohode klubov schvaľuje zmenu miesta konania stretnutia 16.kola Niké Futsal Extraligy, zápas Pinerola 1994 Futsal Academy Bratislava - ŠK Makroteam Žilina sa odohrá 1.3.2024 o 19:15 hod v Tipos aréne v Bratislave. 

2.) Exekutíva SF

Exekutíva SF oznamuje delegovanie na zápasy riadené SF

-       oznamuje obsadenie R a D na 16.kolo NFE:

Štvrtok 29.2.2024:

20:00 hod MIBA Banská Bystrica - MIMEL Lučenec (Botka, Šlapka, Čuhár)

Piatok 1.3.2024:

19:00 hod Podpor Pohyb Košice - Futsal Team Levice (Polomský, Marko, Hrmo)
19:15 hod Pinerola 1994 Futsal Academy Bratislava - ŠK Makroteam Žilina (Bohun, Budáč, Badura - Tipos aréna, Bratislava)
19:30 hod MŠK Futsal Nové Zámky - 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava (Belavý, Bublávek, Kubinec) 

Exekutíva sa zaoberala podaním klubu MŠK Futsal Nové Zámky na udalosti v zápase v Leviciach 16.2.2024. Podanie nesplnilo podmienky podľa Rozpisu Súťaží riadených SF pre sezónu 2023/2024 D/1/c a z tohto dôvodu ho zamieta. Rovnako pristupuje k inštruovaniu delegovaných osôb na dôsledné sledovanie zákrokov počas stretnutí NFE, aj mimo hry, všetky sporné situácie z predmetného stretnutia budú podrobne rozobrané na priebežnom seminári R a D v Žiline 24.2.2024.  

Ospravedlnenia: Botka 1.-3.3., Mózer 24.2., Šlapka k dispozicii od 20.2.2024, okrem termínu 1-3.3.2024. 

3.) Disciplinárna komisia SF

Vylúčenie po ČK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U 826 – Adam Vrábel / 13009218 / FSC Prievidza, Niké Futsal Extraliga / – vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera podľa čl. 45/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 45/2a DP od 10.02.2024. DS už bola vykonaná.

Vylúčenie po 2. ŽK - pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa čl. 37/3

DP na 1 súťažné stretnutie:

U 827 – Lukáš Nemček / 1352760 / ŠK Makroteam Žilina, Niké Futsal Extraliga / – od 10.02.2024. DS už bola vykonaná.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu podľa čl. 37/5a DP na 1

majstrovské stretnutie:

U 828 – Milan Nestorík / 1300207 / Pinerola 1994 Futsal Academy, Niké Futsal Extraliga / – od 17.02.2024.

U 829 – Jakub Mahút / 1329120 / ŠK Makroteam Žilina, Niké Futsal Extraliga / – od 18. 02. 2024

U 830 – Lukáš Ríša / 1252403 / MIBA Banská Bystrica, Niké Futsal Extraliga / – DK na základe stanoviska KR SF zo dňa 20.02.2024 rozhodla, že konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK v stretnutí 15. kola Niké Futsal Extraligy medzi 4FSC, o.z. (A) – MIBA Banská Bystrica zastavuje a zároveň ruší účinky ČK podľa čl. 78/4a DP.

U 831 – Futsal Team Levice / Niké Futsal Extraliga / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta stretnutia o nedostatkoch v stretnutí, podnetu v ISSF, písomného stanoviska klubu, stanovísk rozhodcov stretnutia a priloženej videodokumentácie rozhodla, že za nedostatočnú US (nezabránenie telesnému napadnutiu hráča súpera divákom mimo HP) počas stretnutia 15. kola Niké Futsal Extraligy medzi Futsal Team Levice – MŠK Futsal Nové Zámky podľa čl. 57/1f DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 500,- € podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP a Disciplinárnu sankciu – odohratie 1 s. s. Niké Futsal Extraligy bez divákov podľa čl. 26/1,2 DP s podmienečným odkladom do 31.12.2024 podľa čl. 40/1,2 DP, od 23.02.2024. DK zároveň ukladá klubu ochranné opatrenia spočívajúce v povinnosti zvýšiť počet členov US na 7 z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku a bezpečnosti na domácich stretnutiach Niké Futsal Extraligy, a to od 23.02.2024 do 31.12.2024 podľa čl. 43/2m DP.

U 832 – Robert Čík / 1355633 / Futsal Team Levice / – DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, priloženej videodokumentácie, písomného stanoviska menovaného a rozhodcov stretnutia rozhodla, že za telesné napadnutie hráča súpera v prerušenej hre mimo HP počas stretnutia 15. kola Niké Futsal Extraligy medzi Futsal Team Levice – MŠK Futsal Nové Zámky podľa čl. 50/1a DP, ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov LN, do priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby na 6 mesiacov podľa čl. 50/2a, čl. 19/1 a čl. 36/2a,h DP, od 23.02.2024.

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 37 - 2023/24

19.4.2024

Úradná správa SF č. 36 - 2023/24

12.4.2024

Úradná správa SF č. 35 - 2023/24

5.4.2024

Úradná správa SF č. 34 - 2023/24

4.4.2024

Úradná správa SF č. 33 - 2023/24

22.3.2024

Úradná správa SF č. 32 - 2023/24

15.3.2024

Úradná správa SF č. 30 - 2023/24

1.3.2024

Úradná správa SF č. 27 - 2023/24

9.2.2024

Úradná správa SF č. 26 - 2023/24

9.2.2024

Úradná správa SF č. 25 - 2023/24

9.2.2024

Úradná správa SF č. 24 - 2023/24

19.1.2024

Úradná správa SF č. 23 - 2023/24

12.1.2024