logo

Úradná správa SF č. 35 - 2021/22

piatok, 22.04.2022|Posledná aktualizácia 22.4.2022 09:54

1.) Výkonný výbor SF

"Výkonný výbor SF na základe prijatia uznesenia z 21.4.2022 oznamuje, že body programu opakovanej mimoriadnej konferencie plánovanej na 30.4.2022 o 20h, ktorými boli voľby kontrolóra, Predsedu exekutívy súťaží a člena Výkonného výboru za rozhodcov a delegátov, prebehnú online formou volebného hlasovania per rollam prostredníctvom platformy my.sportnet.online. Delegáti konferencie s právom hlasovať môžu uskutočniť hlasovanie 1. kola volieb prostredníctvom doručeného hlasovacieho linku po dobu 72 hodín (od 30.4.2022 o 20.00 do 3.5.2022 o 20.00). Po vyhodnotení 1.kola volieb, o ktorom budú delegáti informovaní, bude v prípade nutnosti ďalšieho kola nasledovať rovnaký postup, a to v časovom rozpätí od 4.5.2022 o 20.00 do 7.5.2022 o 20.00.
V prípade otázok či problémov s hlasovaním alebo prihlásením do konta sportnet bude môcť delegát kontaktovať servisnú podporu.
Výkonný výbor týmto dôrazne apeluje a žiada všetkých oprávnených delegátov (kluby 1.SLF v počte 10, regionálne zväzy v počte 32, zástupcovia 2.líg v počte 2, zástupcu ženského futsalu v počte 1, trénerov v počte 1, rozhodcov a delegátov v počte 1), aby zodpovedne využili svoj mandát hlasovať, nakoľko predovšetkým obsadenie pozície kontrolóra je kľúčovým záujmom futsalovej komunity pre čerpanie príspevku od MŠVV SR, poskytovaného Slovenskému futsalu prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu v súlade so zákonom o športe.Neúčasť a nezáujem o túto voľbu ohrozuje možnosť čerpania uvedeného príspevku a tým aj samotný Slovenský futsal."

2.) Športovo-technická komisia SF

U103: Poplatky za delegované osoby v zmysle RS za 04/22 nájdu kluby v zbernej

faktúre.

3.) Komisia rozhodcov a delegátov SF

- oznamuje, že obsadenie na stretnutia štvrťfinále play-off 1.SLF bude rozhodcom a delegátom zaslané na email. 

- oznamuje obsadenie R a D v súťažiach U17: 

U17

Pondelok 25.04.2022 MŠH Komárno

10:00 Futsal team Komárno - Pinerola 1994 Futsal Academy (Fischer, Nagy, Hlavenka)
11:15 Pinerola 1994 Futsal Academy – MŠK Žilina Futsal (Nagy, Fischer, Hlavenka)
12:30 Futsal team Komárno - MŠK Žilina Futsal (Fischer, Nagy, Hlavenka)

 U17

Štvrtok 28.04.2022 ŠH Lučenec

10:00 Mimel Lučenec – MIBA Banská Bystrica (Polomský, Mózer)
11:15 MIBA Banská Bystrica - Podpor Pohyb Košice (Mózer, Polomský)
12:30 Mimel Lučenec - Podpor Pohyb Košice (Polomský, Mózer) 

U20

Streda 04.05.2022 ŠH Badín

14:00 MIBA Banská Bystrica - CopyLeaders Prievidza (Matula, Nemček S.)

- KRaD SF oznamuje termín online seminára 23.04.2022 od 18:00hod. Seminára sa zúčastnia R a D na nominačnej listine pre r.2021/2022. Účasť všetkých R a D je povinná. Program bol zaslaný na email. Náhradný seminár nebude. 

Ospravedlnenie: Behančin 29.04 – 16.05.,

4.) Matrika SF

Základná registrácia:

1326143 Tóbiás Berta Futsal Team Komárno

1351686 Matúš Maródi Futsal Team Levice

1369244 Dominik Kolarčík Podpor Pohyb Košice

1356081 Kristián Bobák Podpor Pohyb Košice

1382270 Marian Hoták Futsal Team Levice

1356807 Christián Chromek MIBA Banská Bystrica 

1352283 Szabolcs Vödrös Futsal Team Komárno

1367942 Marek Trúchly MŠK Žilina FUTSAL

5.) Disciplinárna komisia SFZ

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa čl. 9/2b1,2 DP a čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

U 869 – Filip Rafanides / 11230336 / MIBA Banská Bystrica, 1. SLF / – od 15.04.2022.
U 870 – Filip Petrušič / 1456024 / CopyLeaders Prievidza, 1. SLF / - od 15.04.2022.

Oznamy:

U 871 – Adrián Berky / 1340128 / Mimel Lučenec, Futsalová extraliga juniorov U-20 / - DK na základe podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a písomného stanoviska KR SF konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK v stretnutí 6. kola Futsalovej extraligy juniorov U-20 medzi Mimel Lučenec – ŠK Makroteam Žilina zastavuje a zároveň ruší účinky ČK podľa čl. 78/4a DP.

U 872 Adam Vrábel / 1309218 / ŠK Makroteam Žilina, Futsalová extraliga juniorov U-20 / – DK na základe podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a písomného stanoviska KR SF konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK v stretnutí 6. kola Futsalovej extraligy juniorov U-20 medzi Mimel Lučenec – ŠK Makroteam Žilina zastavuje a zároveň ruší účinky ČK podľa čl. 78/4a DP.

U 873 – Matej Berky / 1346355 / Mimel Lučenec, Futsalová extraliga juniorov U-20 / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a stanoviska KR SF rozhodla, že za telesné napadnutie (udretie súpera rukou do oblasti tváre v prerušenej hre nie zanedbateľnou silou) počas stretnutia 6. kola Futsalovej extraligy juniorov U-20 medzi Mimel Lučenec – ŠK Makroteam Žilina ukladá podľa čl. 49/1b DP Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 21.04.2022.

U 874 – Samuel Telúch / 1278069 / MIBA Banská Bystrica, Futsalová extraliga juniorov U-20 / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia žiada menovaného o písomné stanovisko k udalostiam počas polčasovej prestávky uvedeným v Správe delegáta zo stretnutia 5. kola Futsalovej extraligy juniorov U-20 medzi Futsal Team Levice – MIBA Banská Bystrica konaného dňa 19.04.2022, do 26.04.2022.

U 875 –  Futsal Team Levice / Futsalová extraliga juniorov U-20 / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia žiada klub o písomné stanovisko k udalostiam počas polčasovej prestávky uvedeným v Správe delegáta zo stretnutia 5. kola Futsalovej extraligy juniorov U-20 medzi Futsal Team Levice – MIBA Banská Bystrica konaného dňa 19.04.2022, do 26.04.2022.

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SF č. 5 - 2022/23

12.8.2022

Úradná správa SF č. 4 - 2022/23

5.8.2022

Úradná správa SF č. 2 - 2022/23

22.7.2022

Úradná správa SF č. 1 - 2022/23

15.7.2022

Úradná správa SF č. 46 - 2021/22

8.7.2022

Úradná správa SF č. 45 - 2021/22

1.7.2022

Úradná správa SF č. 44 - 2021/22

24.6.2022

Úradná správa SF č. 43 - 2021/22

17.6.2022

Úradná správa SF č. 42 - 2021/22

10.6.2022

Úradná správa SF č. 41 - 2021/22

3.6.2022

Úradná správa SF č. 40 - 2021/22

28.5.2022

Úradná správa SF č. 39 - 2021/22

20.5.2022